Pirmdiena, 22.04.2024 15:56
Armanda, Armands
Pirmdiena, 9. oktobris, 2023 14:39

Ogres novada skolās izglītojamo skaits ir palielinājies

Ogresnovads.lv
Ogres novada skolās izglītojamo skaits ir palielinājies
Pirmdiena, 9. oktobris, 2023 14:39

Ogres novada skolās izglītojamo skaits ir palielinājies

Ogresnovads.lv

Ogres novada vispārizglītojošajās skolās šajā mācību gadā zinības apgūst 7085 skolēni – par 166 vairāk nekā iepriekšējā mācību gada sākumā.

Ogres 1. vidusskolā mācās 1218 skolēni, no tiem 1. – 3. klasēs 405 skolēni,  mācības 1. klasē uzsākuši 146 bērni; pamatskolas posmā, t.i.,  4. – 9. klasēs mācās 386 izglītojamie, savukārt vidusskolas posmā – 50 izglītojamie. Ogres 1. vidusskolā jau iepriekšējos mācību gados skolēni netika uzņemti 10. un 11. klasē. Šajā mācību gadā izglītību turpina 12. klases audzēkņi, kas vidusskolu absolvēs nākamgad, un 2024./2025. mācību gadā Ogres 1. vidusskola pārtaps par pamatskolu.

Jaunogres vidusskolā šobrīd ir 466 izglītojamie. Sākumskolas posmā, t.i., 1. – 3. klasēs, mācās 146 skolēni, 1. klasē mācības uzsākuši 46 bērni, savukārt 4. – 9. klasēs mācās 302 skolēni. Arī Jaunogres vidusskolā iepriekšējos mācību gados izglītojamie netika uzņemti 10. un 11. klasē, šobrīd vidējās izglītības posmā ir tikai 12. klase ar 18 audzēkņiem. Nākamajā mācību gadā šī izglītības iestāde turpinās darbu kā pamatskola. 

Suntažu vidusskolā zinības apgūst 204 skolēni. Skolas gaitas uzsākuši 28 pirmklasnieki, sākumskolas posmā mācās 74 bērni, savukārt pamatskolas klasēs – 124 skolēni. Vidusskolas posmā šobrīd ir tikai 12. klase ar 6 audzēkņiem, un tā būs pēdējā izlaiduma klase šīs vidusskolas vēsturē, turpmāk Suntažos darbosies tikai pamatskola. Kopējais izglītojamo skaitu šajā izglītības iestādē papildina 96 pirmsskolas izglītības grupu bērni Suntažos un skolas filiālē Lauberē.

Ķeguma vidusskolā šajā mācību gadā mācās 406 izglītojamie, to skaitā 142 sākumskolas posma skolēni, no kuriem 55 mācās 1. klasē, 238 pamatskolas klašu skolēni un 26 vidusskolas posma izglītojamie – 11. klasē mācās 11 audzēkņi un 12. klasē – 15 audzēkņi. Šajā mācību gadā izglītojamie netika uzņemti  10. klasē, līdz ar to pēc diviem mācību gadiem pašreizējā Ķeguma vidusskola pārtaps par pamatskolu.

Madlienas vidusskolā šajā mācību gadā ir nokomplektētas visas klases. Sākumskolas posmā mācās 71 bērns, ieskaitot 27 pirmklasniekus, 4. – 9. klasēs 103 skolēni un 9. – 12. klasēs 46 skolēni. Madlienas vidusskolai arī turpmāk plānots saglabāt vidusskolas statusu.

Ikšķiles vidusskola ir otra skaitliski lielākā skola Ogres novadā – šajā mācību gadā tajā mācās 1207 skolēni. Sākumskolas klasēs skolēnu skaits ir 437, ieskaitot 157 bērnus 1. klasē, 4. – 9. klasēs mācās 714 izglītojamie un 10. – 12. klasēs 56 izglītojamie. Arī šai vidējās izglītības iestādei nav plānota vidusskolas statusa maiņa.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā mācās 491 skolēns, t.sk. sākumskolas posmā 127, no tiem 36 skolas gaitas uzsākuši šajā mācību gadā.   4. – 9. klasēs pamatizglītību iegūst 268 izglītojamie, savukārt vidējās izglītības posmā, 10. – 12. klasēs, mācās 96 skolēni. Izmaiņas šīs vidusskolas struktūrā netiek plānotas.

