Trešdiena, 24.04.2024 02:49
Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Trešdiena, 26. aprīlis, 2023 16:09

Skolēnu valsts pārbaudes darbu sesija sāksies 15.maijā

Leta
Skolēnu valsts pārbaudes darbu sesija sāksies 15.maijā
Unsplash.com
Trešdiena, 26. aprīlis, 2023 16:09

Skolēnu valsts pārbaudes darbu sesija sāksies 15.maijā

Leta

Valsts pārbaudes darbu sesija sāksies 15.maijā ar vidusskolas eksāmeniem latviešu valodā optimālajā un augstākajā līmenī, trešdien preses konferencē pavēstīja Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītāja Liene Voroņenko.

9.klase savus eksāmenus uzsāks 24.maijā. Pirmie eksāmeni būs latviešu valodā un svešvalodā, bet jūnijā notiks eksāmens matemātikā.

Kopumā 22 560 9.klašu skolēnu kārtos eksāmenu latviešu valodā. Voroņenko atgādināja, ka šogad latviešu valodas eksāmens pirmo reizi notiks vienotā veidā - gan tiem, kas mācās pamatizglītības programmā, gan tiem, kas apgūst mazākumtautību programmā šo izglītības saturu.

Matemātiku kārtos 21 100 9.klašu skolēnu, bet svešvalodu - 20 600.

Starpdisciplinārā diagnosticējošā darba, kurā ietverts sociālās un pilsoniskās, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomu saturs, izpildes laiks pagarināts norises laiks līdz 3.maijam

Voroņenko informēja, ka vidusskolā valsts pārbaudes darbus latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā daudzi skolēni kārtos jau otro gadu optimālajā līmenī jeb 11.klasē. Savukārt divus no eksāmeniem 12.klase kārtos augstākajā līmenī jeb padziļināto kursu apguves beigās, izvēloties jebkuru no 14 piedāvātajiem eksāmeniem.

Viņa atzīmēja, ka kopējais vidusskolas eksāmenu kārtotāju skaits uzrāda ļoti pozitīvu tendenci attiecībā uz kārtotāju skaitu dabaszinību mācību priekšmetos, un ir būtiski pieaudzis to skolēnu skaits, kas vēlas kārtot eksāmenu fizikā un ķīmijā - 958 un 970. Tāpat esot sasniegts rekordliels kārtotāju skaits bioloģijā - 2355.

Eksāmeni ģeogrāfijā, kultūrā un mākslā, kā arī programmēšanā notiks valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā.

Lai nokārtotu eksāmenu katram izglītojamajam jāiegūst vismaz 10%. Tas esot jaunums, jo iepriekš šis vērtējums bija ballēs. Kopumā tas dod iespēju salīdzināt vērtējumus visā Latvijā un iegūt statistiskos datus gan par skolu, gan par izglītojamo sniegumu, un turpmāk izmantot rezultātus uzņemšanas procesā, skaidroja Voroņenko.

Šogad centralizēto eksāmenu sertifikāti būs pieejami elektroniskā formātā. Pamatizglītības posmā tie būs pieejami 21.jūnijā, papildtermiņa eksāmeniem - 30.jūnijā. Savukārt sertifikāti par vidējo izglītību būs pieejami 11.jūlijā, bet izglītojamiem, kuri centralizētos eksāmenus kārtos papildu termiņā, tie būs 17.jūlijā.

Tiem skolēniem, kuriem sertifikāts nepieciešams iestājai ārvalstu augstākās izglītības iestādēs, ir iespējams saņemt izziņu par nokārtotiem eksāmeniem ātrāk.

Voroņeko uzvēra, ka šis ir pirmais mācību gads, kad visi skolēni kārtos noslēguma pārbaudījumus atbilstoši jaunajam mācību saturam. Ir arī atsevišķas izmaiņas, piemēram, matemātikā ir samazināts tēmu apjoms, programmēšanā uzdevumi sadalīti pa soļiem, bet augstākā līmeņa latviešu valodā atcelta runāšanas daļa, samazināts tekstu skaits.

Kopumā paredzēti trīs tiešsaistes eksāmeni - programmēšanā, ģeogrāfijā, kultūra un mākslā.

Lai novērtētu eksāmenu darbus, nepieciešama aptuveni 1000 skolotāju iesaiste, kopumā eksāmenu sesijas laikā jānovērtē 144 000 eksāmenu darbi.

Tāpat šajā mācību gadā matemātikas eksāmenus ukraiņu valodā kārtos 40 skolēni 9.klasē un viens skolēns vidusskolas posmā.