Pirmdiena, 24.06.2024 06:14
Jānis
Trešdiena, 17. maijs, 2023 07:49

Madlienas Mūzikas un mākslas skola sniedz iespēju atrasties kultūras telpā

Ogresnovads.lv
Madlienas Mūzikas un mākslas skola sniedz iespēju atrasties kultūras telpā
Publicitātes foto
Trešdiena, 17. maijs, 2023 07:49

Madlienas Mūzikas un mākslas skola sniedz iespēju atrasties kultūras telpā

Ogresnovads.lv

Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolā mācās audzēkņi ne tikai no Madlienas, bet arī no apkārtējiem pagastiem - Taurupes, Mazozoliem, Ķeipenes, Zaubes, Lēdmanes, Krapes un citiem. Šī skola ir kultūras iestāde, kas sniedz iespēju audzēkņiem atrasties kultūras telpā un ar iegūto izglītību nākotnē pašiem veidot kultūrvidi ap sevi.

Audzēkņu skaits Madlienas Mūzikas un mākslas skolā pēdējos gados ir nemainīgs – ap 120. Mūzikas nodaļā tiek piedāvāta iespēja apgūt piecas mūzikas programmas: vijoles, flautas, saksofona, sitaminstrumentu un klavierspēles. Mākslas nodaļā uzņem audzēkņus vizuāli plastiskās mākslas programmā.

Interešu izglītības iespējas

Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skola piedāvā arī interešu izglītības iespējas ikvienam sevi pilnveidot gribētājam - bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un senioriem. Tās ir gan individuālās nodarbības, gan grupu nodarbības mūzikā vai mākslā. Jaunākā vecuma bērni skolā apmeklē grupu nodarbības “Mazajā mākslas skoliņā” un “Mazajā mūzikas skoliņā”. Jaunieši un pieaugušie apgūst klavieru un ģitārspēli, arī vijoles un klarnetes spēli. Šogad pieaugušie un seniori satiekas, lai nodotos krāsu priekam “Gleznošanas studijā”, savukārt keramikā prasmes veidošanā apgūst visu vecumu pārstāvji. Ir tikai jāatrod brīvais laiks, jo skolā atrast sev interesējošas nodarbības un pielāgot nodarbību grafiku var ikviens. Informācija par interešu izglītību: e-pasts vai tālruņi 65039075, 26615445.

Atvērto durvju dienas iespējas Madlienas Mūzikas un mākslas skolā

Madlienas Mūzikas un mākslas skolā tiek organizētas Atvērto durvju dienas pasākumi, aicinot interesentus iepazīties ar skolu, izglītības programmām, piedalīties radošās nodarbībās. Veiksmīga un cieša sadarbība ir ar Madlienas PII “Taurenītis” audzēkņiem - katru gadu skolu apmeklē vecāko grupiņu bērni. Šobrīd uzmanība ir vērsta uz grupu nodarbībām, kad ciemos ierodas apkārtējo pagastu bērnudārzu un pamatskolu pirmo klašu audzēkņi. Apmeklētājiem tiek sniegtas dažādas iespējas - izmēģināt spēlēt kādu instrumentu, pagatavot un mājās doties ar kādu glezniņu, dekoru vai ko citu. Tās parasti ir divas stundas, kas pavadītas aizraujoši, radoši un aktīvi.

Madlienas Mūzikas un mākslas skolas tuvākie pasākumi

Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolā mācību gada izskaņā notiek Ģimenes dienas koncerts, šogad tas notiks 18. maijā. Pasākuma laikā, kā ierasts, tiks sveikti konkursu dalībnieki, laureāti un viņu skolotāji. Bet mēneša beigās, 27. maijā, notiks izlaidums, pēc kura absolventi visi kopā dosies uz baleta izrādi. Šī jau ir kļuvusi par tradīciju, kad skola audzēkņiem kā dāvanu pasniedz biļetes un ar visiem kopā apmeklē kādu kultūras pasākumu.

Audzēkņi pēc skolas absolvēšanas

Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas kultūras pasākumu organizatore, mākslas skolotāja Santa Siliņa norāda, ka valsts līmenī būtu lietderīgi ieviest sistēmu, kas ļautu izsekot turpmākajām skolas absolventu studiju gaitām. Šobrīd šāda informācija tiek ievākta ar personisku kontaktu palīdzību, tāpēc nav pilnīga. Skolā lepojas ar ikvienu savu absolventu, īpašu prieku rada tas, ja absolventi turpina studijas mākslas vai mūzikas jomā. Tā, piemēram, Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas absolvente Jogita Lazdiņa studijas, saistītas ar mākslu, turpina Latvijas Mākslas akadēmijā, absolvente Selva Ervalde savu dzīvi izvēlējusies saistīt ar mūziku un pagājušajā gadā pabeigusi Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolu. Skola lepojas ar jauno komponistu- savu bijušo audzēkni- Ernestu Valtu Circeni.

Skola lepojas ar audzēkņu sasniegumiem

Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi aktīvi piedalās dažādos konkursos, kuros iegūst arī godalgotas vietas. Augsti rezultāti netrūkst arī 2022./2023. mācību gadā:

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas Jaundarbu konkursā mūzikā un mākslā (veltīts komponista Jāņa Ivanova piemiņai) septembrī Terēza Elza Rone ar savu skaņdarbu vijolei un klavierēm “Putni mežā” ieguva I pakāpes diplomu un veicināšanas balvu (skolotāja Vineta Līce);

Alojas jaunrades dziesmu konkursā “Kas mēs esam, bijām, būsim” oktobrī Patrīcija Anna Rone izcīnīja 2.vietu (skolotāja Vineta Līce). Konkurss tiek rīkots par godu Auseklim, dziesmas tiek sacerētas koriem;

VI Starptautiskajā gleznošanas konkursā “Vilnis Lielupē”, kura tēma bija “Piekūns”, oktobrī Līva Estere Ločmele ieguva 3.vietu (skolotāja Ineta Frēliha);
Valsts konkursā mūzikā II kārtā Cēsīs vijolniekam Kristeram Kārlim Ronim Atzinība (skolotājs Rūdolfs Bahmanis);

IV Vidzemes mūzikas skolu audzēkņu konkursā vispārējās klavierēs februārī Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolā Kristeram Kārlim Ronim Atzinību (skolotāja Valda Garūta).
Jauno audzēkņu uzņemšana

Jau pavisam drīz, 24. maijā un no 29. maija līdz 31. maijam, no plkst. 14.00 līdz 18.00, notiks jauno audzēkņu uzņemšana Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas mākslas un mūzikas nodaļā.

Lai iestātos mākslas nodaļā, ir jāizpilda mājasdarbs – 3 zīmējumi.

Mākslas nodaļas profesionālās ievirzes izglītības programma ir “Vizuāli plastiskā māksla”, mācību ilgums 6 gadi.

Tiek piedāvātas arī interešu izglītības programmas. “Mazā mākslas skoliņa” savā pulciņā gaida pirmsskolas vecuma bērnus vai jaunāko klašu skolēnus. Programmā “Gleznošanas studija” un “Keramika” tiek uzņemti skolas vecuma bērni un pieaugušie.

Mūzikas nodaļas profesionālās ievirzes izglītības programmas ir klavierspēle un vijoles spēle, mācību ilgums 8 gadi, pūšaminstrumenti (flauta vai saksofons) un sitaminstrumenti, mācību ilgums 6 gadi.

Sīkāka informācija par uzņemšanu un mācību iespējām Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolā, zvanot 65039075, 26615445, 28323898, e-pasts .