Ceturtdiena, 20.06.2024 13:00
Maira, Rasa, Rasma
Ceturtdiena, 2. maijs, 2024 11:06

Noskaidroti konkursa uzvarētāji pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu un neformālās izglītības pasākumu organizēšanai

Informāciju sagatavoja Ogres novada Izglītības pārvalde
Noskaidroti konkursa uzvarētāji pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu un neformālās izglītības pasākumu organizēšanai
Attēls no 2023. gada aktivitātēm
Ceturtdiena, 2. maijs, 2024 11:06

Noskaidroti konkursa uzvarētāji pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu un neformālās izglītības pasākumu organizēšanai

Informāciju sagatavoja Ogres novada Izglītības pārvalde

Ogres novada pašvaldība februārī apstiprināja finansējumu pašvaldības iestādēm, lai tās vasaras un rudens periodā varētu organizēt bērnu un jauniešu nometnes un neformālās izglītības pasākumus. Atbildīgā pašvaldības iestāde par konkursa procesa nodrošināšanu un projekta koordinēšanu ir Ogres novada Izglītības pārvalde. Kopumā Izglītības pārvaldē tika saņemti 24 pieteikumi, kuru kopējā summa bija par 30% lielāka kā pieejamais pašvaldības atbalsts.

Lai arī esošā budžeta ietvaros nevar atbalstīt visus pretendentus, tomēr līdz ar lielāku konkurenci arī lielākā daļa pieteikumu iesūtīti kvalitatīvi izstrādāti, ir pārdomāta pasākumu un nometņu programma. Pieteikumu vērtēšanas komisija šogad apstiprinājusi 7 bērnu un jauniešu nometnes, kuras tiks rīkotas Ogrē, Lēdmanē, Ķeipenē, Madlienā, Tīnūžos, bet 10 neformālās izglītības pasākumi noritēs Ogrē, Lielvārdē, Lēdmanē, Ķeipenē, Birzgalē.

Šogad pašvaldības iestādes, kuras pārsvarā ir mūsu novada pamatskolas un vidusskolas, organizēs sportiska rakstura nometnes, kā piemēram, Madlienas vidusskola organizēs tradīcijām bagāto “Madlienas vasaras” nometni, Ogres novada sporta centra orientēšanās nometnē piedalīsies bērni un jaunieši ar un bez funkcionāliem traucējumiem, kuras mērķis būs veicināt sociāli iekļaujošāku vidi vietējā kopienā, jauniešu pilsonisko aktivitāti un sociālo atbildīgumu, kā arī nometnes norise palīdzēs jauniešu personīgajā izaugsmē. 

Ogres Centra pamatskolas nometnes “Mans pieredzes stāsts Latvijā” dalībnieki būs ukraiņu, remigrantu un mazākumtautību bērni un jaunieši, kuriem nepieciešams atbalsts latviešu valodas apguvē, savukārt Jaunogres vidusskolas nometnē “Raiba valodiņa” īpašs uzsvars tiks likts uz latviešu valodas padziļinātu apmācību un izpratni.

Šogad vērtēšanas komisiju patīkami pārsteidza Lēdmanes pamatskolas pieteikums “Sajūtu nometne”, kas atspoguļoja kvalitatīvi izstrādātu nometnes saturisko izklāstu 13 lapaspušu apjomā, kurā detalizēti aprakstīts, ar kādām metodēm un rīkiem nometnes rīkotāji vēlas attīstīt bērnos dažādas sociāli emocionālās prasmes.

Ķeipenes pamatskola plāno rīkot “Vērtību nometni”, kuras galvenais mērķis ir lasītprasmes attīstīšana un nostiprināšana, pozitīvas pieredzes un redzējuma paplašināšana, psihoemocionālās labsajūtas veicināšana bērnos, bet Tīnūžu sākumskola vēlas veicināt bērnos sadarbības prasmes un mērķtiecīgu laika pavadīšanu vasarā bez digitālām ierīcēm nometnē “Uzzini, cik daudz Tu vari!”.

Tikpat aizraujoši un dažādi ir bērnu un jauniešu neformālās izglītības pasākumu rīkotāju piedāvājumi. Ogres Centrālās bibliotēkas  “Ķepa uz grāmatas” un Lielvārdes Pilsētas bibliotēkas “Lasi un radi!” nodarbību cikls paredzēts lasītprasmes attīstīšanai, kā arī lai modinātu bērnos lasītprieku un interesi par grāmatām.

Nebijušu iespēju piedāvās Lēdmanes pamatskola, kurā bērni un jaunieši apgūs improvizācijas mākslu un apgūtās prasmes izrādīs improvizācijas teātra izrādē. Ogres PII “Strautiņš” piedāvās audzēkņiem apgūt ukuleles prasmes kopā ar mūziķi Katrīnu Dimantu, bet Birzgales pamatskola iepazīstinās ar Wingfoil sporta veida apgūšanu,  tā sekmējot jauniešos vispusīgo fizisko audzināšanu un sporta meistarības izaugsmi.

Ar aktīva dzīvesveida aktivitātēm, dažādiem sporta veidiem iepazīstinās arī Ogres novada sporta centrs “Atvērto durvju dienās sportā”, Birzgales pamatskola “Esi aktīvs un vesels” un Ogres PII “Strautiņš” ar pasākumu kopumu “Aktīvais vasarnieks”. Caur deju, mūziku un dzeju Ogres Centra pamatskola vēlas veicināt skolēnu un cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbību pasākumā “Skaista mana Tēvu zeme visa gada ritumā”. Caur dažādiem atraktīviem uzdevumiem un komandas sadarbību  erudīcijas spēlē “Ieguldījums tavā nākotnē” Ķeipenes pamatskola vēlas veicināt draudzību un saliedētību starp tuvākās apkārtnes jauniešiem..

Ogres novada Izglītības pārvalde pateicas pašvaldības iestādēm par aktivitāti projekta konkursā, atzinīgi novērtējam ieguldīto darbu, ko rīkotāji paveikuši gan nometņu, gan neformālās izglītības pasākumu pieteikumu izstrādē un ceram uz atsaucību arī nākamajā gadā!