Pirmdiena, 17.06.2024 00:31
Artis, Artūrs
Ceturtdiena, 25. maijs, 2023 16:17

Izsludināta konkursa "Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā" 2. kārta

Ogresnovads.lv
Izsludināta konkursa "Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā" 2. kārta
Ogresnovads.lv
Ceturtdiena, 25. maijs, 2023 16:17

Izsludināta konkursa "Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā" 2. kārta

Ogresnovads.lv

25. maija Ogres novada pašvaldības domes sēdē deputāti atbalstīja ieceri organizēt konkursa “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā” II kārtu.
Ogres novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska informēja, ka šī gada 31. martā tika izsludināts konkurss sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai Ogres novadā. Līdz konkursa termiņa beigām tika saņemti trīs pieteikumi, kuru īstenošanai ar 2023. gada 25. maija domes lēmumu tika piešķirts finansējums 8 996,93 eiro apmērā.

Tā kā kopējais plānotais finansējums mērķim “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā” ir 18 000 eiro apmērā, konkursa izvērtēšanas komisija ir nolēmusi ziņot par atlikumu Ogres novada pašvaldības domei un Ogres novada Reliģisko lietu komisijai par nepieciešamību organizēt konkursa 2. kārtu.

Konkursa mērķis ir saglabāt un attīstīt valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļus – baznīcas, kā arī sakrālo mantojumu, kas atrodas Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Kopējais pieejamais Ogres novada pašvaldības finansējums ir 9 003,07 eiro. Lielākais iespējamais pašvaldības finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam iesniedzējam, ir 3 000 eiro.

Projektu iesniegumu iesniegšanas gala termiņš ir šī gada 22. jūnijs.

Konkursā var piedalīties Ogres novadā reģistrētas baznīcas un to draudzes (iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā vienu iesniegumu gadā).

Piešķirtais finansējums paredzēts aktivitāšu īstenošanai, kas saistītas ar sakrālā mantojuma saglabāšanu, sedzot pārbūves, atjaunošanas un ar tām saistītu būvniecības dokumentu izstrādes izmaksas.

Projekta īstenošanas termiņš ir no šī gada 1.augusta līdz 5.decembrim.