Svētdiena, 16.06.2024 20:40
Justīne, Juta
Piektdiena, 18. augusts, 2023 12:39

Ogres pašvaldība pateicas dziesmu un deju svētku dalībniekiem un kultūras darbiniekiem (foto)

Ogresnovads.lv
Ogres pašvaldība pateicas dziesmu un deju svētku dalībniekiem un kultūras darbiniekiem (foto)
Foto - www.ogresnovads.lv
Piektdiena, 18. augusts, 2023 12:39

Ogres pašvaldība pateicas dziesmu un deju svētku dalībniekiem un kultūras darbiniekiem (foto)

Ogresnovads.lv

17.augustā jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas Aktu zālē tika godināti XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII deju svētku dalībnieki, koordinatori, kultūras darbinieki. Kopumā Ogres novadu dziesmu un deju svētkos pārstāvēja un svētkus kuplināja 73 kolektīvi un nedaudz virs 1700 dalībnieku. Pirms svinīgā pasākuma kultūras darbiniekiem tika dota iespēja iepazīties ar jauno skolas ēku un sporta arēnu “Ogre” pirms tās oficiālās atklāšanas Ogres pilsētas svētku laikā 18.augustā.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis pateicās visiem svētkos iesaistītajiem: “Dziesmu un deju svētkos mēs izjūtam fantastisku kopā būšanas sajūtu. Mēs kā tauta un novads spēsim sasniegt daudz, ja būsim vienoti, meklēsim kopīgo, redzēsim kopējus mērķus, un tieksimies uz tiem. Liels paldies par jūsu ieguldījumu un darbu, kopjot un stiprinot latviešu tautas mākslas tradīcijas!” Arī Ogres novada Kultūras centra vadītāja Elīna Aupe pateicās svētku dalībniekiem un koordinatoriem par milzīgo darbu, ko katrs ieguldījis, lai Ogres novada amatiermākslas kolektīvi nonāktu dziesmu un deju svētkos.

Ogres novada pašvaldības Pateicības par augstiem rezultātiem un ieguldīto darbu, gatavojoties Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem un popularizējot Ogres novadu Latvijā, saņēma:

 • kori: Ķeguma Tautas nama jauktais koris "Lins" un mākslinieciskā vadītāja Maira Līduma, Ogres novada Kultūras centra (ONKC) jauktais koris "Grīva" un mākslinieciskā vadītāja Evita Konuša, ONKC jauktais koris "Ogre" un mākslinieciskais vadītājs Jānis Lapsa, ONKC senioru jauktais koris "Altera" un mākslinieciskais vadītājs Alvis Bērziņš, ONKC sieviešu koris "Rasa" un mākslinieciskā vadītāja Aira Birziņa;
 • orķestri: Ogres Mūzikas un mākslas skolas (OMMS) pūtēju orķestris "Melodija" un diriģents Atvars Lakstīgala, ONKC pūtēju orķestris "Horizonts" un diriģents Tomass Kokamegi;
 • deju kolektīvi: Ikšķiles Tautas nama jauniešu deju kolektīvs "Spole" un vadītāja Gundega Spūle, Ikšķiles Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Godi" un vadītājs Gatis Neimanis, Ķeguma Tautas nama senioru deju kolektīvs "Ķegums" un vadītājs Juris Driksna, Lielvārdes Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs "Pūpolītis" un mākslinieciskā vadītāja Iluta Mistre un Māris Konstants, Lielvārdes Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Vēji" un vadītāja Iluta Mistre, Ogres 1.vidusskolas bērnu un jauniešu deju kolektīvs "Viznīts" un vadītāja Daina Pelēce, ONKC bērnu un jauniešu deju kolektīva "Pīlādzītis" 1.sastāvs un 2.sastāvs un vadītāja Mārīte Baltā, ONKC senioru deju kolektīvs "Ogrēnietis" un vadītāja Ināra Driksna, ONKC vidējās paaudzes deju kolektīvs "Raksti" un vadītāja Tamāra Ļisovcova, Suntažu Kultūras nama senioru deju kolektīvs "Suncele" un vadītāja Skaidrīte Andževa, Tīnūžu Tautas nama senioru deju kolektīvs "Dižupe" un vadītājs Didzis Apsītis, Tīnūžu Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Upe" un vadītājs Didzis Apsītis;
 • vokālās grupas un ansambļi: ONKC vokālā grupa "Anima solla" un vadītāja Mārīte Puriņa, Ogresgala Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis "Dūjas" un vadītāja Inese Dudele.

