Piektdiena, 24.05.2024 19:47
Ilvija, Marlēna, Ziedone
Trešdiena, 18. oktobris, 2023 11:25

Piedāvā tiešsaistes izmēģinājuma kursu, lai kļūtu par ekspertu blakusproduktu pilnvērtīgākā izmantošanā

Maija Rieksta, projektu vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā
Piedāvā tiešsaistes izmēģinājuma kursu, lai kļūtu par ekspertu blakusproduktu pilnvērtīgākā izmantošanā
Trešdiena, 18. oktobris, 2023 11:25

Piedāvā tiešsaistes izmēģinājuma kursu, lai kļūtu par ekspertu blakusproduktu pilnvērtīgākā izmantošanā

Maija Rieksta, projektu vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā

Projekta “Profesionālā pilnveide pārtikas jomas blakusproduktu izmantošanā” (ByP4Dev) partneri no Spānijas, Somijas, Grieķijas, Latvijas un Portugāles aicina izmēģināt tiešsaistes kursu angļu valodā, lai iegūtu agrorūpniecības sektora blakusproduktu pilnvērtīgākās izmantošanas jeb valorizācijas eksperta profesionālajam profilam atbilstošas zināšanas. Reģistrēties bezmaksas kursam iespējams šeit: www.byp4dev.eu/mooc/

Šāds profils pašreizējās formālās izglītības struktūrās nepastāv un Byp4Dev galvenais mērķis ir tā integrācija profesionālās izglītības programmās, vienlaikus reaģējot uz darba tirgus un bioproduktu ražošanas iespējām un vajadzībām.

Kurss paredzēts profesionālās izglītības un augstskolu studentiem un strādājošiem profesionāļiem, kuri vēlas papildināt savas zināšanas. Tā ilgums ir 55 stundas un kursā tiks apskatīti tādi tēmu bloki kā:

  • aprites ekonomika un bioekonomika;
  • jaunās tendences un tirgus iespējas blakusproduktu izstrādē;
  • lauksaimniecības, lopkopības un pārtikas rūpniecības atlikumvielu valorizācija;
  • valorizācijas tehnoloģijas;
  • biokompozītmateriāli un visaptveroša pieeja resursu izmantošanai, tai skatā biomasas un bioproduktu vērtību ķēdes;
  •  biznesa stratēģijas.

Kurss apgūstams pašvadītas mācīšanās ceļā – sev ērtā laikā un vietā.

Šī ir vienreizēja iespēja būt vienam no pirmajiem kursa lietotājiem, mācību noslēgumā saņemot apliecinājumu par tā apguvi. Ņemot vērā, ka mācību saturs vēl tiek testēts, kursa apguvēji ir īpaši aicināti arī sniegt savu vērtējumu, rekomendācijas vai jebkādu citu atgriezenisko saiti kursa uzlabošanai, informējot par to projekta ByP4Dev vadītāju Vidzemes plānošanas reģionā Maiju Riekstu, rakstot uz e-pastu .

Kursa saturu ir izstrādājuši konsorcija Byp4Dev dalībnieki: Vidzemes plānošanas reģions, FUNDECYT Zinātnes un tehnoloģiju parks Spānijā, Hāmes Lietišķo zinātņu universitāte Somijā, uzņēmums EXELIA Grieķijā un Portugāles centra reģiona Agro industriālo klasteru asociācija InovCluster.