Sestdiena, 13.07.2024 04:26
Margarita, Margrieta
Ceturtdiena, 28. septembris, 2023 12:38

Jauniešu vasaras nodarbinātība - neatsverama pieredze

Ogres novada Izglītības pārvalde
Jauniešu vasaras nodarbinātība - neatsverama pieredze
Ceturtdiena, 28. septembris, 2023 12:38

Jauniešu vasaras nodarbinātība - neatsverama pieredze

Ogres novada Izglītības pārvalde

Pavisam nesen noslēgusies jauniešu vasaras nodarbinātības programma Ogres novadā, kurā tika nodarbināti 127 skolēni. Darbam pašvaldībā un pašvaldības līdzfinansējumam kopumā pieteicās 22 darba devēji - 13 no tiem bija pašvaldības iestādes un 9 privātā sektora uzņēmumi vai saimnieciskās darbības veicēji. Šogad pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums ir 38 595.00 eiro.

Vasaras brīvlaiks daudziem jauniešiem asociējās ar laiskošanos pie vecvecākiem, atpūtu ar draugiem un ģimeni mājās vai ceļojumiem pa Latviju. Tomēr daļa jauniešu šo laiku izvēlējās pavadīt citādāk un pieteicās strādāt pašvaldības izsludinātajās jauniešu vasaras nodarbinātības vakancēs, lai gūtu darba pieredzi un nopelnītu naudu savu ieceru īstenošanai. Septembra mēnesis ir piemērots laiks, lai atskatītos uz paveikto vasarā, jo skolēni jau ir atgriezušies skolas solos un apgūst jaunas zināšanas.

Jauniešu vasaras nodarbinātības mērķis - gūt izpratni par karjeras iecerēm

Jauniešu vasaras nodarbinātība (no 1. jūnija līdz 31. augustam) paredzēta skolēniem vecumā no 13 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs Ogres novada administratīvajā teritorijā vai kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Ogres novada Izglītības pārvalde, kura īsteno un pārrauga šo programmu pašvaldībā, uzsver, ka skolēnu vasaras nodarbinātības programmas primārais mērķis ir sniegt iespēju jauniešiem izmēģināt dažādas darba vietas, prasmes un profesijas, lai gūtu izpratni par nākotnes profesionālajām karjeras iecerēm. Jauniešiem ir būtiski saprast, kādas iemaņas un prasmes nepieciešams pilnveidot, kādu profesionālo ceļu tie varētu izvēlēties, tāpēc dažādu darbu pieredzes iegūšana palīdz saprast, kas patīk, padodas, gan, kas nepatīk vai par kuru profesiju ir bijis maldīgs priekšstats. Darba alga tam visam seko kā patīkams gandarījums par paveikto un sasniegto vasarā. Izglītības pārvalde pateicas gan pašvaldības, gan privātā sektora darba devējiem, jo tieši piedāvāto profesiju dažādība sniedz iespēju sasniegt mērķi.

Lai varētu piedalīties vasaras nodarbinātībā, jauniešiem bija jāiziet cauri visiem posmiem, kā tas ir reālā darba tirgū. Jāseko līdzi darba devēju izsludinātajām darba vakancēm, jāiesniedz pieteikums, jāsagatavo CV un motivācijas vēstule, jāsagatavojas darba pārrunām.

Kad saņemts darba piedāvājums, tad jāiepazīstas ar darba drošības instruktāžu, darba apstākļiem un galvenajiem pienākumiem, un cītīgi jāveic uzticētie darbi. Daudziem no skolēniem tā ir pirmā darba pieredze līdz ar to jauniešiem jāplāno savs dienas režīms, sākot ar laicīgu celšanos, nokļūšanu uz un no darba vietas, tāpat tā ir pirmā pieredze satiekoties ar darba kolēģiem un pildot uzticētos darbus. Jaunieši gūst reālu darba pieredzi, tāpat arī attīstītās tādas īpašības un prasmes kā atbildības sajūta, precizitāte, komunikācijas pilnveidošana, argumentācija, jautājumu risināšana un citas nozīmīgas prasmes, kas noderēs arī nākotnē.

Jauniešu pieredzes stāsti

Megija (15 gadi, no Ogres) izlēma pieteikties Ogres novada pašvaldības PII “Zelta sietiņš” par skolotāja palīgu. Ļoti priecājās, ka varēja strādāt šajā profesijā, jo patīk darbs ar bērniem. Jauniete uzsver, ka kolēģi ir ļoti atbalstoši un darba apstākļi ir ļoti labi. Lai arī darbs sākās jau 8.00 no rīta, parasti viņa ieradās darbā mazliet ātrāk, lai laicīgi sagatavotos un noskaņotos jaunai dienai. Darba esot bijis pietiekami, bet tas nav bijis ļoti grūts, turklāt Megija uzsver, ka strādāt ar 4 - 6 gadus veciem bērniem ir daudz vieglāk nekā ar mazāko grupiņu audzēkņiem. Darbs ir interesants, pat iedvesmojošs. Megija pieļauj iespēju, ka augstskolā vēlētos apgūt pedagoga profesiju.

Melisai (mācīsies 9.klasē, dzīvo Madlienā) tā bija pirmā reālā darba pieredze. Jauniete pati izteikusi ģimenei vēlmi strādāt, kas viņai ieteica pieteikties vasaras darbiem Madlienas pagasta pārvaldē. Tā kā viņa dzīvo Madlienā un mācās Madlienas vidusskolā, tad darbs pie mājām likās ļoti saistošs un izdevīgs. Viņai piedāvāja palīgstrādnieka profesiju, galvenie darba pienākumi saistījās ar teritorijas uzkopšanu un labiekārtošanu. Melisa atzīst, ka viņai patīk iegūt jaunu pieredzi un nebaidās no darba, tāpat patīkami nopelnīt naudu un iztērēt to savām vajadzībām. Jauniete domā, ka vasaras darbam pieteiksies arī nākamgad.

