Trešdiena, 24.04.2024 15:43
Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Otrdiena, 23. maijs, 2023 08:42

Radošās nodarbības trīs dimensijās - "Rozes mājā"

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem
Radošās nodarbības trīs dimensijās - "Rozes mājā"
Daiga un Andris Ekloni kopā ar suņuku Dako radošās darbnīcas "Rozes māja" teritorijā. Foto: Adriana Roze Eklone
Otrdiena, 23. maijs, 2023 08:42

Radošās nodarbības trīs dimensijās - "Rozes mājā"

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem

Meņģeles pagasta biedrības "LABizjūta" dibinātāji un radošās darbnīcas "Rozes māja" īpašnieki Daiga un Andris Ekloni sadarbībā ar rakstnieci Sarmīti Poikāni un mākslinieci Ingu Bērenti, ar Ogres novada pašvaldības un Meņģeles pagasta pārvaldes atbalstu šogad īsteno neparastu un apjomīgu projektu. Tā dalībniekiem būs iespēja izjust un apgūt trīs mākslas veidus.

Caur šiem mākslas veidiem vīsies māju "Stiebriņi" vēsture un notikumi Meņģelē, ko ar projekta dalībnieku palīdzību plānots atspoguļot grāmatā "Meņģele. "Stiebriņi" trīs dimensijās", māju saimnieku atmiņas, izjūtas un emocijas, ietērpjot dzejā, prozā, biogrāfiskajos stāstos, gleznās un māla darbos, kas taps dažādās tematiskās nodarbībās.

Vienota vīzija

Daiga Eklone stāsta, ka, piemēram, vienā no tematiskajām nodarbībām plānots gleznot kādu no "Stiebriņu" mājas vēsturiskajiem priekšmetiem. "Māla darbos (bļodās, šķīvjos, krūzēs) tiks atveidots kāds ornaments no šā priekšmeta. Dalībnieki veidos māla darbus, bļodas ar dārzeņiem un augļiem vai puķēm, kas audzēti vai aug "Stiebriņos", tajā pašā laikā arī gleznotāji attēlos augļkokus, dārzeņus vai puķes, raugoties dabā. Projekta mērķis ir caur dažādiem mākslas veidiem prast saskatīt vienotu vīziju par cilvēkiem un apkārtni, kā arī tās vēsturi dažādos gadalaikos, prast saskatīt dabas skaistumu, senatnes elpu un cilvēku radošumu," skaidro Daiga Eklone, piebilstot, ka literārās nodarbības palīdz dalībniekiem apgūt prasmi – rakstot izteikt savu domu un redzējumu, veidot pareizu valodu. Savukārt tematiskās māla veidošanas nodarbības dalībniekiem sniegs iespēju vērot gan savas izjūtas, mīcot un veidojot mālu, gan citu nodarbību dalībnieku radošo pieeju. Bet tematiskajās gleznošanas nodarbībās būs iespēja gūt iemaņas un zināšanas glezniecības jomā, iemācīs vērot apkārtni.

"Šādu nodarbību apkopojums iedzīvotājiem sniegs plašu iespēju piedzīvot ko jaunu, pētot dabu, ēkas, vēsturi, citu dalībnieku darbošanos ar mālu, gleznojot un dzejojot.
Projekta gala rezultāts un pievienotā vērtība būs visu triju radošo nodarbību apkopojums vienā grāmatā," stāsta Ekloni.

Mācās rakstīt un zīmēt

Ņemot vērā, ka projekts ir apjomīgs un lai dalībnieki pēc iespējas vairāk varētu apgūt, literārās meistarklases grupu nokomplektēja jau agrā pavasarī. Apkaimes iedzīvotājiem bija iespēja pieteikties nodarbībām, un atsaucība bija gana liela. Literārajā meistarklasē pieteicās Ogres novada bērni un pieaugušie, kuri jūt sevī rakstnieka – dzejnieka garu.

D. Eklone stāsta, ka literārās meistarklases dalībnieki jau ir noklausījušies rakstnieces Sarmītes Poikānes īsu teorētisko izklāstu par katru no literatūras žanriem un paši trenējušies rakstīt savus literāros darbus. Literāro meistarklašu dalībnieki "Stiebriņu" mājās viesojušies jau vairākas reizes, vērojuši apkārtni un klausījušies saimnieku stāstījumus gan par radošo darbnīcu "Rozes māja", gan "Stiebriņu" vēsturi, gan īsus biogrāfiskos stāstus par "Stiebriņu" saimniekiem.

