Piektdiena, 12.04.2024 21:46
Ainis, Jūlijs
Ceturtdiena, 1. jūnijs, 2023 12:37

Taurupes skolai 85!

Ogresnovads.lv
Taurupes skolai 85!
Ceturtdiena, 1. jūnijs, 2023 12:37

Taurupes skolai 85!

Ogresnovads.lv

1938. gada rudenī Taurupes parka vidū pirmos audzēkņus sagaidīja Taurupes pamatskola. 10.jūnijā skola atkal gaidīs visus bijušos skolēnus un darbiniekus uz jubilejas svinībām – “Sveika atkal, mana skola”.

Taurupes skola vakar

Pirmās ziņas par bērnu apmācību mājās atrodamas jau 18.gadsimta nogalē. 1765.gadā Madlienas – Meņģeles draudzē tika ierīkotas ciema skolas zemnieku mājās. Bērnus mācīja vai nu saimnieks, vai iecelts skolotājs. Kamēr pastāvēja skola, šiem pedagogiem nebija jāmaksā nodokļi, jāiet muižas klaušās. 1778.g. tika atvērta muižas skola «Saulgožu» mājās. Visā draudzē zinības apguva 375 skolēni. 19.gs. vidū draudžu skolās pieauga mācāmo priekšmetu skaits – lasīšana, rakstīšana, dziedāšana, katķisms, Bībeles stāsti, dabas zinības, ģeogrāfija, vēsture, latviešu valoda un rēķināšana.

1880.g. Taurupes muižkungs, barons fon Tranzē uzdāvināja pagastam piecas pūrvietas zemes un 700 rubļus skolas celtniecībai. Skolu uzbūvēja, tomēr uzturēt to bija ļoti grūti, jo daudzi pagasta iedzīvotāji 19.gs. vidū pārgāja pareizticībā un pagastā bija maz luterāņu. Bērni mācījās Aderkašu skolā, kura tika uzcelta 1876.g. pie Aderkašu pareizticīgo baznīcas. Mācības notika krievu valodā. Tikai pēc 1905.gada revolūcijas lielāka uzmanība tika veltīta latviešu valodas mācīšanai. 1.Pasaules kara gados mācības tika pārtrauktas un atsākās 1917.gadā. Tagadējā «Vecajā skolā» tika nodibināta sešgadīgā pamatskola, kurā zinību apguve turpinājās līdz 1938.g., kad skola pārcēlās uz jauno mājvietu.

1837.gadā celtā fon Tranzē dzimtas muiža pils nodedzināta 1905.g. revolūcijas laikā, bet pamazām atjaunota. 1938.g. rudenī vecā muižas parka vidū pirmos skolēnus sagaidīja Taurupes pamatskola. Skolēni, pedagogi un pagasta iedzīvotāji varēja lepoties – tā bija viena no retajām lauku skolām, kurā bija centrālapkure, ūdensvads un kanalizācijas sistēma. Vienīgi elektrības nebija, vēl līdz 50. -to gadu vidum mācījās petrolejas lampu gaismā. Jaunatvērtās skolas direktora pienākumus veica V. Lībants. Vācu un vēlāk padomju okupācija traucēja skolas darbu, bieži mainījās direktori. 2.Pasaules kara beigās skolā tika ierīkots vācu armijas kara hospitālis, 1949.gada 25.martā no Taurupes mācību iestādes uz Sibīrijas tālēm izsūtīja nevainīgus bērnus un viņu vecākus. 50. – to gadu vidū skolu reorganizēja par astoņgadīgo pamatskolu, vēlāk – vidusskolu. 1962.g. pavasarī skolu skāra uguns nelaime – tā nodega. Audzēkņus izvietoja pa dažādām mājām. Jaunais mācību gads sākās atjaunotajā skolā, kura no divstāvīgas muižas ēkas vasaras laikā bija izaugusi līdz trīsstāvīgai celtnei.

Taurupes skola šodien

2010.gadā skolas ēka tika skaisti renovēta, atjaunoti muižas vēsturiskie tornīši. Pie skolas uzbūvēta jauna katlu māja un malkas nojume. Notika arī skolas stadiona moderna pārbūve. Diemžēl nav izdevies īstenot sapni par atbilstošu izmēru sporta zāli. Laika skrejā mainījies ne tikai skolas vizuālais tēls, bet arī nosaukumi – no sešu klašu pamatskolas līdz vidusskolai ar Mazozolu un Meņģeles filiāli. 2013.mācību gadā Taurupes vidusskola «pārvērtās» pamatskolā. Pirms daudziem gadiem skolā zinības apguva 270 skolēni, šobrīd – kopā ar filiālēm ap simtu.

Vienmēr skola ir lepojusies ar saviem pedagogiem - visi iegulda lielu darbu daudzpusīgu spēju un talantu attīstīšanā. Skolēni ar labiem panākumiem piedalās ne tikai novada, bet arī republikas radošo darbu, mūzikas un vizuālās mākslas konkursos, augstus rezultātus uzrāda dažādās sacensībās.

Šobrīd skolā strādā 9 skolotāji (Arvīds Bogdāns, Ilmārs Bule, Guna Daugule, Ineta Frēliha, Agnese Līcīte, Ligita Millere, Vanda Prancāne, Daiga Rosicka, Daina Švikstiņa), septiņi skolotāji brauc no Meņģeles un Mazozolu skolas (Irēna Andriksone, Vēsma Bramane, Evija Millere, Liene Millere, Olita Rudzīte, Ilona Sineviča, Daiga Zamarina). Taurupes pamatskolā notiek atsevišķas (piemēram, bioloģija, mūzika, ķīmija, dizaina un tehnoloģijas) mācību stundas filiāļu skolēniem.

Skolotāji aktīvi piedalās ārpusskolas pasākumos, darbojas amatierteātrī, dzied koros, dejo un sporto, atrod laiku rakstīt projektus. Pirmā un vienīgā darba vieta te ir skolotājiem A. Bogdānam, G. Daugulei, I. Frēlihai, A. Līcītei un. V. Prancānei.

Atgriezušies savā skolā un tie, kas ar skolu sirdī

Vairāki skolotāji un tehniskie darbinieki pēc šīs skolas absolvēšanas ir atgriezušies savā mācību iestādē– Inese Bule, Guna Daugule, Jānis Kalniņš, Ērika Krūmiņa, Gunta Puikāne, Māris Rožlapa, Egija Zariņa, Ilona Zariņa.

Prieks, ka daudzi absolventi izvēlējušies pedagoga profesiju. Skola lepojas, ka šeit izauguši vairāki sabiedrībā zināmi, profesionāli sava aroda meistari – juristi, ārsti, aktieri, valsts pārvaldes darbinieki, aktieri, dzejnieki.

10. jūnijā Taurupes pamatskola gaidīs absolventus no plkst.16.00, plkst.19.00 – svinīgais pasākums, svētku balli ieskandinās Rikardions. Salidojuma laikā interesenti varēs apmeklēt atjaunoto muižas klēti, kur 2.stāvā būs apskatāma Vilhelma Purvīša gleznu reprodukciju izstāde.