Par ieguldīto darbu, gatavojoties dziesmu un deju svētkiem un popularizējot Ogres novadu Latvijā, saņēma arī:

 • Birzgales kolektīvi: Birzgales Tautas nama pūtēju orķestris "Birzgale" un diriģents Laimonis Paukšte, vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dejotprieks" un vadītāja Evita Tabure;
 • Jumpravas kolektīvi: Jumpravas Kultūras nama jauktais koris "Jumprava" un mākslinieciskais vadītājs Normunds Ķirsis, jauniešu deju kolektīvs "Jumpraviņa" un vadītāja Aija Ērgle, vidējās paaudzes deju kolektīvs "Saime" un vadītāja Aija Ērgle;
 • Ikšķiles kolektīvi: Ikšķiles Tautas nama jauktais koris "Ikšķile" un mākslinieciskais vadītājs Māris Sirmais, Ikšķiles pūtēju orķestris "Ikšķile" un diriģente Linda Ivanova;
 • Ķeguma kolektīvs: Ķeguma Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Kadiķis" un vadītājs Juris Čakāns;
 • Ķeipenes kolektīvi: Ķeipenes pagasta pārvaldes bērnu deju kolektīvs "Zeltupīte" un vadītāja Agnese Lepse, Ķeipenes Tautas nama senioru deju kolektīvs "Veldze" un vadītāja Inese Daugaviete;
 • Krapes kolektīvs: Krapes tradicionālās mūzikas grupa "Skaņumājas muzikanti" un vadītājs Ilmārs Pumpurs;
 • Lauberes kolektīvs: Lauberes Kultūras nama lietišķās mākslas kopa "Noskaņa" un vadītāja Valda Plūģe;
 • Lēdmanes kolektīvi: Lēdmanes Tautas nama sieviešu koris "Lēdmane" un mākslinieciskais vadītājs Aldis Andersons, senioru deju kolektīvs "Lēdmane" un vadītāja Ilona Ūdre;
 • Lielvārdes kolektīvi: Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis un vadītāja Agnese Puriņa, Lielvārdes Kultūras nama jauktais koris "Lāčplēsis" un mākslinieciskais vadītājs Jānis Ungurs, senioru koris "Kamene" un mākslinieciskais vadītājs Antonijs Kleperis, vidējās paaudzes deju kolektīvs "Lāčplēsis" un vadītāja Alise Līna Daugaviete, folkloras kopa "Josta" un vadītāja Ilze Vecmane, sieviešu vokālais ansamblis "Pusnakts stundā" un vadītāja Baiba Klepere, vokālās studijas “Mikauši” vidējās grupas ansamblis un vadītāja Baiba Klepere, Tautas mūzikas kapela no Lielvārdes un vadītāja Ilze Vecmane;
 • Madlienas kolektīvi: Madlienas Kultūras nama jauktais koris "Madliena" un mākslinieciskā vadītāja Ilze Sprance, pūtēju orķestris "Madliena" un diriģente Katrīna Marta Stoka, jauniešu deju kolektīvs "Daina" un vadītājs Ervīns Kaužens, jauniešu deju kolektīvs "Daina studija" un vadītājs Ervīns Kaužens, vidējās paaudzes deju kolektīvs "Made" un vadītāja Vineta Griņeviča;
 • Mazozolu kolektīvs: Mazozolu Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Līčupīte" un vadītāja Ina Šīrone;
 • Meņģeles kolektīvs: Meņģeles Tautas nama senioru deju kolektīvs "Sumulda" un vadītāja Ilze Jankuna;
