Sestdiena, 20.07.2024 03:31
Ramona, Ritma
Pirmdiena, 28. novembris, 2022 08:27

Ogres novada logopēdi pilnveido sevi semināros, vebināros, kursos

ogresnovads.lv
Ogres novada logopēdi pilnveido sevi semināros, vebināros, kursos
Pirmdiena, 28. novembris, 2022 08:27

Ogres novada logopēdi pilnveido sevi semināros, vebināros, kursos

ogresnovads.lv

Ogres novada apvienošanās rezultātā arī logopēdijas jomu speciālistu pulks tapa kuplāks. Vienkopus sanāca bijušā Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma novada logopēdes, lai vienotos par kopīgu dokumentāciju izglītības iestādēs. Kopīgi izstrādājām logopēda atzinuma paraugu, dalījāmies pieredzē.

Aizrautīga, lietderīga un izzinoša meistarklase norisinājās Jumpravā - Valdemāra pamatskolā. Meistarklases mērķis bija iepazīstināt logopēdes ar inovatīvām metodēm - miofunkcionālās terapijas elementu izmantošanu logopēda darbā, Montessori materiālu pielietošanu valodas nodarbībās, Barboleta metodes priekšrocībām, kā arī paplašināt redzes loku par speciālās izglītības aspektiem un izglītības iestādes nozīmīgumu bērniem ar funkcionāliem, garīgās veselības un garīgās attīstības traucējumiem. Paldies Valdemāra pamatskolas direktorei Benitai Lisovskai un visam kolektīvam par atsaucību un rūpēm. Skolēni izglītības iestādē jūtas kā otrajās mājās - aprūpēti, cienīti un šeit tiek sniegta viņiem nepieciešamā apmācība spēju līmenī pēc individuāliem izglītības plāniem.

Logopēdēm bija iespēja piedalīties Oveselības interaktīvajā, izglītojošajā nodarbībā “Stress dzīvē un darbā” - paplašināt savu izpratni par psihoemocionālajiem darba vides riska faktoriem un to ietekmi uz cilvēka labsajūtu; kā arī apgūt dažādas stresa vadības un iekšējo resursu atjaunošanas taktikas.

Skolēnu rudens brīvlaikā Ikšķiles vidusskolas logopēde, Evija Landrāte, dalījās ar savu pieredzi par vārdu krājuma paplašināšanas metodēm bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Novembra sākumā Ogres novada izglītības iestāžu pārstāvjiem tiešsaistes seminārā bija iespēja noklausīties un uzzināt par silto smilšu terapiju bērnu un pieaugušo cilvēku dzīvē un par digitālo platformu SpeakTx. Apmeklējot silto smilšu nodarbības, ar īpašu metodiku tiek nodrošināta bērna vispārējā attīstība un sekmēti fiziskie un emocionālie pašregulācijas procesi. SpeakTX ir platforma ikvienam, kurš vēlas uzlabot savu valodu un runu, virtuālais tilts starp pacientu un logopēdu. Tas ir domāts gan bērniem ar runas un valodas traucējumiem, gan pacientiem ar neiroloģiskiem traucējumiem, lai palīdzētu un nodrošinātu rehabilitācijas procesu. Logopēdiem SpeakTX ir palīgrīks un datubāze vingrinājumiem un terapijai (atsauce: no speaktx.com).

Esmu pateicīga ikvienam, kurš piedalījās rīkotajos pasākumos - gan lektoriem, gan dalībniekiem, gan arī Ogres Centrālās bibliotēkas personālam. Vislielākie pateicības vārdi tiek veltīti Ogres novada logopēdēm, kuras ir atsaucīgas un apmeklē pilnveides seminārus, vebinārus, kursus.

Fotoglerija šeit:

Informāciju sagatavoja Evija Lazdiņa, Ogres novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe logopēdijā