Otrdiena, 16.04.2024 20:36
Alfs, Bernadeta, Mintauts
Trešdiena, 15. novembris, 2023 22:11

Jaunogres vidusskola aktīvi darbojas pilsoniskās līdzdalības veicināšanas projektā

Ogresnovads.lv
Jaunogres vidusskola aktīvi darbojas pilsoniskās līdzdalības veicināšanas projektā
Trešdiena, 15. novembris, 2023 22:11

Jaunogres vidusskola aktīvi darbojas pilsoniskās līdzdalības veicināšanas projektā

Ogresnovads.lv

10. novembrī Jaunogres vidusskolā notika reģionālā tikšanās projekta “Satikt!” ietvaros, kurā trīs skolu – Jaunogres vidusskolas, Aglonas vidusskolas Valmieras 5.vidusskolas - komandas prezentēja paveikto dažādu mazāk iekļauto grupu problēmu risināšanā.

Jaunogres vidusskola ir viena no deviņām Latvijas skolām, kurā kopš šī gada janvāra tiek īstenots projekts “Satikt”. Tā mērķis ir stiprināt demokrātiju un pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju, paaugstinot pedagogu un jauniešu izpratni par pilsonisko sabiedrību, prasmi īstenot iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes un sociāli atbildīgi pārstāvēt vietējo kopienu cilvēku tiesību ievērošanu, apgūstot pilsoniskās kompetences programmu “3i: izprast, iesaistīties, iekļaut”.

No šī gada marta līdz maijam projektā iesaistītie skolotāji vadīja pilsoniskās izglītības programmas “3i” pirmā moduļa “Izprast” nodarbības dažādu mācību priekšmetu stundās, klases audzinātāja stundās un skolēnu pašpārvaldes pasākumos.

Augustā notika projekta  otrais  seminārs, kurā skolotāji izvērtēja paveikto, kā arī apguva “3i” programmas otro un trešo moduli “Iesaistīties” un “Iekļaut”. Tajos īpašs akcents likts uz praktisku rīcību, atsaucoties uz kopienās mazāk iekļauto grupu vajadzībām.

Projekta ietvaros katras skolas komandas uzdevums bija identificēt mazāk pamanītās grupas, apzināt potenciālos sadarbības partnerus, lai šo grupu pārstāvji tiktu iesaistīti sabiedrības dzīvē, kā arī meklēt risinājumus viņu dzīves kvalitātes uzlabošanai. 

Jaunogres vidusskolas izvēlētā mērķgrupa ir bērni un jaunieši ar kustību un redzes traucējumiem. Tika veikta izvēlētās mērķgrupas pārstāvju un viņu līdzcilvēku apzināšana un intervēšana, noskaidrojot galvenās problēmas, ar kurām viņiem ikdienā jāsaskaras. Jaunogres vidusskolas direktora vietniece un skolas komandas koordinatore Vija Ziemele norāda, ka galvenās akcentētās problēmas ir informācijas trūkums un nepietiekama savstarpējā komunikācija. Savukārt mērķgrupas dalībnieki pozitīvi ir novērtējuši sabiedrisko iestāžu pieejamību, piemēram, Ogres Centrālā bibliotēka, Ogres novada Kultūras centrs u.c., kā arī jaunās ietves, kas ir pielāgotas atbilstoši cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Jāatzīmē, ka arī Jaunogres vidusskolā mācās divi bērni ar kustību traucējumiem, direktora vietniece norāda, ka skolā ir izbūvēts lifts, tomēr padomju laikos būvēto ēku nav iespējams pilnībā pielāgot tā, lai šiem bērniem būtu pieejamas visas nepieciešamās telpas.

V. Ziemele stāsta, ka Jaunogres vidusskola dažādos izglītības projektos piedalās jau vairākus gadus, jo tas veicina gan pedagogu, gan skolēnu personības izaugsmi, izpratni par pilsonisko sabiedrību:

“Bieži vien uzskatām, ka labs pilsonis ir tāds, kurš ievēro likumu, taču nesaprotam, ka arī paši ar savu iniciatīvu daudz ko spējam ietekmēt. Uzskatu, ka svarīgi ir būt aktīvam – nevis gausties un sūdzēties par problēmām, bet nākt ar savu ideju, kā tās risināt.”

Projekta ietvaros citās skolās ir izvēlētas tādas mazāk pamanītās sabiedrības grupas kā izstumtie bērni un jaunieši, kam grūti iekļauties sabiedrības dzīvē, bērni ar uzvedības traucējumiem, cilvēki ar atkarības problēmām u.c. Komandu pārstāvji norādīja, ka aptauju un interviju rezultāti parādīja arī tādus iemeslus, par kuriem ikdienā nemaz neaizdomājamies.

Projektu “Satikt” 2023. gada janvārī  uzsāka īstenot Izglītības attīstības centrs. Tajā piedalās deviņu skolas -  Aglonas vidusskola, Baltinavas vidusskola, Balvu Valsts ģimnāzija, Jaunogres vidusskola, Liepājas 8.vidusskoā, Liepājas Liedaga vidusskola, Rīgas Purvciema vidusskola, Valmieras 5.vidusskola un Viļānu vidusskola. Divu gadu garumā komandās darbosies pedagogi, skolu administrācijas pārstāvji, jaunatnes darba organizatori, skolēni un vietējo kopienu pārstāvji.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.