Ceturtdiena, 25.07.2024 06:30
Jēkabs, Žaklīna
Pirmdiena, 1. augusts, 2022 10:04

Ogres Valsts ģimnāzija gatavojas jaunajam mācību gadam

ogresnovads.lv
Ogres Valsts ģimnāzija gatavojas jaunajam mācību gadam
Pirmdiena, 1. augusts, 2022 10:04

Ogres Valsts ģimnāzija gatavojas jaunajam mācību gadam

ogresnovads.lv

No 2022./2023. mācību gada Ogres Valsts ģimnāzija būs vienīgā izglītības iestāde Ogres pilsētā, kas īstenos vispārējās vidējās izglītības programmas 10. klasēs. Ģimnāzijas 11. un 12. klases skolēni turpinās mācības izvēlētajos novirzienos. 10. klašu skolēniem ir jauni, pilnveidoti novirzieni - Cilvēks un sabiedrība, Kultūra un mākslas, Inženierzinātnes un tehnoloģijas, Dabaszinātnes. Tas ir mūsdienīgs izglītības piedāvājums, kas nodrošina jauniešiem ilgtspējīgas, pieredzē balstītas zināšanas un prasmes. Veidojot jaunās mācību kursu programmas, katrā novirzienā tika ņemtas vērā arī jauniešu un viņu vecāku izteiktās vēlmes un Latvijas darba tirgū dominējošo profesiju pieprasījuma tendences.

Teicami skolēnu uzņemšanas rezultāti

2022./23. mācību gadu Ogres Valsts ģimnāzijā uzsāks vairāk nekā 210 desmito klašu skolēni astoņās klasēs; skolas maksimālā desmito klašu kapacitāte ir 224 skolēni.

Vidējās izglītības programmas novirzienu Kultūra un mākslas apgūs 28 skolēni, savukārt novirzienā Cilvēks un sabiedrība ir pieteikušies gandrīz 90 skolēni, tāpēc tiks veidoti trīs klašu komplekti. Šajā novirzienā bija iespēja izvēlēties gan dabaszinību kursus (fizika, ķīmija, bioloģija), gan integrēto dabaszinības kursu. Lielākā daļa skolēnu izvēlējušies integrēto kursu. Padziļināti apgūt dabaszinību kursus ir iespēja Inženierzinātņu un tehnoloģiju vai Dabaszinātņu novirzienos. Var secināt – jaunieši ir informēti, ka darba tirgū trūkst inženierzinātņu speciālisti. Tāpēc tiks veidotas divas Inženierzinātņu un tehnoloģiju novirziena klases un divas Dabaszinātņu novirziena klases.

Sevišķi pozitīvi vērtējams, ka Ogres Valsts ģimnāzijā varēs mācīties visi skolēni, kuri izpildījuši minimālos uzņemšanas kritērijus atbilstošajā programmas novirzienā. Uzteicams, ka Ogres Valsts ģimnāziju izvēlējušies skolēni no visa Ogres novada un topošie ģimnāzisti no citiem novadiem.

Notiek aktīva kvalitatīvu pedagogu piesaiste

Ogres Valsts ģimnāzijas kolektīvs lielā mērā ir izveidots, tajā ir augsti kvalificēti, kompetenti un uz izcilību orientēti pedagogi. Skola vēl meklē piemērotākos kandidātus fizikas, programmēšanas, inženierzinātņu un angļu valodas jomā. Sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību skola potenciālajiem pedagogiem piedāvā konkurētspējīgu atalgojumu un lieliskus darba apstākļus. Skolā pieejamās vakances un nodarbinātības nosacījumi publicēti Ogres Valsts ģimnāzijas mājas lapā.

Mācību gads sāksies divās pilsētas skolās

Mācību gadu desmito klašu skolēni uzsāks divās Ogres ēkās - Ogres 1. vidusskolas telpās Zinību ielā 3 un pašreizējās Ogres Valsts ģimnāzijas telpās Meža prospektā 14. Plānots, ka starp abām ēkām pārvietosies galvenokārt skolotāji, ne skolēni. Augustā Ogres Valsts ģimnāzijas vadība informēs topošos 10. klašu skolēnus par to, kurā no divām Ogres ēkām notiks mācības pirmajā semestrī. Plānots, ka jaunajā skolas ēkā Gunāra Astras ielā 1 10. - 12. klašu skolēni mācības varēs uzsākt gadu mijā. 8. - 9. klašu skolēni, savukārt, mācības turpinās Meža prospektā 14.

