Otrdiena, 21.05.2024 13:42
Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs
Otrdiena, 7. maijs, 2024 09:44

Pašvaldība piedalīsies projektā, kas veicinās digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstību

Ogresnovads.lv
Pašvaldība piedalīsies projektā, kas veicinās digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstību
Otrdiena, 7. maijs, 2024 09:44

Pašvaldība piedalīsies projektā, kas veicinās digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstību

Ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības dome apstiprināja sagatavoto lēmumprojektu par pašvaldības dalību Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” īstenošanā, kas vērstu digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstību.

Ogres novada pašvaldība šī gada martā saņēma uzaicinājumu dalībai Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projektā “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”. Tā mērķis ir izveidot mūsdienīgu, elastīgu, ilgtspējīgu, uz mērķgrupas problēmu risinājumiem vērstu digitālā darba ar jaunatni sistēmu pašvaldībās, to sasaistot ar citiem pašvaldības pakalpojumiem, t.sk. e-pakalpojumu attīstību, un jauniešu vajadzībām, lai nodrošinātu jauniešiem plašas iespējas attīstīt un pielietot savas digitālās prasmes, jo īpaši jauniešiem ar ierobežotām iespējām, t.sk. jauniešiem no sociāli mazaizsargātām grupām, ievērojot viņu vajadzības.

Mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, t.sk. jaunieši ar ierobežotām iespējām, pašvaldību iestāžu, jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem, darba ar jaunatni veicēji, pašvaldības kā sadarbības partneri un investīcijas pasākuma rezultātu ilgtspējas plānotāji.

Projekta ietvaros paredzēts īstenot mācību programmu darba ar jaunatni veicēju digitālo kompetenču attīstībai, izveidot plānu digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstībai pašvaldībā, kā arī nodrošināt finansiālu atbalstu plāna ieviešanai. Projekta īstenošanai tiks izveidota Ogres novada Izglītības pārvaldes darbinieku komanda, kas veiks projekta aktivitāšu īstenošanu.

Ogres novada pašvaldībai projekta ietvaros pieejamais finanšu atbalsts ir līdz 91 360,22 EUR. Summa neiekļauj pievienotās vērtības nodokli (PVN), līdz ar to  projekta ietvaros radušās PVN izmaksas līdz 9 592,82 EUR apmērā tiks iekļautasOgres novada pašvaldības 2025. gada budžetā.