Svētdiena, 23.06.2024 16:31
Līga
Piektdiena, 26. janvāris, 2024 11:44

Par pamatskolām pārveidos Ogres 1. vidusskolu un Jaunogres vidusskolu

Ogresnovads.lv
Par pamatskolām pārveidos Ogres 1. vidusskolu un Jaunogres vidusskolu
Foto - www.ogresnovads.lv
Piektdiena, 26. janvāris, 2024 11:44

Par pamatskolām pārveidos Ogres 1. vidusskolu un Jaunogres vidusskolu

Ogresnovads.lv

25. janvārī Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu par Ogres 1. vidusskolas un Jaunogres vidusskolas iekšējo reorganizāciju. Ar 2024. gada 1. augustu abas mācību iestādes nodrošinās pamatizglītības programmas. Reorganizācijas rezultātā skolas ieguvušas arī jaunus nosaukumus.

Ogres novada Izglītības pārvalde, veidojot Ogres novada izglītības attīstības stratēģiju 2022.-2027. gadam, kā vienu no prioritātēm izvirzījusi uzdevumu izveidot mūsdienīgu vispārējās vidējās izglītības piedāvājumu Ogres novadā. Ogres Valsts ģimnāzija no 2024. gada 1. septembra plānota kā vienīgā vispārējās vidējās izglītības iestāde Ogres pilsētas teritorijā.

2022. gada martā pašvaldības dome pieņēma lēmumu, ka 2022./2023. mācību gadā Ogres 1. vidusskolā un Jaunogres vidusskolā vairs netiks uzņemti izglītojamie 10. klasēs, savukārt 2023. gada februārī pašvaldības dome nolēma neuzņemt izglītojamos šo skolu 10. un 11. klasēs. Līdz ar to šajā mācību gadā Ogres 1. vidusskolā un Jaunogres vidusskolā 10.-12. klašu posmā mācās tikai 12. klašu skolēni.

Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs norāda: "Esam trīs gadu pacietīga darba noslēguma posmā. Uzkrātā statistika par abu skolu 9. klašu absolventu turpmākās izglītības izvēli liecina, ka izvēlētais ceļš veidot vienu kopēju izglītības iestādi ir bijis pareizs."

2019.-2021. gadā Ogres novadā palika mācīties 36% Ogres 1. vidusskolas 9. klašu absolventu, savukārt 19% turpināja mācības citu novadu vidējās izglītības iestādēs. Šajā mācību gadā 47% absolventu izvēlējās turpināt mācības novada izglītības iestādēs, bet 6% (7 skolēni) uzsāka mācības citu novadu vispārējās vidējās izglītības iestādēs.

Savukārt Jaunogres vidusskolā 2019.-2021. gadā 61% no 9. klašu beidzējiem turpināja mācības savā skolā un 35% izvēlējās profesionālo izglītību, kas šiem jauniešiem būtu vispiemērotākā. Šis īpatsvars bija ļoti neliels (valsts noteiktais mērķis – profesionālo izglītību izvēlas 50% no 9. klašu beidzējiem; Ogres novadā vidēji tie ir 45%). Šajā mācību gadā profesionālo izglītību izvēlējās apgūt 47% Jaunogres vidusskolas skolēnu. Līdz ar to nav piepildījušās bažas, ka šīs skolas 9. klašu absolventi izvēlēsies turpināt mācīties mazākumtautību skolās Rīgā. “Esam gandarīti par šiem rezultātiem, tie liecina par mūsu rīcības pareizību,” uzsver I. Grigorjevs, piebilstot, ka laiks spert nākamo soli.

Kļūstot par pamatskolu, Ogres 1. vidusskola un Jaunogres vidusskola turpmāk veidos spēcīgu pamatu - tajā pastiprināti tiks pievērsta uzmanība tieši 9. klašu absolventiem kā galvenajam skolas darba rezultātam. Ogres 1. vidusskolas jaunais nosaukums nav izvēlēts nejauši – diskusiju rezultātā vislielāko atbalstu gan no skolēnu, gan vecāku, gan skolas padomes puses guva nosaukums "Ogres Kalna pamatskola".