 • Ogres kolektīvi: OMMS koklētāju ansamblis "Rota" un vadītāja Dace Priedīte, ONKC skolotāju kamerkoris un mākslinieciskais vadītājs Ivars Krauze, jauniešu koris "Impulss" un mākslinieciskā vadītāja Gunita Bičule, tautas deju ansamblis "Ogre" un mākslinieciskie vadītāji Aija Bremšmite un Ādams Kristaps Eisaks, vidējās paaudzes deju kolektīvs "Aija" un vadītāja Aija Zepa, folkloras kopa "Artava" un vadītājs Andris Kapusts, lietišķās mākslas studija "Saiva" un vadītāja Santa Grīnberga, Ogres Valsts ģimnāzijas un Ogres 1.vidusskolas apvienotais jauktais koris, apvienotais ansamblis un mākslinieciskā vadītāja Gunita Bičule, Ogres Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs "Dzīpari" un vadītāja Marta Dargiene, jauniešu deju kolektīvam "Dzītariņš" un vadītāja Daira Dāle, Ogres tehnikuma jauniešu deju kolektīvs "Solis" un vadītāja Daira Dāle;
 • Ogresgala kolektīvs: Ogresgala Tautas nama jauniešu deju kolektīvs "Ābeļzieds" un vadītājai Egita Tontegode;
 • Suntažu kolektīvi: Suntažu Kultūras nama jauktais koris "Suntaži" un mākslinieciskais vadītājs Jēkabs Jančevskis, jauniešu deju kolektīvs "Spāre" un vadītāja Alise Līna Daugaviete, vidējās paaudzes deju kolektīvs "Sunta" un vadītāja Aiga Medne, Suntažu folkloras kopa "Saule" un vadītāja Līga Broduža;
 • Taurupes kolektīvs: Taurupes Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Degsme" un vadītāja Daiga Rosicka;
 • Tīnūžu kolektīvi: Tīnūžu Tautas nama jauniešu deju kolektīvs "Straujupe" un vadītāji Lita Grāvele un Didzis Apsītis, lietišķās mākslas studija "Tīna" un vadītāja Ilze Kupča-Ziemele;
 • Tomes kolektīvi: Tomes folkloras kopa "Graudi" un vadītāja Dace Priedoliņa, Tomes dāmu ansamblis un vadītāja Ingrīda Klepere;
 • tautas un kultūras nami Ogres novadā: Ikšķiles Tautas nams, Tīnūžu Tautas nams, Ogresgala Tautas nams, Ogres novada Kultūras centrs, Madlienas Kultūras nams, Suntažu Kultūras nams, Lauberes Kultūras nams, Ķeipenes Tautas nams, Meņģeles Tautas nams, Mazozolu Kultūras nams, Taurupes Tautas nams, Lielvārdes Kultūras nams, Jumpravas Kultūras nams, Lēdmanes Tautas nams, Ķeguma Tautas nams, Birzgales Tautas nams un Tomes Tautas nams.

Pašvaldība pateicās arī kultūras darbiniekiem un svētku koordinatoriem, bez kuriem pasākumu norise nebūtu iespējama. Par ieguldīto darbu svētku koordinēšanā Pateicības saņēma ONKC vadītāja Elīna Aupe, kultūras metodiķe darbam novadā Elīna Klāsone, kultūras metodiķe amatiermākslā Dagnija Gūtmane, Lielvārdes Kultūras nama direktore Iveta Siliņa, kultūras projektu vadītāja Līga Cērbule, Ikšķiles Tautas nama vadītāja Dace Mistre un Žanna Kalve. Lielu ieguldījumu svētku norisē sniedza Ogres novada koru virsdiriģente Aira Birziņa, Ogres novada deju kolektīvu virsvadītāja Iluta Mistre, Tomass Kokamegi.

Dziesmu un deju svētku tradīcija ir devusi nozīmīgu ieguldījumu latviešu nācijas pašapziņas veidošanā un neatkarīgas valsts idejas uzturēšanā latviešu tautai sarežģītos vēstures posmos, kas arī novērtēts starptautiskā līmenī, 2003.gadā dziesmu un deju svētkus iekļaujot UNESCO Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu sarakstā.