Otrdiena, 23.04.2024 14:26
Georgs, Jurģis, Juris
Otrdiena, 5. marts, 2024 12:09

Ogres novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķu aktualitātes

Informāciju sagatavoja Ogres novada Izglītības pārvalde
Ogres novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķu aktualitātes
Otrdiena, 5. marts, 2024 12:09

Ogres novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķu aktualitātes

Informāciju sagatavoja Ogres novada Izglītības pārvalde

Ogres novada Izglītības pārvaldē strādā metodiķu komanda, kurā katrs atbildīgs par kādu mācību jomu vai atbalsta jomu. Atbalsta jomā ietilpst logopēdija, izglītības psiholoģija, speciālā pedagoģija, sociālā pedagoģija un karjeras izglītība.

Divos aizvadītajos šī gada mēnešos atbalsta jomas metodiķi piedalījās dažādos pieredzes apmaiņas semināros, pārrunājot jomas aktualitātes un problēmas, kā arī kopīgi meklējot risinājumus. Šāda veida tikšanās bija vairākas. Tā, piemēram, 4. janvārī Ogres 1. vidusskolas telpās notika pieredzes apmaiņas seminārs Ogres novada pirmsskolas speciālajiem pedagogiem, savukārt 8. februārī Ogres novada speciālās pedagoģes devās pieredzes apmaiņas seminārā uz Rīgas 5. pamatskolu – attīstības centru.

4. janvārī Jumpravas pamatskolā tikās arī Ogres novada sociālie pedagogi, tikšanās laikā iepazīstot savu kolēģu darba metodes, meklējot kopīgo un atšķirīgo, daloties ar veiksmīgiem problēmu risinājumiem. Tikšanās laikā tika pārrunāta un analizēta rīcības programma “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns Ogres novadā”, akcentējot sociālo pedagogu lomu plāna realizācijā.

Gada sākumā pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš” norisinājās novada logopēdu seminārs “Pēctecības un sadarbības veidošana starp pirmsskolas un skolas izglītības iestādes logopēdiem”. Sadarbība starp pirmsskolu un skolu ir nozīmīga, lai savlaicīgi varētu pamanīt un sniegt  atbalstu  bērniem,  uzsākot pirmo mācību gadu skolā.

ONIP izglītības metodiķu organizētās aktivitātes Ogres novada skolēniem un skolotājiem

Angļu valodas skolotājiem šis gads iesākās ar profesionālās pilnveides semināru 3. janvārī, kurš tika rīkots sadarbībā ar National Geographic mācību grāmatu izplatītāju “Krisostomus Latvija”.

26. janvārī Ogres Valsts ģimnāzijā notika pasākums vidusskolēniem, kurā skolēni no Ogres Valsts ģimnāzijas  un Ogres 1. vidusskolas prezentēja, kā skolā sokas ar skolēnu mācību uzņēmumiem.

8. februārī 5. un 6. klašu skolēniem  tika noorganizēts pasākums “Es un Ogres novads”, kurā piedalījās 63 skolēni no 16 novada skolām. Pasākuma mērķis bija veicināt skolēnu sadarbību, uzzināt jaunus faktus par novadu un cilvēkiem, kas šeit dzimuši un kļuvuši atpazīstami visā Latvijā. Pasākums notika sadarbībā ar Ogres Vēstures un mākslas muzeju, kurš bija sagatavojis uzdevumus ar materiāliem no sava krājuma. Skolēniem bija interesanti apskatīt lietas, kuras izmantojuši Ogres novada iedzīvotāji un šobrīd ir vēsture.

Gads arī veselības un fizisko aktivitāšu jomā iesācies darbīgi. Ir norisinājušās jau vairākas Ogres novada skolēnu sporta spēles – sacensības volejbolā pamatskolu un vidusskolu grupās, kas paralēli ir arī “Top!” kausa atlases posms, kur zēnu un meiteņu uzvarētājkomandas no Ķeguma vidusskolas pamatskolu grupā un no Ogres Valsts ģimnāzijas vidusskolu grupā tiksies ar spēcīgākajām valsts skolu komandām finālsacensībās, kas norisināsies  21. aprīlī Skonto hallē, Rīgā.

Janvāra noslēgumā Lielvārdes PII “Pūt, vējiņi” norisinājās sporta skolotāju seminārs “Ideju krātuve”.

14. janvārī Madlienā un 28. februārī Ķegumā noslēdzās tālākizglītības kursu “Frisbija spēles un pamatelementu apmācības metodika un integrēšana sporta un veselības stundās caurviju prasmju attīstīšanai”, kur skolotājiem bija iespēja vērot, kā tiek organizēta un vadīta sporta stunda skolēniem par tēmu “Spēles un rotaļas frisbija tehnikas un taktikas apguvei”.

15. februārī Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā pieredzes apmaiņas seminārā tikās Ogres novada teātra mākslas mācību priekšmeta un interešu izglītības skolotāji.

Ogres novada skolēni no novembra līdz februārim aktīvi piedalās Valsts Izglītības satura centra organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs. Veiksmīgākie skolēni pēc novada olimpiādes tiek aicināti uz olimpiādes 3. posmu, kur sacenšas ar skolēniem valsts līmenī. Lielākoties olimpiādes notiek attālināti tiešsaistes režīmā, bet dažas olimpiādes notiek klātienē. Tās tiek organizētas sadarbībā ar Ogres Valsts ģimnāziju un Ogres Centra pamatskolu. Novada 2. posma olimpiāžu “maratons” gandrīz noslēdzies, bet valsts 3. posma olimpiādes vēl norisinās. Turam īkšķus un lepojamies par sasniegto!