Ogres Valsts ģimnāzija šo mācību gadu ir uzsākusi jaunajā ēkā – tā ir pavisam cita mācību vide, ko nevar salīdzināt ar līdzšinējiem apstākļiem, kad mācību process tika organizēts vienā ēkā ar Ogres Centra pamatskolu. Ogres Valsts ģimnāzijā šajā mācībā gadā izglītību iegūst 640 izglītojamie, 10. klasē uzņemti 229 skolēni, izveidotas deviņas 10. klases. 11. klasēs mācās 197 izglītojamie un 12. klasē – 65 izglītojamie. Ogres Valsts ģimnāzijā šajā mācību gadā izglītojas arī 9. klases skolēni – kopskaitā 149.

Novadā lielākā vispārējās pamatizglītības iestāde ir Ogres Centra pamatskola – šajā mācību gadā tajā mācās 1106 skolēni. 1. – 3. klasēs izglītojamo skaits ir 425, t.sk. 169 pirmklasnieki; pamatizglītības posmā, kas šajā mācību gadā Ogres Centra pamatskolā organizēts  4. – 8. klasēs, mācās  681 skolēns.

Otra skaitliski lielākā pamatskola ar 329 skolēniem ir Lielvārdes pamatskola. 1. klasē mācības šogad uzsākuši 44 bērni, bet kopējais skolēnu skaits sākumskolas posma klasēs ir 128. Savukārt 4. – 9. klasēs mācās 201 skolēns. Lielvārdes pamatskolas izglītojamo skaitu papildina 79 pirmsskolas vecuma bērni – pirmsskolas izglītības grupas ietilpst šīs skolas struktūrā.

Ogresgala pamatskolā mācās 152 skolēni, no tiem 1. – 4. klasēs 51 skolēns, no kuriem 18 pirmklasnieki, un 4. – 9. klasēs 101 skolēns.

Jumpravas pamatskolā ir 124 izglītojamie, to skaitā 41 sākumskolas klasēs (pirmajā klasē skolas gaitas uzsākuši 17 bērni) un 83 skolēni 4. – 9. klasēs. Jumpravas  pamatskolas struktūrā darbojas pirmsskolas grupas, tās šajā mācību gadā apmeklē 69 bērni.

Birzgales pamatskolā izglītība tiek nodrošināta 103 skolēniem. Skolas gaitas uzsākuši 14 bērni, pavisam 1. – 3. klasēs mācās 39 skolēni, savukārt 4. – 9. klašu posmā – 32 izglītojamie.

Lēdmanes pamatskolā šajā mācību gadā izglītību iegūst 102 skolēni, no tiem sākumskolas klasēs mācās 40 bērni, ieskaitot 12 pirmklasniekus, un 62 skolēni mācās 4. – 9. klasēs. Arī šajā skolā darbojas pirmsskolas grupas, papildinot kopējo izglītojamo skaitu ar 49 bērniem.

Ķeipenes pamatskolā šajā mācību gadā skolas gaitas 1. klasē ir uzsākuši 10 bērni, 1. – 3. klasēs kopā ir 25 skolēni, savukārt 4. – 9. klasēs mācās 33 skolēni. Ķeipenes pamatskolas struktūrā darbojas arī pirmsskolas grupas ar 36 bērniem.

Taurupes pamatskolā izglītības process tiek organizēts Taurupē un skolas filiālēs Mazozolos un Meņģelē, izglītojamo kopējais skaits ir 93, t.sk. 29 skolēni 1. – 3. klasēs (no tiem 11 pirmklasnieki) un 47 skolēni 4. – 9. klasēs. Taurupes pamatskolā un abās tās filiālēs darbojas arī pirmsskolas izglītības grupas, kuras apmeklē 37 bērni.

Tīnūžu sākumskola ir vienīgā izglītības iestādē novadā, kurā mācību process tiek organizēts no 1. līdz 6. klasei. Šajā mācību gadā skolā mācās 112 izglītojamie – no tiem 1. – 3. klasēs (ieskaitot 31 pirmklasnieku) 76 un 4. – 6. klasēs 36 izglītojamie. Arī Tīnūžu sākumskolas struktūrā ietilpst pirmsskolas grupas, kas šajā mācību gadā izglītojamo skaitu papildina ar 104 bērniem.

Vismazākā pašvaldības skola novadā ir Valdemāra pamatskola Jumpravas pagastā. Šajā mācību gadā to apmeklē 53 izglītojamie, no tiem 13 mācās 1. – 3. klasēs un 41 mācās 4. – 9. klasēs. Šī skola īsteno speciālās pamatizglītības programmas un profesionālo pamatizglītības programmu.

Novadā darbojas arī divas privātās vispārizglītojošās pamatskolas. Ikšķiles Brīvajā skolā no 1. līdz 6. klasei izglītību iegūst 60 skolēni un pirmsskolas grupās 51 bērns, savukārt Ogres Baltajā skolā šajā mācību gadā 32 skolēni mācās 1. – 4. klasēs un 32 bērni apmeklē pirmsskolas grupas.