Trešdiena, 29.05.2024 04:31
Maksis, Raivis, Raivo
Otrdiena, 5. jūlijs, 2022 11:16

Notikusi Ogres Valsts ģimnāzijas pārstāvju mobilitātes vizīte Grieķijā

Ogres Valsts ģimnāzija
Notikusi Ogres Valsts ģimnāzijas pārstāvju mobilitātes vizīte Grieķijā
Otrdiena, 5. jūlijs, 2022 11:16

Notikusi Ogres Valsts ģimnāzijas pārstāvju mobilitātes vizīte Grieķijā

Ogres Valsts ģimnāzija

Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni šobrīd atpūšas no mācību darba, bet skolotāji izmanto šo laiku, lai no 25. jūnija līdz 1. jūlijam pilnveidotu savas prasmes un gūtu jaunu pieredzi Erasmus+ projekta “I Challenge The Age With STEAM”/Izaicinājums ar STEAM mobilitātē Grieķijas pilsētā Volosā.

Semināra mērķis – pilnveidot savas zināšanas par STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika) mācību priekšmetu integrētu mācīšanu, gūt pieredzi, sadarbojoties pedagogiem no Polijas, Turcijas, Igaunijas, Grieķijas un Latvijas.

Nozīmīgi ne tikai pašiem izmēģināt jaunas idejas un metodes mācību procesā, bet arī gūt vērtīgu pieredzi no citu valstu skolotājiem. “Ja tev ir ābols un man ir ābols, un mēs apmaināmies ar šiem āboliem, tad tev un man joprojām būs viens ābols. Bet, ja jums ir ideja un man ir ideja, un mēs apmaināmies ar šīm idejām, tad katram no mums būs divas idejas.” (Džordžs Bernards Šovs)

Galvenās projekta semināra aktivitātes notika Neas Ionia Magnisia Lisesi. Grieķu skolotāji projekta dalībniekus iepazīstināja ar informatīviem un vizuāliem mācību materiāliem par projekta metodes izmantošanu savā skolas mācību procesā, sasaistot STEM mācību priekšmetus ar valodu un sociālo zinību mācību jomu. Iepazināmies ar pedagogu gatavotu prezentāciju “Matemātika senatnē: Efpalinos tunel” un skolēnu prezentāciju “Sievietes zinātnē: Ipatija”.

Matemātikas skolotājs prezentēja projekta darbu “Būvējot saules pulksteni no ikdienas materiāliem”. Projekts kopā ar skolēniem tika realizēts ilgākā laika periodā piecos posmos. Pirmais posms – sociālo zinību stundās skolēni pētīja saules pulksteņu vēsturi, otrais posms – matemātikas stundās veica aprēķinus, trešais posms – fizikas un ķīmijas stundās pētīja iespējamos materiālus, no kā labāk gatavot saules pulksteni, lai iegūtu nepieciešamo precizitāti, ceturtais posms – saules pulksteņa izgatavošana, piektais posms – valodu stundās gatavoja projekta rezultātu izplatīšanas materiālus. Arī visiem projekta semināra dalībniekiem bija iespēja, pašiem veicot aprēķinus, noteikt precīzu laiku pēc saules atrašanās vietas.

Vērtīgas bija arī radošās darbnīcas, kurās pedagogi atbilstoši izlozētai tēmai plānoja integrētu nodarbību, kas balstīta uz noteiktiem projektēšanas posmiem.

Darbadienu beigās projekta semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīt arī Volosas kultūrvēsturi, apmeklēt Jumta dakstiņu un ķieģeļu rūpnīcu Nikolaosā un Grieķijas brīnumu – Meteoru klosteru kopienu.

Ar projekta semināru Grieķijā noslēdzas Erasmus+ projektu pirmā gada aktivitātes. Šajā mācību gadā Ogres Valsts ģimnāzija realizēja četrus Erasmus+ projektus: Atklāj patieso dzīvi (Discover the Real Life), Izaicinājums ar STEAM (I Challenge The Age With STEAM), Raksti scenāriju, izspēlē, dalies (Make Scripts, Act and Share), Gatavi nākotnei (Prepared for the Future). Kopā notikušas 8 mobilitātes, kurās piedalījušies 26 skolēni un 12 skolotāji.

Piedalīšanās starptautiskajos Erasmus+ projektos ir veicinājusi pedagogu radošumu mācību procesa pilnveidošanā atbilstoši jaunajam izglītības modelim, radījusi jaunas idejas darbam ar jauniešiem, viņu vajadzībām turpmākajai dzīvei. Arī jaunieši atzina, ka iesaistīšanās projektos ir bijusi ļoti vērtīga, jo apgūtas jaunas prasmes, attīstītas komunikācijas iemaņas, iegūti jauni draugi, nostiprinājusies apziņa, ka skolēns ir līdzatbildīgs par mācību procesa organizēšanu, tā kvalitāti un mācību sasniegumiem turpmākās karjeras veidošanā.