Ceturtdiena, 18.04.2024 03:42
Jadviga, Laura
Pirmdiena, 8. maijs, 2023 18:31

Ogres novada pašvaldība īsteno Erasmus+ starpinstitucionālās sadarbības projektu

Ogresnovads.lv
Ogres novada pašvaldība īsteno Erasmus+ starpinstitucionālās sadarbības projektu
Ogresnovads.lv
Pirmdiena, 8. maijs, 2023 18:31

Ogres novada pašvaldība īsteno Erasmus+ starpinstitucionālās sadarbības projektu

Ogresnovads.lv

Projekta mērķis ir attīstīt sadarbību starp Ogres novada iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, darbam ar jaunatni iesaistītajiem nepieciešamās kompetences un instrumentus darba kvalitātes uzlabošanai.

No 22. līdz 26. aprīlim Tonsbergā, vecākajā Norvēģijas pilsētā, norisinājās viena no projekta aktivitātēm – apmācības par starpinstitucionālo sadarbību jaunatnes jomā. Projekta programmā paredzētajos pasākumos piedalījās Ogres novada Izglītības pārvaldes jaunatnes komanda – galvenā jaunatnes lietu speciāliste Dace Veiliņa, jaunatnes darbinieki Aleksejs Solovjovs un Zita Bērziņa-Igaune –, kā arī sociālā dienesta darbiniece Linda Līvija Megne un Ogres novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas vadītāja Mirdza Strelča.

Apmācību laikā partneri no Norvēģijas, Lietuvas un Vācijas dalījās ar savu ilggadējo pieredzi un padomiem darbā ar jaunatni un starpinstitucionālās sadarbības veidošanu gan vietējā, gan valsts mērogā.

Mācību vizītes mērķi ir vairāki – iegūt jaunas zināšanas par starpinstitucionālās sadarbības pamatprincipiem un jaunatnes politiku dažādās valstīs; attīstīt jaunatnes darbinieku kompetenci, lai palīdzētu pilnveidot jaunatnes politikas plānošanas un īstenošanas kvalitāti; apzināt starpinstitucionālās sadarbības pieeju Eiropā, globālas inovācijas un tendences, to izmantošanu dalībnieku ikdienas darbā; stiprināt starpnozaru sadarbības kapacitāti vietējā līmenī, sekmējot tās ilgtspēju.

Mācību vizītes galvenie mērķi tika sasniegti, izpētot starpnozaru jaunatnes darba formas un piemērus Norvēģijā, īpaši Tonsbergas reģionā, izzinot izaicinājumus un iespējas, ar kurām saskaras jaunieši un jaunatnes darbinieki Norvēģijā, veidojot partnerības ar vietējiem jaunatnes darbiniekiem un NVO organizācijām, kā arī daloties pieredzē un dažādu valstu paraugpraksē.

Mācību vizītes projekta dalībnieki iepazinās ar vairāku jauniešu klubu un centru darbu, kā arī ar pašvaldību un nevalstisko organizāciju vadīto projektu norisi.

Dienvidaustrumu Norvēģijas universitātē projekta dalībnieki uzzināja daudz jauna par jaunatnes darbinieku izglītošanu šajā augstskolā, kurā ir iespēja iegūt grādu jaunatnes jomas izglītībā.

Mācību vizītes ietvaros norisinājās tikšanās un diskusijas ar vietējiem jaunatnes darbiniekiem, vadītājiem, politikas veidotājiem un pētniekiem, semināri par tādām tēmām kā līdzdalība, starpnozaru pieeja darbā ar jaunatni un jaunatnes darba kvalitāte, dažādas kultūras aktivitātes.

Iegūtās zināšanas noderēs, pilnveidojot jaunatnes darbu Ogres novadā, ļaus labāk izprast, kā sadarboties ar citām pašvaldības iestādēm un NVO, kuras arī strādā ar jauniešiem.

Norvēģijā valsts atbalsta un izstrādā vairākus atbalsta rīkus pašvaldībām vai NVO, kuras darbojas ar jaunatni, piemēram, līdzfinansējot jauniešu mājas vai vietas, kur jaunieši var nākt darboties vai vienkārši būt. Jaunatnes joma Norvēģijā ir ļoti nozīmīga, un valsts liek lielu uzsvaru uz jauniešiem kā savu nākotni.

Šīs bija trešās, noslēdzošās mācības Erasmus+ projekta ietvaros. Nākamā tikšanās ar projekta partneriem tiks aizvadīta attālināti, apkopojot projekta ieguvumus un plānojot nākamos kopīgos projektus jaunatnes jomā.

Projekts “Cross sectorial cooperation in Youth Work” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.