Trešdiena, 24.04.2024 16:09
Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Otrdiena, 27. jūnijs, 2023 13:27

Ogres novadā īstenos jaunu atbalsta projektu jauniešiem

Ogresnovads.lv
Ogres novadā īstenos jaunu atbalsta projektu jauniešiem
Foto - publicitātes
Otrdiena, 27. jūnijs, 2023 13:27

Ogres novadā īstenos jaunu atbalsta projektu jauniešiem

Ogresnovads.lv

Sākot ar 2023.gada maiju sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA) Ogres novadā tiek īstenots jauns projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, kas tiek nodrošināts ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu.

Projekta ietvaros tiek sniegts individuāls atbalsts jauniešiem, kuri nemācās, nav nodarbināti un saņem vai ir saņēmuši atbalstu 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projektā “Proti un dari”.

Jaunā projekta atbalsta mērķis ir veicināt jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot) adaptāciju darba vietā vai izglītības iestādē, paplašināt sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanu un nodrošināt izglītojamiem darba tirgum nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas ieguvi, kā arī sekmēt to konkurētspēju darba tirgū.

Ogres novadā jaunās programmas ietvaros savā plašajā pieredzē dalās un atbalstu jauniešiem sniedz mentores - Gunita Bogdanova, Ramona Leitāne, Ilona Reinholde, Ilze Konovalova, Luīza Taube un Gita Beļinska. Vispirms mentores uzrunā jauniešus par vēlmi iesaistīties projektā, noskaidro jaunieša aktuālās vajadzības, lai sekmīgi iejustos darba vidē, pēc tam viena līdz trīs mēnešu garumā notiek intensīvs atbalsta pasākumu darbs, lai vairotu pārliecību jaunietī par savas profesijas izvēli, savām spējām un prasmēm - kā personīgajām, tā profesionālajām.

Ir salīdzinoši liels jauniešu skaits, kuri sekmīgi beiguši dalību projektā “Proti un dari”, piemēram, viņi ir veiksmīgi uzsākuši darba gaitas, kļuvuši par saimnieciskās darbības veicējiem vai ir pieteikušies un iesaistījušies NVA piedāvātajos atbalsta pasākumos, tomēr jaunais projekts sniedz iespēju turpināt atbalstīt jauniešus, kuri projektā “Proti un dari” aktīvi iesaistījās zināšanu un prasmju apguvē, tomēr sev zināmu apstākļu dēļ nodarbinātībā vai darba meklēšanas pasākumos vēl neiesaistījās vai tikai domā par šādu iespēju.

Ogres novada Izglītības pārvaldes Administratīvās un projektu nodaļas vadītāja, izglītības projektu vadītāja Laura Priedīte, kuras pārraudzībā ir abi projekti, min: “Mēs ļoti ceram, ka šo mēnešu laikā, kamēr paralēli jau zināmajam “Proti un dari” norit jaunais projekts, mēs spēsim atbalstīt, palīdzēt un, galvenais, sniegt pārliecību pēc iespējas lielākai daļai iesaistīto jauniešu, ka viņiem jau tagad ir visas nepieciešamās iemaņas un prasmes, lai iesaistītos nodarbinātībā un spētu sekmīgi turpināt un pilnveidot savas profesionālās ieceres un gaitas. Tas, ko mēs varam darīt jauniešu labā, ir palīdzēt atrisināt dažādus praktiskus un psiholoģiskus jautājumus, kas traucē tam, lai pēc iespējas ātrāk jaunietis iejustos jaunajos darba apstākļos. Šeit jāmin dažādi ar mobilitāti, pieredzes trūkumu saistīti jautājumi, kā arī varam piedāvāt dažādu emocionālo un psiholoģisko atbalstu, kuru sniedz piesaistīti jomas profesionāļi, piemēram, karjeras konsultanti, psihologi, juristi. Mums katrs jaunietis ir svarīgs un priecājamies par katru veiksmes stāstu!”

Jau iepriekš minēts, ka pašvaldībā no 2016.gada tiek īstenots projekts “Proti un dari”, ar kura palīdzību jauniešiem tiek sniegts programmas vadītāju un mentoru atbalsts individuālo pasākumu programmas īstenošanā. Šāda sadarbība novadā sekmējusi daudzu jauniešu jaunu zināšanu un prasmju apguvi, kas devusi iespēju veiksmīgi iekļauties darba vidē vai saņemt visa veida nepieciešamo palīdzību savas dzīves apstākļu uzlabošanā, savu zināšanu un prasmju attīstīšanā.

Projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” Nr.7.2.1.2/15/I/001 tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. To īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar valstspilsētu vai novadu pašvaldībām. Ogres novadā projekta darbību koordinē Ogres novada Izglītības pārvalde.