Otrdiena, 25.06.2024 15:48
Maiga, Milija
Pirmdiena, 29. janvāris, 2024 09:50

Novada skolas Draudzīgā aicinājuma reitingā

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem
Novada skolas Draudzīgā aicinājuma reitingā
Skolas Vārds
Pirmdiena, 29. janvāris, 2024 09:50

Novada skolas Draudzīgā aicinājuma reitingā

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem

Kā ik gadu, kļuvušas zināmas mūsu valsts labākās vidējās izglītības iestādes, dati par kurām apkopoti «Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā». Reitingi mēdz būt viens no kritērijiem, pēc kuriem skolēni izvēlas mācību iestādi, kur pēc pamatskolas pabeigšanas turpināt mācības. Ogres novada skolām šajā reitingā ir gan labi, gan ne tik labi rezultāti. Jautājums, cik objektīvi tie spēj atklāt patieso situāciju. 

Sabiedriskā organizācija «Draudzīgā aicinājuma fonds» reitinga izveidē izmanto Valsts izglītības satura centra apkopotos datus par centralizēto eksāmenu rezultātiem, vērtējot vairākus mācību priekšmetus – latviešu valodu un literatūru, matemātiku, angļu valodu, dabas zinības (bioloģiju, fiziku, ķīmiju), sociālās zinības un citus mācību vērtējumus, kādi nu katrai skolai ir atbilstoši to specifikai. Piemēram, ģimnāziju reitingā ir skolas, kur vērtēta franču valoda, krievu valoda, programmēšana, dizains un tehnoloģijas un tā tālāk. Tabulā ir arī skolas vieta kopvērtējumā. Turklāt vērtējums sīkāk sadalās vairākos mācību satura apguves līmeņos: vispārējais, augstākais, optimālais, kā arī profesionālās vidējās izglītības programmas (4. kurss). Skolas sadalītas četrās grupās – ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas, specializētās skolas, un visi iepriekš minētie faktori nosaka skolas vietu reitinga tabulā. 

Daudz kas atkarīgs no audzēkņu atlases līmeņa

«Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitinga» līdera pozīcijās nemainīgi jau 15 gadu ir Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, kur audzēkņus uzņem nopietna konkursa rezultātā. Šī ir viena no mācību iestādēm, ar kuru reitingā jāsacenšas Ogres Valsts ģimnāzijai (OVĢ), kas reitinga tabulā nevar lepoties ar spīdošiem rezultātiem. Jautāta, kādi objektīvi un subjektīvi iemesli varētu būt OVĢ vietai reitinga tabulā, skolas direktore Inna Zeņkeviča teic, ka, lai iestātos OVĢ, arī, protams, ir noteikts slieksnis, ar kādām zināšanām audzēkņus uzņem šajā mācību iestādē, tomēr, ņemot vērā, ka šī Ogrē turpmāk būs vienīgā mācību iestāde, kur iegūt vidējo vispārējo izglītību, nav iespējams uzcelt latiņu ļoti augstu un izvirzīt tādas pašas uzņemšanas prasības, kādas ir, piemēram, Rīgas Valsts ģimnāzijās, taču reitingu tabulā visas ģimnāzijas vērtē pēc vienotiem kritērijiem. «Mums ir jānodrošina izglītība Ogres novada jauniešiem tepat, uz vietas. Ja, iestājoties OVĢ, noteiksim tādu atlases līmeni, kāds ir prestižajās Rīgas skolās, varēsim atvērt tikai vienu mācību klasi. OVĢ ir ļoti plašs piedāvājums dažādos mācību virzienos jeb programmās, piemēram, «Cilvēks un sabiedrība», «Dabaszinības», «Cilvēks un sabiedrība», ir arī humanitārais novirziens un katrs audzēknis var izraudzīties sev piemērotāko,» stāsta I. Zeņkeviča un turpina: «Taču, atgriežoties pie reitingiem, jāņem vērā, ka audzēkņiem, kuri padziļināti apgūst humanitāros priekšmetus, piemēram, matemātika nav prioritāte – galvenais ir nokārtot minimumu šajā mācību priekšmetā, bet tas kopvērtējumā reitingu tabulās samazina rezultātu. Mēs nevaram bērnam uzspiest padziļināti apgūt kādu mācību priekšmetu tikai tāpēc, ka vēlamies sasniegt labāku vietu reitingu tabulā.» 