«Šajā mācību gadā apkaimes iedzīvotāji pie mākslinieces Ingas Bērentes jau apguvuši zīmēšanu ar zīmuli, gan arī eksperimentējuši ar dažādām tehnikām. Projekta ietvaros plānots apgūt arī glezniecības prasmes. Gleznojot dalībnieki varēs izjust, kā ir gleznot ar krāsām brīvā dabā. Piedzīvot radošā procesa posmos vairākas izjūtas vienlaikus – paļaušanos, relaksāciju, koncentrēšanos, dedzību un modrību,» stāsta Daiga.

Apkaimes iedzīvotāji Daigas un Andra Eklonu vadībā iepriekšējos gados jau ir apguvuši arī māla veidošanas pamatprasmes. Šogad būs iespēja apgūt citādu pamatelementu veidošanas metodi un koncentrētāk pievērsties detaļu radīšanai un apstrādei. «Veidojot māla darbus, dalībnieki ne vien iemācīsies senu keramikas tehniku, bet viņiem būs arī iespēja uzraudzīt visu sava darba tapšanas procesu – no māla pikas līdz gatavam darbam. Vienlaikus tā būs arī iespēja relaksējoši izjust māla plastiskās īpašības, radoši izpausties un reflektēt redzēto, dzirdēto un izjusto mālā,» stāsta Daiga, piebilstot, ka māla veidošanas nodarbībās pievienosies arī literārie mācekļi, kuri paši arī veidos un vēros pārējo dalībnieku radošās izpausmes, ko fiksēs savos pierakstos.

Spriežot pēc iepriekš organizētajām nodarbībām, apmeklējums visās trīs mākslas jomās ir ļoti plašs un vecuma diapazons ir no četriem līdz 70 gadiem. Tas liecina, ka daudzus iedzīvotājus šādas nodarbības interesē un tās ir aktuālas.

Projekta noslēgumā – grāmata

Projekta noslēgumā grupu dalībnieku labākos literāros darbus, gleznu un māla darbu atspoguļojumu ilustrācijās plānots apkopot iepriekš minētajā grāmatā.

Projekta iniciatori cer, ka projekta aktivitātes dalībniekiem palīdzēs gūt jaunu pieredzi, stiprināt draudzības saites neierastā vidē un paplašināt savu komforta zonu, kā arī saņemt garīgo baudījumu par pašu paveikto darbu, radot ko īpašu – gleznas, māla darbus un grāmatu, kas taps ar viņu līdzdalību. «Šāda veida nodarbības dalībniekiem ļaus fantazēt un iedziļināties vēstures notikumos. Turklāt grāmatas iznākšana būs ļoti svarīgs notikums Meņģeles pagastā. Tā būs paliekoša vēsturiska liecība tam, ka Meņģelē dzīvojuši radoši un talantīgi ļaudis, kuri apguvuši dažādas mākslas izteiksmes prasmes, vērojuši, iedziļinājušies pagasta ļaužu dzīvē un pētījuši vēsturi. Dalībnieki turpinās apliecināt Meņģeles pagasta kultūras gaisotnes esamību, kas ir pārliecinoša un pārbaudīta jau daudzu gadu desmitos. Iespējams, kādam no skolēniem tas palīdzēs izvēlēties profesiju, bet, ja arī ne, tad prasme rakstīt, izteikt domu, vārdu krājuma bagātināšana, apgūtās gleznošanas un māla veidošanas prasmes būs liels ieguvums. Paldies Ogres novada pašvaldībai un Meņģeles pagasta pārvaldei un tas vadītājai Vijai Kauliņai par atbalstu un uzticību. Projekta laikā iegādātie materiāli un inventārs palīdzēs dalībniekiem apgūt dažādas metodes un prasmes, kā arī tiks lietoti interešu izglītības nodarbībās arī turpmāk,» saka Daiga un Andris Ekloni.

Grāmatas atvēršanas svētki paredzēti rudenī. Grāmata būs pieejama ikvienam interesentam Meņģeles pagasta bibliotēkā un muzejā. Par pieteikšanos radošajām darbnīcām informācija būs pieejama papildus biedrības sociālo tīkli vietnē. Dalībnieku vecums nav ierobežots.