Trešdiena, 24.07.2024 09:01
Krista, Kristiāna, Kristiāns, Kristīne
Otrdiena, 1. augusts, 2023 08:39

Ogres novada pašvaldība aicina darbā Ikšķiles vidusskolas direktoru

Ogresnovads.lv
Ogres novada pašvaldība aicina darbā Ikšķiles vidusskolas direktoru
Otrdiena, 1. augusts, 2023 08:39

Ogres novada pašvaldība aicina darbā Ikšķiles vidusskolas direktoru

Ogresnovads.lv

Ja Tevi saista izaicinājumi un aizraujošs, radošs, uz izaugsmi vērsts darbs vienā no augošākajām Latvijas pilsētām, būsi gaidīts mūsu komandā!
Aicinām savā komandā profesionāli, kam ir redzējums par to, kā īstenot izglītības iestādē pozitīvu un vērtīgu mācību pieredzi skolēniem, kas efektīvi plānotu un attīstītu kvalitatīvu izglītības procesu, nodrošinātu sabiedrības izaugsmei aktuālu izglītības programmas īstenošanu. Aicinām darbā direktoru, kam rūp kvalitatīva izglītība un mūsu jauniešu nākotne, kas spēj iedvesmot, vadīt un virzīties uz izaugsmi.

Prasības pretendentam:

● Izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” noteiktajām prasībām.

● Vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze vispārējās izglītības jomā un izglītības vadības darbā (par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze vispārējās izglītības iestādes vadības darbā);

● Zināšanas par izglītības iestādi reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

● Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā (sazināties, kā arī izmantot dokumentus un literatūru darba pienākumu izpildei).

● Vadības prasmes, spējas motivēt un strādāt komandā.

● Teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes.

Piedāvājam:

● Dinamisku darbu augošā izglītības iestādē;

● Izglītošanās iespējas un profesionālo izaugsmi;

● Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;

● Mēneša algu no 2590* EUR pirms nodokļu nomaksas (līdz 2930 EUR mēnesī pēc gada atbilstoši darba kvalitātes novērtējumam);

● Ikgadēju atvaļinājuma pabalstu, prēmiju vai naudas balvu atbilstoši Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu atlīdzības nolikumam.

Pieteikšanās:

CV ar norādi uz atsauksmēm, motivētu pieteikuma vēstuli un izglītības iestādes izaugsmes redzējumu (A4 lapa), iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu kopijas un apliecinājumu (brīvā formā), ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu sūtīt uz e-pastu: , vai iesniegt Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV-5001 līdz 2023. gada 9.augustam. Tālrunis uzziņām 65055382 (Ogres novada Izglītības pārvalde).

Konkurss tiek organizēts saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2014. gada 6. oktobrī apstiprināto “Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amatu pretendentu atlases konkursa nolikumu” (protokols Nr. 23; 18.§).

Iesniedzot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, pretendents apliecina, ka piekritis konkursa noteikumiem un fiziskas personas datu apstrādei. Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, Ogres novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Ogres novada pašvaldība.

*mēneša alga līdz 2023. gada 31. augustam 2117 EUR, mēneša alga no 2023. gada 1.septembra 2590 EUR.