Pirmdiena, 22.04.2024 09:43
Armanda, Armands
Otrdiena, 6. septembris, 2022 11:32

Jumpravas pamatskolā uzņemti pirmie ārvalstu viesi Erasmus+ projekta ietvaros

Jumpravas pamatskola
Jumpravas pamatskolā uzņemti pirmie ārvalstu viesi Erasmus+ projekta ietvaros
Otrdiena, 6. septembris, 2022 11:32

Jumpravas pamatskolā uzņemti pirmie ārvalstu viesi Erasmus+ projekta ietvaros

Jumpravas pamatskola

No 2022. gada 8.līdz 12.augustam Jumpravas pamatskolā tika piedzīvots vēl nebijis notikums– skolā viesojās piecas Erasmus+ projekta “Ourpassword: 21st centuryskills”, nr. 2020-1-AT01-KA229-078145_3 partnerskolu delegācijas no Austrijas, Turcijas, Polijas, Itālijas un Ungārijas.

Pirmdien, 8.augustā, viesus iepazīstinājām ar skolu un tās apkārtni, dalījāmies ar savu pieredzi ikdienas skolas dzīvē un mācību darbā. Saņēmām komplimentus par skaisto un plašo skolu. Skolotājas Evija Kozlovska un Līga Beļinska bija sagatavojušas īpašu nodarbību ar projekta ietvaros iegādātajiem Photon robotiem.
Ar to palīdzību pasākuma dalībnieki apguva pirmos vārdus un frāzes latviešu valodā un guva ieskatu par šādu un līdzīgu ierīču lietošanas iespējām mācību stundās, kas skolēnu vecumposmam atbilstošā formā ļauj apgūt pirmās un arī padziļinātas programmēšanas prasmes.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Jumpravas dzelzceļa staciju, kur sēdāmies vilcienā un devāmies uz novada centru – Ogri, lai aplūkotu vienu no pasaulē labākajām publiskajām bibliotēkām un iepazītos ar mūsdienīgajiem, apkārtējai videi draudzīgajiem risinājumiem tajā. Bibliotēkā mūs sagaidīja arī jauns “apmeklētāju pieņēmējs” – mākslīgā intelekta tehnoloģiju vadīts cilvēkveidīgs robotiņš, kurš spēj sasveicināties un sniegt atbildes uz dažādiem ar bibliotēku saistītiem jautājumiem. Projekta mobilitātes dalībnieki atzina, ka dažādu jauno tehnoloģiju piedāvājums bibliotēkai palīdz piesaistīt vairāk jauno lasītāju, bibliotēkai ir jāsaglabā kultūras un tehnoloģiju centra statusu arī gados jaunu cilvēku vidū.

Ogres bibliotēkā projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar to, cik plašas iespējas tā piedāvā Ogres novada iedzīvotājiem, tajā skaitā bērniem un skolu skolēniem.

Turpat pie Ogres Centrālās bibliotēkas pasākuma dalībniekus uzrunāja Ogres novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs. Savā uzrunā I. Grigorjevs atzina, cik svarīgs ir laimīgs skolotājs, jo laimīgs skolotājs motivē savus skolniekus mācīties, veido emocionāli labvēlīgu vidi, kurā skolēni jūtas droši un ir atvērti jaunām zināšanām un prasmēm. Projekta dalībnieki atzina, ka Ogres novada izglītības nostādnes ir ļoti mūsdienīgas un skolēnu vispārējās kompetences veicinošas, vēlēja mums izdošanos arī nākotnē.

21.gadsimta prasmes neietver sevī tikai mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu, bet arī veco, labo, derīgo un izmantojamo prasmju saglabāšanu. Otrdienas aktivitātēs centāmies apvienot šīs abas. Izmantojot dažādas atrašanās vietu noteikšanas tehnoloģijas, viesiem tika dots uzdevums atrast noteiktus punktus Jumpravas pagastā, tādējādi ar velosipēdiem apbraukājot un iepazīstot Jumpravas pagastu un gūstot pieredzi šādu aktivitāšu iesaistei mācību procesā, jēgpilni izmantojot tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Paviesojāmies Gaiļu dabas takās, kur lielu sajūsmu Turcijas delegācijas pārstāvjiem radīja “gaileņu pļavas” atrašana un vēlāk pirmais piedzīvojums sēņu degustēšanā. Dienas otrajā pusē devāmies pie Jumpravas pamatskolas bijušā audzēkņa Māra Plūmes uz viņa ģimenes radīto sidra darītavu. Māris apzināti savu uzņēmumu veidojis tieši savā dzimtajā ciematā, dzimtas īpašumā Jumpravā. Viesi ekskursijas noslēgumā izbaudīja arī Māra Plūmes ģitāras spēli.

