Piektdiena, 24.05.2024 18:44
Ilvija, Marlēna, Ziedone
Otrdiena, 16. janvāris, 2024 16:11

Ogres novada domes pārstāvji apmeklē vairākas novada izglītības iestādes ar mērķi noskaidrot aktuālākos risināmos investīciju jautājumus

Ogresnovads.lv
Ogres novada domes pārstāvji apmeklē vairākas novada izglītības iestādes ar mērķi noskaidrot aktuālākos risināmos investīciju jautājumus
Otrdiena, 16. janvāris, 2024 16:11

Ogres novada domes pārstāvji apmeklē vairākas novada izglītības iestādes ar mērķi noskaidrot aktuālākos risināmos investīciju jautājumus

Ogresnovads.lv

2024. gada 10. un 11. janvārī pašvaldības pārstāvji – Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, Ogres novada Izglītības pārvaldes, Attīstības un plānošanas nodaļas, kā arī Komunikācijas nodaļas pārstāvji – apmeklēja Suntažu, Ķeguma un Lielvārdes vidusskolu ar mērķi noskaidrot, kuras būtu prioritāri risināmās problēmas.

Reorganizējot Ķeguma vidusskolu un Suntažu vidusskolu par pamatskolām, Ogres novads kvalificējas dalībai investīciju programmā “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana”.

Pašvaldības pārstāvji uzklausīja katru no skolām, kas prezentēja tās jomas, kuras skolā būtu nepieciešams sakārtot un uzlabot pirmām kārtām. Jau tuvākajā laikā vajadzības tiks apkopotas un veikti aprēķini, lai sagatavotu kvalitatīvu pieteikumu finansējuma saņemšanai minētās investīciju programmas ietvaros.

“Esmu gandarīts par pašvaldības iespēju veikt ieguldījumu mūsu novada izglītības iestādēs. Mūsdienīga darba vide ir nozīmīgs faktors skolas darbinieku labsajūtā un nākošās pedagogu paaudzes piesaistē. Bērni un jaunieši, kas mācījušies kvalitatīvā vidē, vēlēsies tādu veidot savā dzīvē arī turpmāk!” tā Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs. 

Investīciju programma darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 4. oktobra sēdē apstiprinātajiem noteikumiem Nr. 619 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.1.5.investīcijas “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana” īstenošanas noteikumi”, kas paredz atbalstu novadu pašvaldībām vispārējās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai, reorganizējot ārpus novadu pašvaldības administratīvā centra vidusskolas, tās veidojot par pamatskolām. Šie noteikumi ir izstrādāti ar mērķi uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi, nodrošinot efektīvu resursu koncentrāciju, izmantošanu un stiprinot visaptveroša pašvaldību izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas rezultātā izveidotās pamatskolas, piešķirot papildus finansējumu pamatskolu infrastruktūras uzlabošanai un veicinot kvalitatīvas izglītības ieguvi ārpus novadu pašvaldību administratīvajiem centriem.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš – 30. aprīlis, īstenošanas beigu termiņš – 2026. gada vidus. Kopējais Ogres novada pašvaldībai pieejamais finansējums – 3 342 904 eiroPašvaldības līdzfinansējums projekta īstenošanai ir vismaz 1 415 818,17 eiro ieskaitot PVN.

KONTEKSTS

Vidusskolu ar nelielu skolēnu skaitu 10. – 12. klasē pārveide par pamatskolām paredzēta gan valsts, gan pašvaldības plānošanas dokumentos. Valsts vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” nosaka, ka esošais visu līmeņu skolu tīkls nākotnē netiks racionāli izmantots, tādēļ plānots turpināt izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu vidējās izglītības pakāpē.

Ogres novada pašvaldības nostāja ir maksimāli saglabāt esošo pamatskolu tīklu – tiek saglabātas visas novada pamatskolas. Vidējo izglītību novadā nodrošinās četras vidusskolas – Madlienas vidusskola, Ikšķiles vidusskola, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola un Ogres Valsts ģimnāzija.

Ogres Valsts ģimnāzija, kas jaunajās mājās Gunāra Astras ielā 1, Ogrē savas durvis skolēniem atvēra 2023. gada 1. septembrī, jau piesaistījusi gan Ogres novada, gan apkārtējo novadu jauniešus. 2023./24. mācību gadā tika izveidotas deviņas klases četros dažādos novirzienos. Nākamajā mācību gadā Ogres Valsts ģimnāzijā plānots uzņemt astoņas klases.