Otrdiena, 25.06.2024 14:40
Maiga, Milija
Ceturtdiena, 6. jūlijs, 2023 11:29

Noslēgusies uzņemšana Ogres novada vispārējās vidējās izglītības iestādēs

Ogres novada Izglītības pārvalde
Noslēgusies uzņemšana Ogres novada vispārējās vidējās izglītības iestādēs
Ceturtdiena, 6. jūlijs, 2023 11:29

Noslēgusies uzņemšana Ogres novada vispārējās vidējās izglītības iestādēs

Ogres novada Izglītības pārvalde

Noslēgusies uzņemšana Ogres novada vispārējās vidējās izglītības iestāžu - Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, Ikšķiles vidusskolas, Madlienas vidusskolas un Ogres Valsts ģimnāzijas - 10. klasēs. Katrā novada vidusskolā izveidota viena klase, bet Ogres Valsts ģimnāzijā deviņas klases. Šobrīd vidējās izglītības iestādēs uzņemti vairāk kā 300 desmito klašu skolēni, bet līdz 2023./24. mācību gada sākumam uzņemto skolēnu skaits vēl var mainīties.

Ogres Valsts ģimnāzijā skolēni no visa novada deviņās paralēlklasēs

2023./24. mācību gadā Ogres Valsts ģimnāzijā būs deviņas desmitās klases - trīs klases novirzienā “Inženierzinības un tehnoloģijas”, trīs klases novirzienā “Cilvēks un sabiedrība”, divas klases novirzienā “Dabaszinātnes” un viena klase novirzienā “Kultūra un mākslas”. Katrā klasē mācīsies 28 skolēni. Turpmākajos gados Ogres Valsts ģimnāzijā būs iespējams veidot astoņas desmitās klases ar 28 skolēniem katrā klasē. Šogad, uzņemot skolēnus Ogres Valsts ģimnāzijā, priekšroka tika dota tiem minimālās snieguma prasības izpildījušajiem pretendentiem, kuri deklarēti Ogres novadā. Ogres Valsts ģimnāzijā mācības uzsāks skolēni no visas plašās novada teritorijas - topošo vidusskolēnu vidū ir skolēni no katras novada skolas.

Skaidri un motivējoši uzņemšanas noteikumi

Ogres Valsts ģimnāzijā katram no četriem novirzieniem noteikts minimālais sniegums šim novirzienam atbilstošos mācību priekšmetos. Piemēram, novirzienā “Inženierzinības un tehnoloģijas” var mācīties tie skolēni, kuriem 9. klases noslēguma vērtējums matemātikā, fizikā, ķīmijā un datorikā ir vismaz 6 balles. Šāds minimālais sniegums ir noteikts, lai būtu pārliecība, ka vidusskolēni, ieguldot darbu un pūles, spēs ne vien veiksmīgi absolvēt ģimnāziju, bet arī būt sekmīgi izvēlētajā augstākās izglītības iestādē. Domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš norāda: “Skaidri minimālie kritēriji ir motivējoši Ogres novada pamatskolēniem - savlaicīgi zināms, ka nepieciešams ieguldīt rūpīgu mācību darbu, lai varētu mācīties un gūt panākumus izvēlētajā vidējās izglītības novirzienā.”

Ogres novada vidusskolās vidusskolēnu skaits turpmāk palielināsies

2023./24. mācību gadā Madlienas vidusskolā tradicionāli būs viena klase, bet vidusskolēnu skaits plānots lielāks nekā ierasts. Ogres novada pašvaldība un Madlienas vidusskola arī turpmāk veltīs pūles, lai sniegtu kvalitatīvas vidējās izglītības pieredzi un reģiona topošajiem vidusskolēniem būtu pirmā izvēle.

2023./24. mācību gadā Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola veidos vienu desmito klasi. Turpmākajos gados skolas vadības komanda un kolektīvs un Ogres novada pašvaldība veltīs pūles, lai Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola būtu pirmā izvēle gan Lielvārdes, gan reģiona topošajiem vidusskolēniem. Sagaidāms, ka 2024./25. mācību gadā vidusskolā uzņemto skolēnu skaits palielināsies.

Arī Ikšķiles vidusskola 2023./24. mācību gadā veidos vienu desmito klasi. Ogres novada pašvaldības ieskatā Ikšķiles vidusskolai jābūt pievilcīgai Ogres Valsts ģimnāzijas alternatīvai, un 2024./25. mācību gadā sagaidāms uzņemto skolēnu skaita palielinājums. Gan Ikšķiles vidusskolai, gan Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai tradicionāli ir augsti mācību sasniegumi un kvalitatīvs mācību process.

Detalizēta uzņemšanas rezultātu analīze rudenī

Precīza informācija par skolēniem, kuri uzsākuši gaitas Ogres novada izglītības iestādēs, būs pieejama pēc 2023. gada 1. septembra, kad visas valsts izglītības iestādes Valsts Izglītības informācijas sistēmā (VIIS) būs ievadījušas informāciju par izglītojamajiem. Ogres novada Izglītības pārvalde arī šogad izmantos VIIS pieejamo informāciju, lai izsekotu katra Ogres novada izglītības iestāžu 9. klases absolventa turpmākajām gaitām.

Atbalsts topošajiem vidusskolēniem

Ogres novada pašvaldība sniedz daudzpusīgu atbalstu topošajiem vidusskolēniem. No 2023. gada 1. jūlija līdz 1. augustam 9. klašu absolventi var pieteikties sociālajai stipendijai. Arī nākamajā mācību gadā Ogres novada pašvaldība kompensēs transporta izmaksas no mājām līdz izglītības iestādei un atpakaļ. Arī nākamajā mācību gadā plānots pašvaldības līdzmaksājums Ogres Tehnikuma dienesta viesnīcas izmaksu segšanai tiem skolēniem, kuriem nepieciešams šo viesnīcu izmantot.