Trešdiena, 24.07.2024 09:57
Krista, Kristiāna, Kristiāns, Kristīne
Trešdiena, 29. marts, 2023 11:13

Jaunogres vidusskola iesaistās IAC projektā "Satikt!"

ogresnovads.lv
Jaunogres vidusskola iesaistās IAC projektā "Satikt!"
Trešdiena, 29. marts, 2023 11:13

Jaunogres vidusskola iesaistās IAC projektā "Satikt!"

ogresnovads.lv

23. martā Izglītības attīstības centra (IAC) telpās notika iepazīšanās ar IAC projekta “Satikt!” (#SIF_NVOfonds2023 #iacedu) mērķiem, plānotajām aktivitātēm un savstarpēja projekta komandu iepazīšanās un projekta ekspertu vadībā tika uzsākts pilsoniskās izglītības programmas “3i: izprast, iesaistīties, iekļaut” apguves pirmais cikls jeb modulis “Izprast”, lai martā, aprīlī un maijā projekta skolu komandas īstenotu pirmās pilsoniskās līdzdalības mācības saviem skolēniem un vietējiem iedzīvotājiem.

Jaunogres vidusskolas komandā darbosies direktora vietniece un latviešu valodas un literatūras skolotāja Vija Ziemele, direktora vietniece un atbalsta speciāliste Irina Aleksandrenkova, Latvijas un pasaules vēstures un sociālo zinību skolotāja Aija Paškoviča, kopienas pārstāvis – Dace Veiliņa, Ogres novada domes deputāte, Ogres novada galvenā jaunatnes lietu speciāliste, iesaistot gan vidusskolas, gan pamatskolas skolēnus, viņu vecākus, skolotājus un citus Ogres novada iedzīvotājus.

Programmas konceptuālais ietvars ir satikšanās motīvs, kad dažādas sociālās grupas kopienā: jaunieši, seniori, sociāli mazaizsargāti iedzīvotāji, bēgļi no Ukrainas u.c., kas nereti dzīvo “paralēlajās pasaulēs”, projekta aktivitātēs satiekas, iepazīstas, veido savstarpējo uzticēšanos un sniedz atbalstu, īstenojamās projekta aktivitātes veicina visu paaudžu iedzīvotāju (īpaši mazaizsargāto grupu) izaugsmi, solidaritāti un līdzdarbību demokrātiskas valsts labā, pilsonisko rīcību un patriotismu.

Projekta īstenošanas laikā strādāsim pie jautājumiem, kas skar jauniešu sociālo mediju paradumus, pilsonisko zināšanu līmeni, kā arī labāko metodiku darbā ar mazākumtautību jaunatni mūsdienu informatīvajā telpā; veicināsim pilsoniski izglītotas un atbildīgas sabiedrības veidošanos, attīstot personības atbildību pret valsti, tās vēsturi un vērtībām.

Seminārā programmas ekspertes Daina Zelmene un Ingūna Irbīte vadīja nodarbības un iepazīstināja ar demokrātijas vērtību un cilvēktiesību lomu pilsoniskās sabiedrības pastāvēšanā, kā arī piedāvāja metodiku iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības iespēju analīzei kopienās. Pirmā programmas moduļa īpašais akcents ir izpratnes veidošana par to, cik būtiska kopienas pastāvēšanā ir ikvienas sabiedrības grupas interešu pārstāvniecība un iekļaušana. Modulī izstrādāta metodika mazāk pārstāvēto un integrēto kopienas grupu identificēšanai, sadarbībai šo grupu vajadzību izpratnē un solidārai rīcībai minēto grupu interešu pārstāvniecībā.

Programmas “3i” apguves laikā, kā arī zināšanu pārneses pasākumu īstenošanas laikā projekta skolu komandas saņems daudzveidīgu atbalstu no projekta komandas un  ekspertiem. Lai atbalsts būtu specifiski mērķēts katras vietējās projekta grupas aktuālajām vajadzībām, seminārā tika uzsākta izpēte par mērķgrupas aktuālajām vajadzībām.

Šis projekts sasaucas ar Jaunogres vidusskolā jau otro gadu īstenoto projektu "Uzmanību! Distance (ar valsti) samazinās!" (#EEAgrants @Aktīvoiedzīvotājufonds. Projekta īstenotājs: Rīgas Vācu kultūras biedrība. Finansētājs: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”), sekmējot mazaizsargāto grupu pilsoniskās kompetences, izpratni par valsts darbības pamatprincipiem; organizējot un atbalstot aktivitātes, kas vērstas uz pilsonisku attīstību un valstisko pašapziņu.

Projektu „Satikt” īsteno Izglītības attīstības centrs (IAC), to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Plašāka informācija par projektu pieejama šeit:

Informāciju sagatavoja Vija Ziemele, Jaunogres vidusskolas komandas koordinatore