OVĢ piedāvātā izglītība ir gana kvalitatīva 

I. Zeņkeviča piebilst, ka audzēkņiem, kuri specializējas inženierzinātnēs, centralizēto valsts eksāmenu rezultāti ir samērā augsti, un, ja matemātikas eksāmenā vērtētu tikai skolēnus, kuri mācās šajā novirzienā, reitinga rezultāti būtu krietni labāki. Taču, ja, piemēram, eksāmenu fizikā, tā teikt, visādam gadījumam nolemj nokārtot kāds audzēknis, kurš pamatā apgūst humanitāro virzienu, un noliek eksāmenu, teiksim, uz 27 procentiem, viņam ir tiesības šo eksāmenu kārtot, taču tas jau atkal atsauksies uz kopējiem reitingiem. «Mūsu aicinājums ir piedāvāt jauniešiem iegūt kvalitatīvu vidējo izglītību ne tikai kādā šaurā novirzienā. Mums ir pilnībā nokomplektēts pedagogu kolektīvs, skolotāji nemitīgi paaugstina savu zināšanu līmeni, piedaloties dažādos kursos. Praktizējam, ka mūsu audzēkņiem ir tiesības pieteikties uz konsultāciju pie jebkura skolā strādājošā pedagoga, ne tikai tā, kurš viņam pasniedz konkrēto mācību priekšmetu. Turklāt pedagogi kopīgi izstrādā vienotu pārbaudes darba saturu un kritērijus, lai vērtēšanā nodrošinātu vienotu pieeju. Mūsu visaugstākais reitings ir pašu skolēnu atzinība un pateicība par sniegtajām zināšanām, kas palīdzējušas gūt panākumus tālākajā dzīvē,» saka I. Zeņkeviča. 

Gatavo reitingu analīzi

Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs norāda – kopumā Ogres novada skolu reitings nav slikts, bet jāņem vērā, ka, piemēram, ģimnāziju grupā visaugstākos rezultātus iegūst tās mācību iestādes, kurās 10. klasēs atlasīta neliela grupa jauniešu ar ļoti augstiem sākotnējiem rezultātiem, un attiecīgi mācību iestāde iegūst samērā augstus rezultātus kopumā. «Ja, piemēram, kādā ierindas mācību iestādē noteikts skolēnu skaits kārto eksāmenu augstākajā līmenī, ir viens rezultāts, ja šie paši skolēni eksāmenu būtu kārtojuši optimālā līmenī, būtu pavisam cits rezultāts un attiecīgās skolas vieta reitingu tabulā būtu krietni augstāka. Tāpēc, vērtējot šīs reitingu tabulas, ir jāzina konteksts. Situācija ar reitingiem kļuvusi krietni niansētāka nekā agrāk, kad visi kārtoja vienādus eksāmenus. Tagad var kārtot 15 dažādus, jauniešu vajadzībām atbilstošus eksāmenus, bet tos matemātiski salīdzināt kļuvis krietni grūtāk. Piemēram, šogad Ikšķiles vidusskolai ir ļoti labs rezultāts. Pērn tas bija krietni zemāks. Vai skola viena gada laikā kļuvusi būtiski labāka vai sliktāka?» retoriski vaicā I. Grigorjevs, piebilstot, ka Izglītības pārvalde februārī plāno publicēt analītisku apkopojumu – kā raudzīties uz dažādu veidu reitingu rezultātiem, tajā skaitā «Draudzīgā aicinājuma fonda reitingu». 

Visus minētā fonda reitinga rezultātus var atrast mājaslapā www.draudzigaisaicinajums.lv

Nevar nepiekrist, ka eksāmenu rezultāti ir tikai viens no rādītājiem, kas raksturo attiecīgās skolas darba panākumus, jo sausos skaitļus veido un ietekmē ļoti atšķirīgi iemesli. Šos datus nav jāabsolutizē.

UZZIŅAI

«Draudzīgā aicinājuma fonda reitinga 2023» TOP 5 un zemākais rezultāts, kā arī Ogres novada skolu vieta šajā reitingā.

Ģimnāzijas: 

 1. Rīgas Valsts 1. ģimnāzija;
 2. Rīgas Valsts 2. ģimnāzija;
 3. Rīgas Valsts 3. ģimnāzija;
 4. Āgenskalna Valsts ģimnāzija;
 5. Siguldas Valsts ģimnāzija;
 6. Ogres Valsts ģimnāzija;
 7. Privātā Rīgas Tehnolingvistiskā ģimnāzija.

Pilsētu vidusskolas:

 1. RTU Inženierzinātņu vidusskola;
 2. Rīgas Franču licejs;
 3. Rīgas Centra humanitārā vidusskola;
 4. Ikšķiles vidusskola;
 5. Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola – licejs;
 6. Ķeguma vidusskola;
 7. Ogres 1. vidusskola;
 8. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola;
 9. Rēzeknes 4. vidusskola.

Lauku vidusskolas:

 1. Druvas vidusskola;
 2. Ķekavas vidusskola;
 3. Jaunpiebalgas vidusskola;
 4. Andreja Upīša Skrīveru vidusskola;
 5. Krimuldas vidusskola;
 6. Madlienas vidusskola;
 7. Suntažu vidusskola;
 8. Staļģenes vidusskola.

Specializētās skolas:

 1. Rīgas Doma kora skola;
 2. Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola;
 3. Jaņa Rozentāla Mākslas vidusskola;
 4. Emīla Dārziņa mūzikas skola;
 5. Mākslu izglītības kompetences centrs «Ventspils Mūzikas vidusskola»;
 6. Ogres Tehnikums;
 7. Ogres Tehnikuma programmu īstenošanas vieta Rankā;
 8. Rēzeknes Tehnikums – Zilupe.