Svētdiena, 16.06.2024 21:25
Justīne, Juta
Pirmdiena, 20. februāris, 2023 14:52

Notikušas trīs diennakts nometnes jauniešiem "Esi brīvs no atkarībām!"

ogresnovads.lv
Notikušas trīs diennakts nometnes jauniešiem "Esi brīvs no atkarībām!"
Pirmdiena, 20. februāris, 2023 14:52

Notikušas trīs diennakts nometnes jauniešiem "Esi brīvs no atkarībām!"

ogresnovads.lv

10.-11. februārī Jumpravā Valdemāra pamatskolā norisinājās Oveselības organizēta diennakts nometne jauniešiem “Esi brīvs no atkarībām!”. Tā bija trešā - noslēguma - nometne šajā sezonā. 

Viens no nometnes mērķiem ir aktualizēt atkarību smago un nopietno ietekmi uz veselību, sniegt zināšanas un informāciju jauniešiem par atkarību izraisošām vielām un procesiem. Savukārt otrs nometnes mērķis ir izveidot Oveselības jauno pasniedzēju fakultāti, kuras dalībnieki nākotnē vadīs nodarbības par veselīgu dzīvesveidu, tai skaitā par atkarību, saviem vienaudžiem.

Aktualizējot sarežģīto tēmu ATKARĪBA, jaunieši Jumpravā piektdien un sestdien kopā ar biedrību “Esi brīvs” un Oveselības speciālistiem iedziļinājās zināmajā un nezināmajā, mītos un patiesībā, analizējot un diskutējot, risinot un izspēlējot gadījumus un situācijas par atkarības tēmu.

Vairāki jaunieši atzina, ka šī tēma viņu dzīvēs aktualizējusies, uzzinot par vienaudžu pārdozēšanas gadījumiem ar letālām sekām, tas uztrauc un rodas vēlme izprast, uzzināt vairāk.

Jaunieši uzskaitīja šķietami pozitīvos guvumus, ko sniedz narkotikas, vēlāk grupu darbā tika meklēti veselīgāki, atkarību neizraisoši risinājumi un alternatīvas šādu pozitīvo guvumu saņemšanai.

Caur eksperimentu “Paspied roku nikotīnam” tika izjusts nikotīna šķietami nevainīgais rokas spiediens, kas nemanāmi ierauj ne tikai Tevi pašu, bet galu galā arī Tavus draugus. 

Nometnes laikā tika aizskarta arī līdzatkarības tēma - cik patiesībā ērti ir atkarīgajam, kad viņam apkārt ir paliels “atbalsta personāls” (līdzatkarīgie), kas, paši to neapjaušot, pieraduma un “aklas mīlestības” dēļ balsta un uztur atkarīgā dzīvesveidu.

Jaunieši atzina, ka ne visās ģimenēs ir iespēja atvērti un no sirds izrunāties, bet tad labs risinājums esot doties pie skolas psihologa. Tika atzīts, ka skolā pārbaudes darbu, projektu, daudzo pienākumu un prezentāciju jūklī šad tad rodas pārāk liela spriedze, kas rosina domāt par kādu eletronisko vai parasto cigareti, kas, šķietami, ļauj atslēgties uz mirkli, atslābināties.

Starp izglītojošām nodarbībām par atkarību jaunieši izspēlēja dažādas saliedēšanās un draudzības spēles, tikās ar kanisterapijas suni, baudīja izklaidējošas vakara aktivitātes. Savukārt sestdienas rītā modās ar spirdzinošu rīta vingrošanas nodarbību Oveselības treneres vadībā.

Kā ieguvumu no nometnē pavadītā laika jaunieši minēja iespēju satikt un iepazīt jaunus draugus, iegūt jaunu pieredzi, saņemt labas un iedvesmojošas idejas, ko realizēt savā dzīvē. Nometne devusi zināšanas, informāciju par vielu bīstamību. Vērtīgi esot bijis uzzināt citu jauniešu domas par atkarības tēmām, sadzirdēt citu pieredzi un apjaust tēmas padziļināto nozīmi.

Šoreiz nometni pārstāvēja jaunieši no Ogres Valsts tehnikuma, Ogres Valsts ģimnāzijas, E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, kā arī Valdemāra pamatskolas.

Pirmajā un otrajā nometnē savukārt piedalījās jaunieši no Ogres 1.vidusskolas, Jaunogres vidusskolas, Madlienas vidusskolas, Jumpravas un Lēdmanes pamatskolām, kā arī no I. Gaiša Kokneses vidusskolas.

Oveselība nometni organizēja, īstenojot ESF projektu “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031).

Jaunieši, kas gatavi darboties, mācīties un kļūt par jaunajiem pasniedzējiem, jau 16. februārī tiksies Oveselības telpās uz pirmo nodarbību Jauno pasniedzēju skolā.