Trešdiena, 24.07.2024 07:59
Krista, Kristiāna, Kristiāns, Kristīne
Ceturtdiena, 29. septembris, 2022 11:20

Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība "Talantu kalve"

Biedrība ''Talantu kalve''
Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība "Talantu kalve"
Ceturtdiena, 29. septembris, 2022 11:20

Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība "Talantu kalve"

Biedrība ''Talantu kalve''

Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “Talantu kalve” ir jauniešu organizācija, un tās darbība ir vērsta uz jauniešu pašizaugsmes veicināšanu. Mēs radām jauniešiem drošu un atbalstošu vidi, kur mācīties: sadarboties, pielāgoties, paļauties, komunicēt, ticēt sev un saviem spēkiem, kā arī izzināt sevi un savus talantus virzībā uz savu ideālo “ES”.

Līdztekus dažādām neformālās izglītības apmācībām un izaugsmes programmām projektu ietvaros, mēs piedāvājam piedzīvojumu nometnes bērniem un jauniešiem; komandu veidošanas un saliedēšanās aktivitātes: pārgājienu programmas, komunikāciju un sadarbību veicinošus treniņus, izaugsmes nodarbības klasēm; mentoringu jauniešiem kā atbalsta instrumentu ideju īstenošanai un savu mērķu sasniegšanai, kā arī individuālās karjeras un kouča konsultācijas.

Laika posmā no 2022. gada augusta līdz 2023. gada maijam biedrība īsteno kapacitātes stiprināšanas projektu “START UP 1.0” ar mērķi spert nozīmīgu soli biedrības attīstībā, lai kļūtu par vadošo organizāciju Ogres novadā jaunatnes jomā, veicinot jauniešu līdzdalību un interešu aizstāvību darbības teritorijā. Šī projekta ietvaros paredzēts:

-izstrādāt biedrības stratēģiju,

-ieviest zīmola grāmatu un komunikācijas plānu,

-vairot un stiprināt komandas “garu”,

-īstenot mentorprogrammas pilotprojektu;

-veikt finansējuma piesaistes kampaņu.

Ar projekta aktivitātēm tiks veicināta biedrības atpazīstamība, loma un ietekme darbības teritorijā, sekmēta finansiālā neatkarība un biedrības attīstība ilgtermiņā virzībā uz mērķi. Projekta  “START UP 1.0”  kopējais finansējums ir 19 995,56 EUR, un to pilnībā finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentus programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.

Vairāk par biedrību un projekta aktivitātēm: www.talantukalve.com

Esam atvērti ziedojumiem, kurus pānojam novirzīt jauniešu mentorēšanai, kas ir akūti nepieciešams pasākums pusaudžiem, kuriem ir grūtības mācībās, kuri sastopas ar mobingu vai vienkārši jūtas apjukuši savās dzīves gaitās.

Biedrības bankas konts: A/S “SEB banka”, konts: LV69UNLA0055002185431.