Svētdiena, 21.07.2024 21:49
Meldra, Meldris, Melisa
Otrdiena, 4. jūlijs, 2023 14:54

Pedagoģiski medicīniskā komisija kā bērna atbalsts izaugsmei, nevis spriedums uz mūžu

Latvijas Republikas Tiesbsarga birojs
Pedagoģiski medicīniskā komisija kā bērna atbalsts izaugsmei, nevis spriedums uz mūžu
Otrdiena, 4. jūlijs, 2023 14:54

Pedagoģiski medicīniskā komisija kā bērna atbalsts izaugsmei, nevis spriedums uz mūžu

Latvijas Republikas Tiesbsarga birojs

Tiesībsargs mudina vecākus, kuru bērni apgūst kādu speciālās izglītības programmu vai kuriem ir signāli, ka bērnam tāda programma būtu nepieciešama, izmantot brīdi, lai vasarā pārskatītu dokumentus. Mērķis – laikus iziet pedagoģiski medicīniskās komisijas (PMK), lai bērns var gūt atbalstu un jau no septembra mācīties pilnvērtīgi un atbilstoši savām spējām.

PMK lēmumam jādarbojas bērna vislabākajās interesēs. Neatkarīgi no tā, vai komisija ir valsts vai pašvaldības, tās uzdevums ir skaidri noteikt, kura mācību programma bērnam ir vispiemērotākā un ļaus sasniegt labākos rezultātus. Nereti, veicot atkārtotas pārbaudes, atklājas, ka bērnam vairs nav nepieciešama speciāli pielāgotā mācību programma un viņš var turpināt mācības vispārizglītojošajā programmā. Ir situācijas, kad atbalsts joprojām ir nepieciešams, taču var būt noteiktas kādas izmaiņas līdzšinējā programmā. Tomēr, ja vecāki apšauba pašvaldības PMK lēmumu un uzskata, ka bērns var apgūt mācību vielu pēc citas programmas, viņi var vērsties valsts PMK un lūgt veikt atkārtotu izvērtējumu.

Kāpēc par to runājam tagad? Pirmkārt, šo dokumentu sakārtošana prasa laiku, tāpēc līdz skolas sākumam var pagūt visu izdarīt. Otrkārt, iespējams, nepieciešams jauns atzinums, jo iepriekšējam PMK atzinumam beidzies termiņš. Treškārt, var būt situācijas, kad bērnam vairs nav nepieciešama speciālā mācību programma un viņš var pilnvērtīgi apgūt vispārizglītojošās programmas vielu.


Ceturtkārt, šis ir atgādinājums arī tiem vecākiem, kuriem ir novērojumi vai signāli, ka bērnam ir grūtības mācīties. Iespējams, būtu noderīgs komisijas vērtējums, kurš palīdz rast risinājumu pilnvērtīgai mācību satura apguvei. Īpaši vērība jāpievērš tām ģimenēm, kuru bērni ar jauno mācību gadu ies 5. klasē. Tām ģimenēm vasarā jāvēršas valsts PMK. Pēcāk sekos pārmaiņas. Ministru kabineta noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām (Nr. 709) paredz, ka no 2023. gada 1. septembra turpmāk 5. klases skolēnus vērtēs pašvaldības PMK, bet no 2024. gada 1. septembra arī 6. klases skolēni būs pašvaldības PMK pārraudzībā.

Tiesībsarga birojā ir bijusi pieredze, kurā PMK lēmuma dēļ pēcāk bērnam liedz iespēju mācīties vispārizglītojošajā programmā, kaut arī bērns ir pilnībā apguvis mācību vielu, nokārtojis iestājpārbaudījumus un eksāmenus, un var iekļauties standarta programmā. Tiesībsargs Juris Jansons: “Situācijas ir ļoti dažādas, taču vecākiem ir tiesības un iespējas iestāties par bērna tiesībām uz izglītību, kā arī paturēt prātā – PMK lēmumi nav kā spriedumi uz visu mūžu. Attīstoties tehnoloģijām, pieaugot izpratnei par mācību iespējām speciālajās programmās, pieaug arī audzēkņu spējas pielāgoties, apgūt jaunu un iekļauties izglītības sistēmā.”

Uzziņai:

Valsts komisijas kompetencē ir sniegt atzinumu par atbilstošāko:

1. speciālās pamatizglītības vai speciālās vidējās izglītības programmu izglītojamiem ar redzes, dzirdes vai fiziskās attīstības traucējumiem no 1. līdz 12. klasei,

2. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar somatiskajām saslimšanām no 1. līdz 9. klasei,

3. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 7. līdz 9. klasei.

4. vispārējo izglītības programmu iepriekš minētajiem skolēniem.

Pašvaldību komisijas kompetencē ir sniegt atzinumu par atbilstošāko:

1. pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu,

2. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 1. līdz 4. klasei (no 2023. gada 1.septembra turpmāk 5. klases skolēnus vērtēs pašvaldības PMK, bet 6. - 9. klasi - no 2024. gada 1. septembra);

3. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem no 1. līdz 9. klasei no 2023. gada 1. septembra turpmāk 5. klases skolēnus vērtēs pašvaldības PMK, bet 6. - 9. klasi - no 2024. gada 1. septembra).

Līdz 2023. gada 9. jūnijam izsniegtie valsts komisijas un pašvaldību komisiju atzinumi par atbilstošāko speciālās izglītības programmu, izņemot speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem, ir derīgi bez termiņa ierobežojuma.

Līdz 2023. gada 9. jūnijam izsniegtie valsts komisijas un pašvaldību komisiju atzinumi par atbilstošāko speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem ir derīgi līdz 2025. gada 31. augustam.