Piektdiena, 19.07.2024 06:24
Digna, Jautrīte, Kamila
Otrdiena, 12. jūlijs, 2022 08:52

Ogres tehnikumā aizvadīts izlaidumu laiks

ogrenet.lv
Ogres tehnikumā aizvadīts izlaidumu laiks
Otrdiena, 12. jūlijs, 2022 08:52

Ogres tehnikumā aizvadīts izlaidumu laiks

ogrenet.lv

Šogad, 30. jūnijā un 1. jūlijā svinīgās ceremonijās tika sumināti Ogres tehnikuma absolventi, kas ieguva diplomu par profesionālo vidējo izglītību. Mācību iestādi absolvēja 19 jauno speciālistu kursi no 16 dažādām profesionālās kvalifikācijas programmām, kopā 208 absolventi.

Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante, atklāj, ka vislielākā vērtība ir tas, ko audzēkņi iegulda tieši mācību laikā, iesaistoties dažādos semināros, logo izstādes konkursos,
profesionālās pilnveides semināros un darba vidē balstītās mācību praksēs. Piemēram, Ogres tehnikuma viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas audzēkņi apkalpo pasākumus, kas izglītības iestādē notiek vairākas reizes mēnesī, video operatori, pilnveidojot sevi, ataino notikums tehnikumā un ārpus tā, meža mašīnu operatori ceļ savu kvalifikāciju dodoties praksē vadošajos nozares uzņēmumos. “Tā ir tā profesionāla izaugsme par ko katrā izlaidumā nozare saka paldies gan talantīgākajiem audzēkņiem, kuri sevi ir parādījuši, gan arī Ogres tehnikumam un tā pedagogiem. Nozares pateicības ir ļoti būtiskas un daudzi audzēkņi, absolvējot tehnikumu, jau ir saņēmuši darba piedāvājumus no nozares uzņēmumiem, tāpat 15 mācību iestādes absolventiem ir piešķirtas valsts budžeta finansētas studiju vietas Latvijas Lauksaimniecības universitātē un atsevišķiem datorikas un elektronikas
nodaļas absolventiem tiek dāvātas bezmaksas studiju iespējas Ventspils augstskolā,” norāda Ilze Brante.


Divi Ogres tehnikuma absolventi saņēmuši arī simtgades stipendiju 500 eiro vērtībā, kura tiek piešķir par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos
mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā.


Uzrunājot šī gada absolventus atklājās, ka jaunieši jau paralēli studijām sākuši darba gaitas savā nozarē. Tāpat absolventu vidū ir vairāki jaunieši, kas nolēmuši turpināt
studijas augstākās izglītības iestādēs, gribētu īstenot idejas, kas radušās mācību procesa laikā vai vienkārši nedaudz atpūsties, lai sakārtotu domas par sava nākotnes ceļa izvēli. Absolventi norāda, ka mācību process bijis raibs un to ļoti ietekmējušas attālinātās mācības, kas ieviestas Covid-19 infekcijas izraisītās pandēmijas dēļ.


Šobrīd sākusies jauno audzēkņu uzņemšana 2022./2023. mācību gadam Ogres tehnikuma izglītības programmu īstenošanas vietās – Ogrē un Rankā. Pieteikšanās mācībām Ogres tehnikumā norit elektroniski.