Pirmdiena, 24.06.2024 07:53
Jānis
Trešdiena, 24. augusts, 2022 10:20

Latvijas novadu kultūras dzīves vadītāji tiekas Ogrē

lka.edu.lv
Latvijas novadu kultūras dzīves vadītāji tiekas Ogrē
Trešdiena, 24. augusts, 2022 10:20

Latvijas novadu kultūras dzīves vadītāji tiekas Ogrē

lka.edu.lv

17. un 18.augustā Ogrē uz pirmo Vasaras kultūras akadēmiju pulcējās 70 dalībnieki – Latvijas novadu kultūras dzīves vadītāji, lai dalītos pieredzē un iepazītu jaunākās atziņas pilsētu un novadu kultūrpolitikas veidošanā. Pirmo Vasaras kultūras akadēmiju “Kultūrā balstīta pilsētu un novadu attīstība: pieredze un nākotnes izaicinājumi” organizē Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību, un tās mērķis ir veicināt ilgtspējīgu pieeju kultūras attīstības plānošanā un pilnveidot zināšanas kultūras pārvaldībā reģionos.

Dalībnieki akadēmijas sesijās apsprieda radošo pilsētu un vietu attīstības mūsdienu izaicinājumus, kultūras mantojuma un vietas tēla veidošanas kopsakarības, kultūras līderības un datu lomu darbā ar auditoriju un vietējām kopienām. Diskusijā par kultūras attīstības plānošanu piedalījās arī Kultūras ministrijas un nacionālo kultūras institūciju pārstāvji, pārrunājot 2021. gadā pieņemtā Latviešu vēsturisko zemju likuma ieviešanas aktuālo problemātiku.

LKA pasniedzēji dalījās savu īstenoto pētījumu pieredzē par kultūru kā sociālās noturības avotu, iedzīvotāju kultūras vajadzību apzināšanu un radošo līderu lomu vietējā kultūras ekosistēmā.

Rektore Rūta Muktupāvela uzsvēra, ka kultūras attīstība novados – vietējās kultūrvides veidošana un plānošana – nav vienkāršs uzdevums. Svarīgi ir domāt, kā izcelt vietējo identitāti, kopt unikālo kultūras mantojumu, veidot atbilstošu kultūras piedāvājumu iedzīvotāju interesēm un turklāt vēl nodrošināt kultūras organizāciju ekonomisko dzīvotspēju un ievērot labas pārvaldības principus par spīti krīzēm, administratīvi teritoriālās reformas u.c. sarežģījumiem.

Tālākizglītības un profesionālās pilnveides nodrošināšana kultūras nozarē strādājošajiem ir viens no LKA būtiskiem uzdevumiem. LKA Tālākizglītības centrs regulāri piedāvā daudzveidīgas izglītības programmas klātienē un tiešsaistē, kas sniedz ne tikai akadēmisku ieskatu dažādu kultūras fenomenu izpratnē, bet arī ļauj praktiski mācīties no kultūras nozares profesionāļiem, sekmējot zināšanu un pieredzes tālāku nodošanu.

Dalībnieki pauda gandarījumu par iespēju uzzināt par jaunākajām tendencēm kultūras plānošanā, dalīties pieredzē, kā dažādas Latvijas pašvaldības sadarbojas ar tādu jomu kā tūrisms, izglītība, pilsētplānošana institūcijām, un iesaista kopējās attīstības vīzijas veidošanā vietējās kopienas un radošās organizācijas.

Vasaras kultūras akadēmija ir iecerēta kā ikgadējs pasākums, lai reģionu kultūras vadības profesionāļiem sniegtu platformu sadarbībai un izaugsmei un iepazīstinātu ar kultūras nozares pētījumu jaunākajiem rezultātiem.

Vasaras akadēmija organizēta valsts pētījumu programmas projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”/CARD (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) ietvaros, kuru finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu programmā “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” (2020.–2022.). Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas Zinātnes padome.