Kristīne (18 gadi, no Ķeipenes pagasta), kura strādāja “AB Parks”, darba piedāvājumu atrada sociālajā tīklā facebook, lai gan meklēja arī dažādās mājas lapās. Viņa pati pieteicās pie darba devēja, iesniedza savu CV un motivācijas vēstuli un priecājās, ka viņas pieteikumu pieņēma. Šis ir pirmais gads, kad jauniete strādāja algotu darbu un atzina, ka darbs paticis. Galvenie darba pienākumi bija rūpēties par drošību, uzraudzīt, lai visi ir piesprādzējušies, ievēro noteikumus, kā arī atbildīgi izturējās pret atrakcijām, kuras konkrētos brīžos ir jāieslēdz un jāizslēdz. Ja būs iespēja, tad arī nākamajā gadā pieteiksies kādā darba vietā un šogad nopelnīto naudu iztērēs ceļojumā kopā ar ģimeni.

Alisei (18 gadi, mācās Ķeguma vidusskolā) darbam tieši “AB Parks” ieteica pieteikties māsa, kura bija strādājusi agrāk. Viņa visu vajadzīgo informāciju atrada uzņēmuma mājas lapā. Jaunietei šī nav pirmā darba pieredze, bet uzsvēra, ka šeit darbs paticis un darba apstākļi bijuši ļoti labi. Viņa iesaka citiem, ka vajag meklēt darbu, kuru piedāvā tieši jauniešiem, jābūt gataviem uzņemties atbildību un daudz strādāt. Daļu nopelnīto naudu atliks krājkontā priekš universitātes, bet pārējo izlietos savam priekam.

Sanita (18 gadi, no Ogres), kura bija ēdināšanas uzraugs uzņēmumā AB parks, šī bija otrā darba pieredze, jo pagājušajā gadā Rīgā pārdeva zemenes. Šogad viņai darbs paticis labāk, jo bijuši labāki darba apstākļi un darba devēji. Galvenie pienākumi esot bijuši pieņemt klientu pasūtījumus, strādāt ar kasi, sagatavot pasūtījumus un vakarā iztīrīt telpas. Jauniete grib iedrošināt nebaidīties sākt strādāt, jo kolēģi bija ļoti saprotoši un izpalīdzīgi, un ar laiku darbs padodas arvien labāk. Tāpat jābūt gataviem būt izturīgiem un savaldīgiem, jo klienti ir dažādi un jābūt gataviem arī uz nepatīkamām situācijām. Ļoti patīkami, ka darbiniekus uz darbu ved darba transports, lai arī darba diena ir gara no 9.30 līdz 19.00, tomēr ir vismaz vienu stundu garš pusdienu pārtraukums un iespēja atpūsties arī citos brīžos, kad klientu mazāk. Sanita savu nopelnīto naudu vēlas pataupīt studijām.

Darba devēju atziņas

Madlienas pagasta pārvaldes darbiniece Daiga Grīnberga uzsver: “Ja bērns ir pieradis strādāt un ir atbildīgs, tad jauniešu vasaras nodarbinātības programma ir liels atspaids iestādes ikdienas darbam. Jo pat teritorijas uzkopšanas un sakopšanas darbi vasarā prasa papildus pūles, kur jauniešu darba spēks ir ļoti nozīmīgs.” Šajā programmā Daigai ir personīgi vismaz 5 gadu pieredze un viņas pārziņā ir bijuši gan strādīgāki, gan ne tik čakli puiši un meitenes. Pēc viņas domām no ģimenes ir atkarīgs, vai radina bērnus pie darba vai nē. “Tas ir redzams diezgan ātri, kurš bērns zina, ko nozīmē strādāt, bet kurš strādāt grib maz, bet vēlas saņemt lielu algu,” smaidot atzīst Daiga.

“Vasaras darbs skolēniem ir laba pieredze, lai saprastu, ka, lai pelnītu naudu, ir jāmācās strādāt kārtīgi un atbildīgi. Jauniešiem jādod iespēja strādāt, jāļauj gūt pirmās uzslavas, arī pateikt “Paldies” par darbu, tad jaunieši ļoti atplaukst un priecājās.”

Uzņēmuma “AB Parks” personālvadītāja Ilze Brazauska norāda, ka nodarbinātības programmā uzņēmums piedalās aptuveni 6 gadus. Vasarā kolektīvs vecuma ziņā ir ļoti jauns, vidēji 200 jaunieši iziet darba pieredzi “AB Parka” atrakciju parkā, daļa tieši ar jauniešu vasaras nodarbinātības programmas atbalstu. Ilze saka:

“Jauniešu darbs ir liels ieguvums uzņēmumam arī tajā aspektā, ka ne vienmēr spējam piesaistīt pieaugušo darbaspēku, tāpat algu apmaksai tiek piešķirts līdzfinansējums, kas īpaši kompensējas tad, ja kāds jaunietis nespēj pietiekami efektīvi pildīt savus darba pienākumus.”

Uzņēmums parasti piesaka divas darba vakances jauniešu darbam - atrakciju uzraugus un ēdināšanas darbiniekus. Darbs nav no vieglākajiem, daudz ko nosaka laika apstākļi, taču salīdzinoši jauniešiem tiek maksātas lielākas algas, kas ir kā papildus motivācija nepadoties un turpināt strādāt. Tā kā pārsvarā uzņēmums nodrošina pakalpojumus bērniem un jauniešiem, tiek pievērsta uzmanība par darba drošības un kārtības jautājumiem, darba apstākļiem un koleģiālajām attiecībām.