Svētdiena, 21.07.2024 23:26
Meldra, Meldris, Melisa
Ceturtdiena, 19. janvāris, 2023 10:30

Ogres novadā tiks īstenots projekts "Mobils un aktīvs!"

ogresnovads.lv
Ogres novadā tiks īstenots projekts "Mobils un aktīvs!"
Ceturtdiena, 19. janvāris, 2023 10:30

Ogres novadā tiks īstenots projekts "Mobils un aktīvs!"

ogresnovads.lv

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas izsludinātajā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” Ogres novada pašvaldība saņēmusi apstiprinājumu projekta “Mobils un aktīvs!” īstenošanai. 2023. gada februārī tiks uzsāktas pirmās projekta aktivitātes, kuras īstenos Ogres novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes komanda.

Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši  vecumā no 13 līdz 25 gadiem, jo īpaši jaunieši ar ierobežotām iespējām, kuri dzīvo pagastos. Projekta ietvarā sadarbība tiks veicināta arī ar citiem darba ar jaunatni veicējiem un Ogres novadā aktīvajām nevalstiskajām organizācijām.

Projekta mērķis ir stiprināt un veicināt mobilā darba ar jaunatni attīstību Ogres novadā, iesaistot nevalstiskās organizācijas un lauku reģiona jauniešus neformālās izglītības aktivitātēs. Projektā plānotas 5 aktivitātes - apmācības jauniešiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kas veic darbu ar jaunatni, kā arī vairākas mobilā darba aktivitātes pagastos, kas tiks veidotas balstoties uz jauniešu interesēm.

Projekta rezultātā tiks izstrādāta mobilā darba ar jaunatni sistēma un tā praktiska ieviešana Ogres novadā, aptverot pēc iespējas plašāku novada teritoriju.

Projekts Ogres novadā tiks īstenots laika posmā no 2023. gada februāra līdz 2023. gada septembrim. Projekta apstiprinātais kopējais finansējums ir 6855,00 EUR.

Projekts “Mobils un aktīvs!.” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros”