Sestdiena, 20.07.2024 18:18
Ramona, Ritma
Ceturtdiena, 18. maijs, 2023 17:13

Plānota elektrotransporta un uzlādes stacijas iegāde skolēnu mobilitātes veicināšanai

Ogresnovads.lv
Plānota elektrotransporta un uzlādes stacijas iegāde skolēnu mobilitātes veicināšanai
Elektrouzlādes stacija Ogrē
Ceturtdiena, 18. maijs, 2023 17:13

Plānota elektrotransporta un uzlādes stacijas iegāde skolēnu mobilitātes veicināšanai

Ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības Finanšu komitejas sēdē 18. maijā tika izskatīts jautājums par finansējuma piešķiršanu elektrotransporta un uzlādes stacijas iegādei Ogres novada pašvaldības skolēnu mobilitātes veicināšanai.

2023. gada 16. februārī Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu uzsākt Suntažu vidusskolas iekšējo reorganizāciju, no 2024. gada 1. septembra to pārveidojot par Suntažu pamatskolu, kā arī lēmumu uzsākt Ķeguma vidusskolas iekšējo reorganizāciju - ar 2025. gada 1. septembri tā kļūs par Ķeguma pamatskolu. Līdz ar to jau no 2023./2024. mācību gada pašvaldībai ir jānodrošina mobilitātes iespējas vidusskolēniem sasniegt sevis izvēlēto izglītības iestādi Ogres novadā.

2022./2023. mācību gadā no 365 pamatskolu beigušajiem novada skolēniem 206 vidējo izglītību ir izvēlējušies iegūt Ogres Valsts ģimnāzijā, kas drīzumā kļūs par vienīgo vidusskolu Ogres pilsētā. 2022./2023.gadā tika nokomplektētas astoņas 10. klases. Pašvaldības uzdevums ir veicināt, lai pagastos un pilsētās dzīvojošie skolēni izvēlētos vispārējo vidējo izglītību iegūt Ogres valstspilsētā, tāpēc svarīgi ir nodrošināt transporta pakalpojumus, lai skolēni varētu nokļūt attiecīgajā izglītības iestādē.

2023. gada aprīlītī tika apstiprināts Centrālajai finanšu un līguma aģentūrai iesniegtas projekta pieteikums ”Elektrotransporta un uzlādes stacijas iegāde Ogres novada pašvaldības skolēnu mobilitātes veicināšanai”. Tā ietvaros tiks iegādāts elektroautobuss un mobilā elektrouzlādes stacija, kas tiks izvietota Ikšķilē, Peldu ielā 22, pašvaldībai piederošajā automašīnu stāvvietā pie administratīvās ēkas. Projekta kopējās izmaksas ir 791 587,30 eiro (ar PVN), tai skaitā Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējums ir 656 951,89 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 134 635,41 eiro. 2023. gadā ir paredzēta avansa samaksa 30% apmērā, tas ir 232 726,92 eiro (ar PVN), savukārt 2024. gadā veikt atlikušo maksājumu 558 860,38 eiro (ar PVN) apmērā.

Pašvaldība plāno elektrotransporta un uzlādes stacijas iepirkuma procedūras dokumentu izstrādei piesaistīt ārpakalpojuma sniedzēju. Plānotās izmaksas iepirkuma dokumentācijas izstrādei ir 425,00 eiro (ar PVN).

Ogres novada pašvaldības Finanšu komitejas apstiprināja sagatavoto lēmumprojektu par projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma un publiskā iepirkuma dokumentācijas izstrādei nepieciešamā finansējuma piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības 2023. gada budžeta līdzekļiem “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”, kā arī nodrošināt 2024. gadā projektam atlikušo projekta līdzfinansējuma maksājumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem 94 244,41 eiro apmērā. Gala lēmums tiks pieņemts 25. maija domes sēdē.