Otrdiena, 18.06.2024 11:58
Alberts, Madis
Pirmdiena, 15. maijs, 2023 16:39

Pirmā eksāmenu diena aizvadīta bez būtiskiem starpgadījumiem

Valsts izglītības satura centrs
Pirmā eksāmenu diena aizvadīta bez būtiskiem starpgadījumiem
Unsplash.com
Pirmdiena, 15. maijs, 2023 16:39

Pirmā eksāmenu diena aizvadīta bez būtiskiem starpgadījumiem

Valsts izglītības satura centrs

Šodien, 15. maijā, vidusskolas skolēni un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi visā Latvijā kārtoja valsts pārbaudes darbus optimālajā līmenī latviešu valodā un augstākajā līmenī latviešu valodā un literatūrā.

Optimālā līmeņa pārbaudījuma kārtošanai bija reģistrējušies 14 000 skolēnu, savukārt augstākā līmeņa pārbaudījumam - 3512 skolēni.
Lai eksāmenu norisē būtu iespējams ievērot visas drošības prasības, ik gadu tiek izstrādāta kārtība, kādā eksāmenu darbus saņem izglītības iestādes, kā eksāmenu darbi tiek glabāti un pēc eksāmena norises beigām nogādāti Valsts izglītības satura centrā.

Eksāmenu darbu aplokšņu atvēršanas gaitai izglītības iestādēs tiek rūpīgi sekots, ievērojot noteikumus. Tāpat ievēroti drošības pasākumi, lai eksāmenu saturs netiktu atklāts pirms laika.

Šogad līdz ar eksaminācijas sistēmas modernizēšanu Valsts izglītības satura centrā darbojas arī Lietotāju atbalsta dienests, kurš šobrīd, sākoties eksāmenu sesijai, sniedz nepieciešamo atbalstu un konsultācijas izglītības iestādēm un pašvaldībām. Lietotāju atbalsta dienestā pirms eksāmena sākuma un tā laikā kopumā tika saņemti 55 telefona zvani. Nepieciešamais atbalsts un konsultācijas lielākoties saistītas ar individuāliem gadījumiem, kad bijis nepieciešams precizēt kārtotāju sarakstus vai precizēt detaļas, kas saistītas ar konkrētā eksāmena materiāliem.

Šodien optimālā līmeņa pārbaudījumā skolēni kārtoja divas no trīs eksāmena daļām - teksta satura un valodas līdzekļu analīzi un tekstveidi. Mutvārdu daļa šiem skolēniem ieplānota 7., 8., 9. jūnijā. Skolēniem, kuri kārtoja latviešu valodas un literatūras eksāmenu augstākajā līmenī, latviešu valodas un literatūras eksāmens ir noslēdzies jau šodien.

Nākamais eksāmens vidusskolas skolēniem plānots 17. maijā. Tad notiks augstākā līmeņa pārbaudījums programmēšanā, un tas būs pirmais pārbaudījums, kurš šajā mācību gadā notiks jaunajā pārbaudījumu informācijas sistēmā. Programmēšanas eksāmenam šogad pieteikušies 423 skolēni.

Valsts pārbaudes darbu kalendārs 2022./2023. mācību gadā pieejams: https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbi-20222023-macibu-gada
Šis ir pirmais mācību gads, kad visi skolēni kārtos noslēguma pārbaudījumus atbilstoši jaunajam mācību saturam.

Lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības apguvi, šogad jānokārto latviešu valodas, matemātikas un svešvalodas eksāmens vismaz optimālajā līmenī un divi eksāmeni no 14 piedāvātajiem augstākajā līmenī. Arī vidusskolā eksāmena nokārtošanai jāiegūst vismaz 10% no kopvērtējuma. Šī gada eksāmenu sesija sākās jau mācību procesa laikā ar piekļuves nosacījumu izpildi un pievienošanu valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā.

Eksāmenu sertifikāti visiem skolēniem šajā mācību gadā pirmo reizi būs pieejami elektroniskā formātā:

● Sertifikāti par pamatizglītību – 21. jūnijā. Tiem skolēniem, kuri pārbaudījumus kārtos papildtermiņā, sertifikāti būs pieejami 30. jūnijā.

● Sertifikāti par vidējo izglītību – 11. jūlijā. Tiem skolēniem, kuri pārbaudījumus kārtos papildtermiņā, sertifikāti būs pieejami – 17. jūlijā.

Valsts izglītības satura centra vārdā sakām lielu paldies visām izglītības iestādēm un izglītības pārvaldēm, kas iesaistītas eksaminācijas procesa nodrošināšanā. Novēlam izturību skolēniem turpmākajos eksāmenos!