Svētdiena, 23.06.2024 18:32
Līga
Ceturtdiena, 25. maijs, 2023 10:40

Piešķir budžeta līdzekļus sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai Ogres novadā

Ogresnovads.lv
Piešķir budžeta līdzekļus sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai Ogres novadā
Ogresnovads.lv
Ceturtdiena, 25. maijs, 2023 10:40

Piešķir budžeta līdzekļus sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai Ogres novadā

Ogresnovads.lv

Šī gada 31. martā tika izsludināts konkurss par sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanu Ogres novadā, kura mērķis saglabāt un attīstīt valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļus – baznīcas, kā arī sakrālo mantojumu, kas atrodas Ogres novada administratīvajā teritorijā. Konkursa ietvaros tika saņemti trīs pieteikumi.

Šodien, 25. maijā, Ogres novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums par Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai.

Domes deputāti apstiprināja vērtēšanas komisijas izvērtētos un finansējuma saņemšanai izvirzītos iesniegumus, piešķirot finansējumu 8 996,93 eiro apmērā šādām sakrālā mantojuma celtnēm:

Madlienas Evaņģēliski luteriskā baznīca (2996.93 eiro baznīcas lūgšanu zāles grīdas krāsošana);
Lielvārdes Evaņģēliski luteriskā baznīca (3000 eiro baznīcas energoefektivitātes uzlabošana ēkā, apgaismojuma sistēmas atjaunošana un uzlabošana (kopā 3763.09 EUR, t.sk. 763.09 EUR pašu līdzfinansējums);
Meņģeles Evaņģēliski luteriskā baznīca (3000 eiro baznīcas 1 loga un 1 iekšdurvju restaurācijai).
Liels paldies novada draudzēm par aktivitāti un iniciatīvu, izstrādājot pieteikumus un piedaloties šajā konkursā.