Sestdiena, 13.07.2024 03:32
Margarita, Margrieta
Sestdiena, 21. oktobris, 2023 10:25

Meņģelē grib, var un dara

Imants Vīksne, Ogres Vēstis Visiem
Meņģelē grib, var un dara
Sestdiena, 21. oktobris, 2023 10:25

Meņģelē grib, var un dara

Imants Vīksne, Ogres Vēstis Visiem

Parkā pie Meņģeles estrādes un Sudrabu Edžus pieminekļa ierīkota ražena dobe, iestādīti košumaugi, uzlikti soliņi ar Dullā Daukas citātiem. Meņģeles aktīvā iedzīvotāju kopiena domā un dara, lai dzīve pagastā kļūst patīkamāka gan pašiem, gan ciemiņiem. Nule biedrība «Mēs – attīstībai» īstenojusi kārtējo projektu, piesaistot pašvaldības finansējumu programmā «Veidojam vidi ap mums Ogres novadā».

Iecere labiekārtot estrādei piegulošo parku ir sena – vēl no padomijas laikiem. Toreiz Meņģeles kolhoza priekšsēdētājs Ivars Krampis Meņģeles estrādes projektā bija iecerējis arī teritorijas labiekārtošanu ar celiņiem, soliņiem, ugunskura vietām utt., kas veidotos kā parks kopā ar Sudrabu Edžus pieminekli līdzās Zvanezeram. Aizgāja kolhozs, aizgāja Ivars Krampis. Ideja palika neīstenota, līdz atkal gaismā celta Meņģeles kopienas «Viedie ciemi» ļaužu sanāksmē, kur kopā nāca aktīvie meņģelieši, pagasta un novada pārstāvji, jaunieši un seniori. Tad arī pārrunātas iespējas par estrādei piegulošās teritorijas apzaļumošanu un labiekārtošanu. 

Viena no ieceres īstenotājām – Daiga Dalmatova stāsta, ka biedrības aktivitātēs iesaistās daudzi cilvēki, kas saistīti ar Meņģeli, un teju katru gadu izdodas īstenot kādus lielākus vai mazākus projektus. Liels gandarījums esot, piemēram, par Meņģeles autobusu pieturas atjaunošanu. Burvīga ideja ir arī projekts «Utenis», kurā vietējie iedzīvotāji reizi mēnesī apmainās ar mantām. Kas vienam lieks – tas otram ļoti vajadzīgs. 

Un arī 1. septembrī pabeigtais un svinīgi atklātais projekts «Meņģeles estrādes teritorijas apzaļumošana un labiekārtošana» ir sen gaidīts un visiem ļoti vajadzīgs. Kur parādās soliņi un sakopta vide – tur ļaudīm labpatīk uzturēties un biedroties. Projektā iegādāti un uzstādīti trīs koka soli, katru no tiem rotā Sudrabu Edžus grāmatas «Dullais Dauka» citāti. Ir arī izveidota glīta dobe un iestādīti daudzgadīgi augi, kas labi iekļaujas kopējā ainavā. Lai šeit būtu tīkami uzturēties arī vakara krēslā, kokos iekārtas gaismas virtenes.

Prieks un gandarījums par paveikto ir visiem, bet jo īpaši biedrības aktīvajiem ļaudīm. Paldies par atbalstu sakāms Ogres novadam, kas tādus projektu konkursus rīko, Meņģeles pagasta pārvaldes vadītājai Vijai Kauliņai, dārzniecei Velgai Zeibotei, muzeja vadītājai Ingrīdai Ķezberei, komunālās daļas darbiniekiem, visiem palīgiem. Īpašs paldies Kārkliņu ģimenes traktoram, jo bez viņa talkotāji vēl šodien rušinātos pa zemi.

Kas tālāk padomā? Ideju esot daudz. Vajadzīgs tik laiks un nauda. Bērnu rotaļu laukumu Meņģelē prasās paplašināt, pie «Auseklīša» – vecā bērnudārza, kur tagad novadpētniecības muzejs, vietējā ambulance un sporta zāle, nepieciešams apgaismojumu ierīkot – tur gan bez novada palīdzības nekādi.

Pats svarīgākais – jāturpina rosīties. Kā atzīst Daiga: «Mēs darām, lai pašiem ir patīkami, un arī citiem, atbraucot ciemos, prieks. Meņģelē mums ir pašiem sava Sigulda un pašiem savs Eiropas balkons. Pastaigu taka ar vides objektiem, skatu tornis un trošu tilts pār Ogres upi.» Meņģeli vajag popularizēt!