Ceturtdiena, 20.06.2024 11:41
Maira, Rasa, Rasma
Otrdiena, 9. aprīlis, 2024 17:54

Ogres novada Izglītības pārvalde izsludina pieteikšanos jauniešu iniciatīvu ideju projektu konkursam “Jauniešu [ie]spēja

Ogresnovads.lv
Ogres novada Izglītības pārvalde izsludina pieteikšanos jauniešu iniciatīvu ideju projektu konkursam “Jauniešu [ie]spēja
Otrdiena, 9. aprīlis, 2024 17:54

Ogres novada Izglītības pārvalde izsludina pieteikšanos jauniešu iniciatīvu ideju projektu konkursam “Jauniešu [ie]spēja

Ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības dome 2024. gada 27. martā apstiprināja Ogres novada Izglītības pārvaldes sagatavotos Ogres novada pašvladības saistošos noteikumus Nr.2/2023 (protokols Nr.5; 35.) “Ogres novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa “Jauniešu [ie]spēja” nolikums”. Kopējais konkursam paredzētais finansējums no Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļiem ir 5000,00 EUR.

Konkursa “Jauniešu [ie]spēja” mērķis ir veicināt Ogres novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot jauniešu veselīgu dzīvesveidu, vērtību orientāciju un aktīvu sabiedrisko līdzdalību.

Projekta pieteikumu konkursam var iesniegt Ogres novada administratīvajā teritorijā deklarētu jauniešu vai Ogres novada izglītības iestādes izglītojamo grupa, kurā apvienojušies vismaz trīs  jaunieši vecumā no 12 līdz 25 gadiem.

Projekta iesniedzēju grupā jābūt vismaz vienai personai, kura sasniegusi 18 gadu vecumu un kura uzņemas atbildību par projekta īstenošanu un finansiālajām saistībām.

Konkursa pretendentiem ir iespēja piedalīties Ogres novada Izglītības pārvaldes izsludinātajās projekta rakstības mācībās “Jauniešu [ie]spēju laboratorija”, lai veiksmīgāk sagatavotu projekta pieteikumu. Pretendenti, kuri piedalās mācībās saņem papildus punktus pie projektu izvērtēšanas. Lūdzam reģistrēties mācībām aizpildot pieteikuma anketu līdz 15.aprīļa plkst.15.00.

Pieteikuma anketa: https://ej.uz/jauniesu-ie-speja-2024.

Pirmajā kārtā pretendenti piedalās Izglītības pārvaldes rīkotās mācībās “Jauniešu [ie]spēju laboratorija”;

Otrajā kārtā pretendenti iesniedz aizpildītu projekta pieteikumu līdz 2024. gada 4. jūnijam.

Lai veiksmīgāk sagatavotu un īstenotu projektu pretendentiem ir iespēja piedalīties projektu mācībās. Lai pretendenti iegūtu papildus punktus pie vērtēšanas, vismaz vienam no projekta darba grupas jāpiedalās mācībās "Jauniešu [ie]spēju labaratorija", kuras norisināsies:

 • 2024. gada 16. aprīlī, plkst. 18.00 pirmā nodarbība - diskusija par projektu idejām, iepazīšanās ar pieteikuma veidlapas formas un budžeta tāmes sagatavošanu, iepazīšanās ar vērtēšanas kritērijiem, u.c. interesējoši jautājumi;
 • 2024. gada 14. maijā, plkst. 18.00 otrā nodarbība - projekta pieteikuma veidlapas formas sagatavošana, budžeta tāmes aprēķināšana, sadarbības piedāvājumu sagatavošana, u.c. interesējoši jautājumi.

Maksimālais pašvaldības finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam projektam:

 • projekta iesniedzējiem 12-14 gadu vecuma grupā - 300 euro;
 • projekta iesniedzējiem 15-17 gadu vecuma grupā - 500 euro;
 • projekta iesniedzējiem 18-25 gadu vecuma grupā - 700 euro.

Finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:

 • jauniešu neformālās mācīšanās pasākumiem un aktivitātēm;
 • aktivitātēm brīvā dabā un jauniešu brīvā laika lietderīgai izmantošana;
 • jauniešu informētība, līdzdalība sabiedrības dzīvē un pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā;
 • nodarbinātība, karjeras izglītība un jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā Ogres novadā;
 • jauniešu sociālo riska grupu integrācija;
 • veselīga dzīvesveida veicināšana;
 • vides aizsardzības pasākumi Ogres novadā;
 • radošai pašizpausmei;
 • novada attīstība, labiekārtošana un jauniešiem draudzīgas un atvērtas vides veidošana, novada tēla veidošana un popularizēšana jauniešu vidū novadā un valstī.

Vairāk par projektu: