Sestdiena, 13.07.2024 22:11
Margarita, Margrieta
Ceturtdiena, 31. augusts, 2023 10:51

Ogres Vēstures un mākslas muzejam jauna direktore

Nikolajs Sapožņikovs, Ogres novada pašvaldības Komunikācijas nodaļa
Ogres Vēstures un mākslas muzejam jauna direktore
Ceturtdiena, 31. augusts, 2023 10:51

Ogres Vēstures un mākslas muzejam jauna direktore

Nikolajs Sapožņikovs, Ogres novada pašvaldības Komunikācijas nodaļa

Turpinot darbu administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, Ogres novada pašvaldības dome 2022. gada 22. decembrī lēma uzsākt darbu pie visu Ogres novada pašvaldības muzeju un kultūras mantojuma objektu reorganizācijas.

Viens no valsts pārvaldes principiem nosaka, ka pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi. Tās institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju un apsverot deleģēšanas iespējas vai ārpakalpojuma izmantošanu. Uzsākot darbu pie muzeju reorganizācijas, kas ietvēra arī muzeju dokumentācijas izvērtēšanu, jau šā gada sākumā, 17. aprīlī, Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktore Evija Smiltniece uzteica darba tiesiskās attiecības.

Līdz ar to Ogres Vēstures un mākslas muzejs vairākus mēnešus bija bez tiešās vadības. Tomēr uzsāktais darbs tika turpināts un izvērtējot pašvaldības muzeju un kultūras mantojumu objektu funkcijas un domājot par atbilstošāko pārvaldes modeli, kā arī konsultējoties ar Latvijas Muzeju padomi, šī gada 15. jūnijā tika pieņemts lēmums, nosakot, ka ar 2026. gadu Ogres Vēstures un mākslas muzejs kļūst par Ogres novada pašvaldības centrālo muzeju, saglabājot savas esošās funkcijas un papildinot tā funkcijas ar metodiskā darba veikšanu un Ogres novada teritorijā esošu pašvaldības patstāvīgi darbojošos muzeju un kultūras mantojuma objektu pārraudzību.

Visu pašvaldības muzeju reorganizācija ietver lielu darba apjomu, sadarbību ar visām pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām, kam nepieciešamas profesionālas zināšanas un prasmes ne tikai normatīvo aktu izstrādē un procesa vadīšanā, bet arī komandas motivēšanā un saliedētībā.

Latvijas Muzeju padome Ogres novada pašvaldībai ir paudusi bažas par tās izvēlētās pretendentes Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktora amatam akadēmiskās izglītības un profesionālās pieredzes trūkumu muzeju pamatdarbības jomās. Tomēr, vērtējot darbus, kas īstenojami muzeju reorganizācijas procesā un pēc tam, tieši pretendentes juridiskā izglītība, pieredze un zināšanas ir būtiskas, kādēļ pašvaldība šodien, 31. augustā pieņēma lēmumu uzticēt Ogres Vēstures un mākslas muzeja vadīšanu Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktora amata kandidātu vērtēšanas komisijas izvirzītajai kandidātei – Ilzei Zariņai.

Tāpat Ogres novada pašvaldība ir ņēmusi vērā Latvijas Muzeju padomes ieteikumu un pārbaudes periodā Ilzei Zariņai noteikusi vairākus muzeja darbībai un attīstībai būtiskus uzdevumus un sasniedzamos rezultātus, kas vērsti gan ilgtermiņa darbības plānošanā, gan muzeja esošo funkciju nodrošināšanā:

• līdz 2023. gada 1. decembrim izstrādāt Ogres novada muzeju reorganizācijas plānu atbilstoši Ogres novada pašvaldības dome 2023. gada 15. jūnija lēmumā “Par Ogres novada muzeju reorganizāciju” noteiktajam;

• līdz 2023. gada 1. decembrim izstrādāt rīcības plānu Ogres novada pašvaldības 2023. gada 21. februāra rīkojumā Nr. S/41 “Par izstādēm un pasākumiem 2023. – 2024. gadam” noteikto uzdevumu izpildei;

• ne vēlāk kā līdz 2023. gada 10. novembrim izstrādāt plānu kvalifikācijas un atalgojuma paaugstināšanas pasākumus Ogres novada pašvaldības muzeju un kultūras mantojuma objektu darbiniekiem;

• līdz 2023. gada 1. decembrim noorganizēt vismaz vienu novadpētniecības ekspedīciju Ogres novada administratīvajā teritorijā, apzinot novada kultūrvēsturiskās vērtības.

I.Zariņa ir beigusi Latvijas Universitāti, iegūstot jurista kvalifikāciju, savukārt Rīgas Stradiņa Universitātē iegūts maģistra grāds Tiesību zinātnēs. Atbilstoši savai kvalifikācijai I. Zariņa ir strādājusi dažādās organizācijās un valsts pārvaldes iestādēs, šobrīd ir Ogres novada pašvaldības bāriņtiesas locekle.

Ogres novada pašvaldība organizēja atklātu konkursu uz Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktora amatu š.g. 12. jūlijā.