Turpinās mērķtiecīgs skolas celtniecības darbs

Skolas un sporta ēkā un Gunāra Astras ielā notiek intensīvs būvniecības darbs, lai rudenī skolas ēku varētu nodot ekspluatācijā, un līdz gadu mijai skola būtu aprīkota un gatava mācību darbam.

Jūlijā turpinās logu montāža un stāvlaukumu konstrukciju izbūve. Tiek veikti inženierkomunikāciju izbūves darbi (apkure, vēdināšana, ūdensapgāde, elektroapgāde), skolas ēkas fasādes apdare un iekšdarbi – sienu un griestu sagatavošana un krāsošana, starpsienu izbūve, flīzēšanas darbi.

Augustā plānoti ārējo inženierkomunikāciju izbūves darbi (lietus un sadzīves kanalizācija, ūdensvads, siltumtrase), sāksies labiekārtošanas darbi, turpināsies skolas ēkas fasādes apdare un iekšdarbi – sienu un griestu sagatavošana un krāsošana, starpsienu izbūve, flīzēšanas darbi.

Plāno skolas aprīkošanu ar mūsdienīgu inventāru

Skolu un sporta ēku paredzēts aprīkot ar jaunām mēbelēm, aprīkojumu un tehnoloģijām, kas nepieciešmas mācību procesa nodrošināšanai. Skolas ēkā tiks aprīkotas arī laboratorijas, dabaszinātņu un tehnoloģiju klases. Tiks izveidots metodiskais centrs ar bibliotēku. Atsevišķas telpas paredzētas gan skolotājiem ārpusstundu darba organizēšanai, gan skolēniem. Skolā būs arī atsevišķa aprīkota ēdināšanas zona. Sporta ēka tiks aprīkota un piemērota ne tikai kursa “Veselība un sports” vajadzībām, bet arī interešu izglītības un sporta profesionālās ievirzes grupu darbībai. Sporta ēkā papildus vieglatlētikas arēnai un komandu sporta laukumiem būs pieejama arī cīņu zāle, horeogrāfijas un vingrošanas zāles, trenažieru zāle.

Dome rīkojas izglītības pieejamības uzlabošanai

Ja sākumizglītības un pamatizglītības posmā ir nozīmīgi, lai skola atrodas iespējami tuvu dzīves vietai, tad vidusskolēni spēj mērot lielākus attālumus, lai nonāktu savām vajadzībām un interesēm piemērotākajā skolā. Būtiska Ogres novada priekšrocība ir aktīva vilcienu satiksme, kas ātri un dažādos laikos līdz izvēlētajai skolai var nogādāt vairumu novada skolēnu.

Lai mazinātu iespējamos šķēršļus mācībām piemērotākajā vidusskolā, Ogres novada pašvaldības dome lēmusi par finansējuma piešķiršanu un līguma slēgšanu ar Ogres tehnikumu par dienesta viesnīcas pakalpojuma izmantošanu Ogres novada vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem. Vidusskolēniem būs pieejama dienesta viesnīca Jaunatnes ielā 3, Ogrē. Skolēnam par vietu dienesta viesnīcas istabā būs jāmaksā 8,54 eiro, bet pašvaldība maksās 20,51 eiro.

Lai vidusskolā varētu mācīties talantīgi un motivēti skolēni no ģimenēm ar sociāli un materiāli apgrūtinātiem apstākļiem, Ogres novada pašvaldības dome lēmusi par sociālo stipendiju vidusskolēniem izveidi. Stipendijas piešķirs konkursa kārtībā 10 skolēniem ar augstāko vidējo aritmētisko vērtējumu mācību priekšmetos 100 eiro apmērā ik mēnesi mācību gada laikā.

Ogres novada pašvaldība šobrīd izstrādā arī noteikumus par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā, kuros plānoti arī braukšanas maksas atvieglojumi ceļam uz vidējās izglītības iestādēm. Pieņemtie un plānotie lēmumi veicina kvalitatīvas vidējās izglītības pieejamību visiem novada skolēniem.