Sestdiena, 20.07.2024 21:52
Ramona, Ritma
Trešdiena, 5. jūnijs, 2024 14:17

Ogres novada skolēni gatavojas bioloģijas eksāmenam

Informāciju sagatavoja Ogres novada Izglītības pārvalde
Ogres novada skolēni gatavojas bioloģijas eksāmenam
Trešdiena, 5. jūnijs, 2024 14:17

Ogres novada skolēni gatavojas bioloģijas eksāmenam

Informāciju sagatavoja Ogres novada Izglītības pārvalde

Ogres Valsts ģimnāzija 13. un 14. jūnijā uzņems Ogres novada skolēnus, kuri kārtos centralizēto eksāmenu bioloģijā. Pateicoties ģimnāzijas vadības un darbinieku atsaucībai 7. maijā Ogres, Ikšķiles un Lielvārdes vidusskolēniem tika noorganizēta vērtīga mācīšanās pieredze, kurā viņi varēja pilnveidot zināšanas un prasmes, gatavojoties eksāmenam.

Ogres novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe bioloģijā un ķīmijā Jūlija Plociņa-Kagaine: “Pagājušajā mācību gadā bioloģijas eksāmenam tika pievienota praktiskā daļa, kurā skolēniem jāveic komplekss pētījums. Palīdzot skolēniem gatavoties eksāmenam, arī šogad izveidoju eksāmena pētījuma daļai līdzīgus uzdevumus. Piedāvāju tos arī novada skolām, un skolotāji izvēlējās vienota mācību pasākuma formātu. Ar ģimnāzijas kolēģu palīdzību varējām to īstenot. 

Jau vairākus gadus piedalos Latvijas Universitātes organizētajā pasākumā “Padomi eksāmeniem” un esmu izvērtējusi, kuriem faktoriem vēl bez zināšanām ir būtiska ietekme uz skolēnu sniegumu eksāmenos. Bieži ir novērojams, ka skolēnu rezultāti ir zemāki uztraukuma un tekstpratības dēļ, tāpēc ir jātrenē stresa pārvaldība un prasme izprast uzdevumu noteikumus, atbilstoši formulēt atbildes, ko šajā pasākumā īstenojām.

Skolēniem tiek dota iespēja iejusties eksāmena dienas noskaņā, plānot un veikt eksperimentu un analizēt tā rezultātus. Manuprāt, īpaši vērtīga ir noslēguma daļa, kurā palīdzu izprast eksāmena vērtēšanas kritērijus. Skolēni paši labo savu darbu, uzdod jautājumus, veic piezīmes, tādējādi viņiem ir iespēja izvērtēt savas stiprās puses un secināt par prasmēm, pie kurām vēl jāstrādā.

Šī mācību gada laikā Ogres Valsts ģimnāzijas telpās ir notikuši daudzi vērtīgi pasākumi novada skolēniem un skolotājiem, tā izskaņā vēlos pateikt sirsnīgu paldies katram, kurš ir bijis iesaistīts, īstenojot vienu no ģimnāzijas uzdevumiem – sniegt metodisko atbalstu novadā!”