Trešdien, 10.augustā, pasākuma dalībniekus iepazīstinājām ar Latvijas zaļo dabu un zilo jūru, dodoties garā pārbraucienā uz Baltijas jūras Kurzemes rietumu piekrasti, Dižjūru. Tā kā ceļš bija garš, dalībniekiem tika piedāvāta iespēja sekot līdzi mūsu atrašanās vietai interaktīvā maršruta kartē, kas bija papildināta ar informāciju par vietām, uz kurieni dodamies. Ceļojuma laikā apmeklējām pirmo vecāko saglabājušos navigācijas būvi Latvijā – Ovišu bāku. Pēc bākas sekoja bijušās Padomju armijas pilsētiņas apmeklējums, kurā atrodas Irbenes radioteleskops, kas šobrīd Ventspils augstskolas entuziastu daudzgadēja darba rezultātā ir pārtapis par modernu kosmosa izpētes centru,Ventspils Starptautisko radioastronomijas centru. Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra uzdevumi ir veikt fundamentālus pētījumus astronomijā un astrofizikā un lietišķus pētījumus kosmosa tehnoloģiju jomā.

Pēc Irbenes radioteleskopa apmeklējuma bija pienācis laiks garākai pastaigai gar Baltijas jūras, kā saka vietējie, Dižjūras krastu. Divu stundu gājiens gar to katram ekskursijas dalībniekam ļāva sajust Latvijas dabas pirmatnīgo, vienkāršo skaistumu, emocionāli uzlādēties nākamajam darba cēlienam ar skolēniem un iespējams arī iedvesmoties mācību ekskursiju un pārgājienu veidošanā.

Ceturtdienas rītu uzsākām ar projekta komandas sanāksmi, lai pārrunātu šajā nedēļā paveikto un saplānotu turpmāk kopīgi veicamos darbus, lai veiksmīgi īstenotu projektā izvirzītos mērķus un uzdevumus. Pēc sanāksmes visi kopīgi devāmies uz ģimenes uzņēmuma“Skrīveru pārtikas kombināts” ražotni, kur katrs varēja izmēģināt konfekšu “Gotiņa” ietīšanas tehniku. Pēc labi padarīta darba nodevāmies prāta spēļu - milzu dambretes un šaha turnīriem uzņēmuma pagalmā.

Apmācību pasākuma laikā dalījāmies pieredzē par medijpratību, drošu un jēgpilnu digitālo tehnoloģiju izmantošanu, akcentējot emocionāli labvēlīgas vides veidošanu, skolēnu sadarbības veicināšanu, vides un kultūrizglītību. Katras projekta mobilitātes dienas aktivitātēs tika iekļauti dažādi uzdevumi un rīki, kas to dalībniekiem demonstrēja, kā dažādas mūsdienu tehnoloģijas jēgpilni un interesanti iekļaut mācību procesā.

Laika apstākļi bija mums labvēlīgi un izdevās viss iecerētais. Sakām sirsnīgu paldies ikkatram, kurš mums palīdzēja, lai viss notiktu, kā plānots.
Īpašs paldies ģimenēm, kuras aizdeva velosipēdus, lai veiksmīgi varam realizēt aktivitāti ar atrašanās vietas meklēšanu.

Milzīgs darbs ir paveikts. Esam guvuši pirmo, neatņemamo pieredzi šādu pasākumu organizēšanā. Paldies visai Jumpravas pamatskolas Erasmus+ komandai Diānai Grāviņai, Inesei Kristapurei, Evijai Kozlovskai, Anitai Kančai, Olitai Birovai, Anitai Stepiņai, Evitai Pukstei, Līgai Beļinskai, pavārei Inesei un viņas komandai!

Fotogalerija šeit:
Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Inese Kristapure un Jumpravas pamatskolas direktora vietniece Diāna Grāviņa