Otrdiena, 25.06.2024 14:37
Maiga, Milija
Ceturtdiena, 9. marts, 2023 07:06

Madlienā īstenots projekts "Kopā esam, tu un es"

ogresnovads.lv
Madlienā īstenots projekts "Kopā esam, tu un es"
Ceturtdiena, 9. marts, 2023 07:06

Madlienā īstenots projekts "Kopā esam, tu un es"

ogresnovads.lv

Pulcējot kopumā 50 jauniešus vecuma grupā no 13-17 gadiem sadarbībā ar Kalnciema un Madlienas vidusskolām laika posmā no 2022.gada septembra līdz 2023.gada februāra beigām tika īstenots projekts “KOPĀ ESAM, TU UN ES”.

Projekta mērķis bija veicināt dalībnieku, īpaši jauniešu ar ierobežotām iespējām personīgo izaugsmi, veidot izpratni par savu potenciālu un pozitīvu pašvērtējumu, kā arī uzlabot psihoemocionālo labsajūtu un paaugstināt pašapziņu, līdz ar to arī sekmējot jauniešu pilsonisko līdzdalību un paaugstinot jauniešu motivāciju iekļauties vienaudžu aktivitātēs projekta laikā un sabiedriskajās aktivitātēs ilgtermiņā.

Projekta ietvaros jauniešiem bija iespēja piedalīties dažādos neformālās izglītības pasākumos:

-Sadarbību un komunikāciju veicinošā treniņā “Misija Ogre” un “Misija Jelgava”. Orientējoties pilsētvidē, dalībnieki pildīja dažādus izaicinošus komandu uzdevumus, lai sasniegtu rezultatīvāko rezultātu. Tas bija kā aizraujošs piedzīvojums un sacensība starp visām iesaistītajām komandām, kur galvenais fokuss bija uz savstarpējās sadarbības un komunikācijas uzlabošanu.

-Neformālās izglītības nodarbību ciklā “Mans iekšējais spēks” personības izaugsmei jaunieši apguva komunikācijas stilus, mācījās atpazīt emocijas, apguva emociju kontroles metodes, izzināja motivācijas nozīmi, iepazina vērtības un to nozīmi savas dzīves plānošanā. Vienlaicīgi nodarbību laikā uzmanība tika fokusēta uz to, lai jauniešiem veidotos izpratne par līdzdalību kā procesu. Caur speciāli piemeklētiem uzdevumiem jauniešiem tika dota iespēja piedalīties sev būtisku jautājumu izlemšanā ar mērķi uzlabot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti.

-Pārgājienā “Vēro un izzini” dalībniekiem bija iespēja iepazīt vienu no aktīvās atpūtas veidiem - pārgājienu pa purvu. Tas bija ne tikai aizraujošs piedzīvojums, bet arī izzinošs un saliedējošs notikums, kur dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar purva vidi, kā arī, pārvarot grūtības un šķēršļus, saliedēties, pilnveidot sadarbības un komunikācijas prasmes.

-Piedzīvojumā dabā ar fokusu uz personības izaugsmi. Jaunieši devās vienas diennakts ekspedīcijā, lai atklātu ne tikai dabas noslēpumus un spēku, bet arī caur dažādu izaicinājumu pārvarēšanu, izmantojot piedzīvojumu terapijas instrumentus, izzinātu labāk sevi, pilnveidotu emocionālās inteliģences pamatus, apzinātos savus iekšējos resursus, mācītos uzņemties atbildību par saviem lēmumiem, paaugstinātu pašapziņu un gūtu iedvesmu tālākam dzīves ceļam.

Projekta laikā kopumā tika identificēti 20 jaunieši ar ierobežotām iespējām (sociālie šķēršļi, mācīšanās grūtības un kultūras atšķirības jeb valodas barjera), 12 no tiem tika nodrošināts individuāls atbalsts - mentorings. Mentorsesiju rezultātā šie jaunieši ne tikai spēja labāk iekļauties grupā, bet arī mentora vadībā, secīgi virzoties uz mērķi, jauniešu darbība rezultējās ar veiksmīgu un pozitīvu rīcību. Proti, šie jaunieši ar nelielu līderu iesaisti spēja paši saviem spēkiem izplānot un noorganizēt sadraudzības pasākumus “Vienaudzis - vienaudzim”. Vienas skolas dalībnieki devās ciemos pie otras un piedalījās pašu veidotās un sagatavotās aktivitātēs: iepazinās ar skolu, orientējās skolas vidē, piedalījās netradicionālās stafetēs un volejbola turnīrā, kā arī par šiem  notikumiem veidoja informatīvo saturu savu skolu mājaslapām un sociālajos kontos, cita starpā attīstot arī medijpratības prasmes.

Noslēdzoties projektam, abu reģionu jaunieši satikās kopīgā noslēguma pasākumā, lai atskatītos uz projekta aktivitātēm, izvērtētu ieguvumus un nospraustu nākotnes mērķus.Ikviens no dalībniekiem atzina, ka piedalītos neformālās izglītības aktivitātēs vēl, ja tas būtu iespējams. Tādēļ varam apgalvot, ka, pozitīvi ietekmējot jauniešu personību (paaugstinot sociālās prasmes, pašapziņu, attīstot emocionālo inteliģenci un pozitīvu, adekvātu pašvērtējuma veidošanos, kā arī uzlabojot jauniešu psihoemocionālo labsajūtu), ir veicināta jaunieša izaugsme un radītas paliekošas izmaiņas: radīta vēlme iesaistīties. Par to liecina arī fakts, ka ir izveidojušās divas neformālās jauniešu grupas, kas nākotnē plāno turpināt aktīvi un apzināti līdzdarboties ikdienas dzīvē un sabiedriskajās aktivitātēs.