Sestdiena, 20.07.2024 18:31
Ramona, Ritma
Pirmdiena, 29. augusts, 2022 15:27

Ogres novada pedagogu saimē uzņem jaunos izglītības iestāžu vadītājus

ogresnovads.lv
Ogres novada pedagogu saimē uzņem jaunos izglītības iestāžu vadītājus
Pirmdiena, 29. augusts, 2022 15:27

Ogres novada pedagogu saimē uzņem jaunos izglītības iestāžu vadītājus

ogresnovads.lv

Pedagogus uzrunāja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, kurš atzina, ka izglītības pakalpojumi ir vieni no svarīgākajiem un nozīmīgākajiem pakalpojumiem novadā, to pierāda arī pašvaldības budžeta plānošana, tam atvēlot lielāko budžeta daļu. Bet šos pakalpojumus būtu neiespējami sniegt, ja nebūtu pedagogu, kas tos nodrošina, ieguldot savas pūles, rūpes, zināšanas, darba iedvesmu.

G. Sīviņš atklāja, ka šobrīd pašvaldība strādā ar finansējuma sadali skolām un pedagogu algām, turpinās jaunā Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas būvniecība, skolu plānots atvērt jaunajā mācību gadā. Savukārt nākamajā gadā plānots uzsākt bijušās Kaibalas skolas ēkas rekonstrukciju, pielāgojot to pirmsskolas vajadzībām, un jaunas pirmsskolas izglītības iestādes celtniecību pie Lielvārdes pamatskolas. Ikšķilē plānota PII “Čiekuriņš” piebūves celtniecība, turpinās darbs, lai varētu uzcelt jaunu bērnudārzu Ogrē, Kartonfabrikas rajonā, un rekonstruēt bijušo bērnudārza “Bitīte” ēku Ogrē. G.Sīviņš pateicās ikvienam pedagogam par darbu, un uzsvēra, ka pašvaldība lepojas ar Ogres novada pedagogiem un izglītības sistēmu un kvalitāti Ogres novadā.

Kolēģus pirms jaunā mācību gada sveica arī Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs, ieskicējot paveiktos un plānotos darbus. I.Grigorjevs atgādināja, ka pagājušā mācību gada laikā novadā ir pieņemti vairāk nekā 30 ar izglītības jomu saistīti saistošie un iekšējās kārtības noteikumi, spējot kopīgi ar kolēģiem novadā vienoties par vienlīdzīgiem un taisnīgiem nosacījumiem, jo pirms administratīvi teritoriālās reformas Lielvārdes, Ķeguma, Ikšķiles un Ogres novadā tie bija katram savi, atšķirīgi.

“Šobrīd esam šī sinhronizēšanas posma noslēgumā, vēl vakar dome pieņēma saistošos noteikumus par vienotiem braukšanas maksas atvieglojumiem un ēdināšanas sistēmu,” atklāja I.Grigorjevs, sakot paldies ikvienam, kurš iesaistījies šo normatīvo aktu sagatavošanā. Izglītības pārvaldes vadītājs atzina, ka šis darbs paņēmis daudz laika, kas mazāk atlicis tiešai komunikācijai, tāpēc kā viena no jaunā mācību gada prioritātēm izvirzīta sadarbība, tiekoties klātienē un kopīgi izvirzot mērķus. I.Grigorjevs norādīja, ka kopīgi tiks turpināts darbs, lai izstrādātu visu izglītības posmu stratēģiju novadā, tiks turpināts darbs digitālo prasmju pilnveidē un izmantošanā, kā arī meklēti risinājumi saistībā ar speciālo un iekļaujošo izglītību novadā. “Par spīti grūtībām, kas mūs visus piemeklē vai ik dienas, es zinu, ka mēs noteikti šos un citus izaicinājumus pārvarēsim kopā, ja runāsim viens ar otru,” noslēdzot uzrunu, sacīja I.Grigorjevs.

Pasākuma laikā tika sveikti arī izglītības iestāžu vadītāji, kuri stājušies jaunajā amatā iepriekšējā mācību gada laikā: Ogres 1. vidusskolas direktore Ilze Butevica, Ogres Centra pamatskolas direktore Dace Bondare, Ogresgala pamatskolas direktore Vineta Āboltiņa, Jumpravas pamatskolas direktore Arīda Mārša, Birzgales PII “Birztaliņa” vadītāja Sanita Čodore, PII “Čiekuriņš” vadītāja Irita Baltkāje. Jauno iestāžu vadītāji pateicās kolēģiem par sniegto atbalstu un veiksmīgo sadarbību, kā arī vēlēja izturību, prieku un darba gandarījumu jaunajā mācību gadā.

Kolēģus sveica arī LIZDA Ogres novada arodorganizācijas priekšsēdētāja Velga Kalniņa, vēlot kolēģiem savā dedzīgajā pedagoga misijas apziņā neaizmirst atvēlēt sev arī atpūtas stundas un paspēt iecerēto izdarīt darba laikā.

Iedvesmojošu lekciju ar praktiskiem padomiem darbam skolā un ikdienā sniedza emocionālā intelekta un konferenču lektors Zuarguss Zarmass, savukārt muzikālu priekšnesumu - mūziķis Goran Gora.