Trešdiena, 24.07.2024 09:07
Krista, Kristiāna, Kristiāns, Kristīne
Trešdiena, 12. jūlijs, 2023 11:40

Tiesībsarga izpēte par mācību līdzekļu iegādi – ko drīkst izlemt vecāku padomes?

Tiesībsarga birojs
Tiesībsarga izpēte par mācību līdzekļu iegādi – ko drīkst izlemt vecāku padomes?
Unsplash.com
Trešdiena, 12. jūlijs, 2023 11:40

Tiesībsarga izpēte par mācību līdzekļu iegādi – ko drīkst izlemt vecāku padomes?

Tiesībsarga birojs

Kancelejas preces, higiēnas piederumi, nauda klases telpas iekārtošanai un tamlīdzīgi…Tiesībsarga izpētē par mācību līdzekļu iegādi daļa vecāku vērš uzmanību, ka mācību piederumu iegāde un dažādu naudas līdzekļu vākšana nereti tiek virzīta ar tā dēvētās vecāku padomes lēmumu. Šajā reizē tiesībsargs skaidro, cik pamatota ir šāda kārtība. Šobrīd izpētē saņemtas vairāk nekā 1200 ziņas.

Kas ir vecāku padome?

Likumā dēvēta par Izglītības iestādes padomi, tā ir bērnudārza vai skolas koleģiāla institūcija, kurā darbojas skolēnu pārstāvji, vecāki vai bērnu aizbildņi, kā arī skolotāji vai citi iestādes darbinieki. Turklāt padomē vecāki vai aizbildņi ir vairākumā.

Padomes loma izglītības sistēmā ir būtiska, jo tā sniedz priekšlikumus konkrētās izglītības iestādes attīstībai, piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā, ievērojot pedagogu, izglītojamo un vecāku priekšlikumus. Tā sniedz priekšlikumus par darba organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu, veicina iestādes sadarbību ar pašvaldību, sabiedrību kopumā u.c. Padome ir tiesīga veidot interešu grupas un institūcijas, iesaistot iestādes audzēkņus un viņu vecākus. Ikviens vecāks ir tiesīgs vērsties skolas padomē ar priekšlikumiem. Padomes darbību un tās locekļu atbildību noteic pašas izdots normatīvs akts, kas saskaņots ar izglītības iestādes vadītāju.

Piemēram, padome cieši sadarbojas ar vietējo pašvaldību. Vecāki ir pamanījuši, ka skolēni ik dienu sūdzas par nepiemēroto skrejceļu skolas vieglatlētikas stadionā. Uz tā bērni reizēm gūst savainojumus. Pašvaldības budžetā tam nauda šogad nav ieplānota, tomēr padome aicina pārskatīt prioritātes un ieplānot naudu jau šī gada budžetā, lai atrisinātu sasāpējušo problēmu nekavējoties. Pašvaldība izprot situācijas nopietnību un līdz jaunajam mācību gadam ierīko jaunu skrejceļa segumu. Nākamais mācību gads apliecina, ka skolēnu rezultāti ir uzlabojušies, viņi sporta sacensībās ir konkurētspējīgi ar apkārtējo novadu skolēniem.

Kādas ir padomes tiesības mācību līdzekļu jautājumā?

Izglītības iestādes padome ir tiesīga lemt par to, kādus individuālos mācību piederumus nodrošina izglītojamo vecāki. Tie ir personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā mācību līdzekļi. Piemēram, kancelejas piederumi skolēniem, apģērbs un apavi, sporta tērps, higiēnas preces, kā arī citi materiāli, kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām ārpus obligātā satura.

Skolas padome var lemt, kādus individuālos mācību piederumus nodrošina vecāki. T.i., padome var konkretizēt, kas ir jāpērk vecākiem un ko nodrošinās skola, kāds apģērbs ir svētku apģērbs, kuros svētkos jāierodas svētku apģērbā, no kura datuma nepieciešami maiņas apavi u.tml. Skolas formu ieviešana ir viens no būtiskākajiem jautājumiem, kas iezīmējās tiesībsarga izpētē par mācību līdzekļu iegādi. Šajā saistībā padomes loma ir nozīmīga, jo tieši tā var lemt par skolas formu ieviešanu mācību iestādē.

Padomes lēmums vecākiem ir saistošs, ja tas ietver un ir attiecināms uz iepriekš minētajiem individuālajiem mācību piederumiem. Proti, tad tas ir tiesisks. Ja lēmums pieņemts attiecībā uz vēl kādiem citiem mācību līdzekļiem, lēmums ir prettiesisks jeb nelikumīgs, jo padome pārsniegusi savu kompetenci.

Ko padome nedrīkst?

Skolas padomei ir aizliegts pieņemt tādus lēmumus, ar kuru vecākiem tiek uzlikti tādi pienākumi, kurus likums neparedz. Piemēram, pieņemt lēmumu par vecāku ieguldījumu maksājumu veidā mācību līdzekļu, kuri jānodrošina iestādes dibinātājam, iegādei, skolas telpu remontam, skolas labiekārtošanai u.c.

Ziņo tiesībsargam

Tiesībsargs lūdz sabiedrības iesaisti, jo ir saņemti signāli, ka Latvijas izglītības iestādes – skolas un bērnudārzi – sāk atgriezties pie vecās prakses un vecākiem izsniedz sarakstus ar lietām, kas ir jāpērk bērna mācību vajadzībām.

Lai noskaidrotu, cik izplatīta ir šāda prakse un kādas lietas vecākiem ir jāpērk, aicinām iedzīvotājus informēt Tiesībsarga biroju – jūsu atbildes ir ļoti gaidītas! To ērti un ātri vēl līdz 19. jūlijam var izdarīt šeit: https://ej.uz/MacibuPiederumi.

Informācija tiek vākta par pašvaldību dibinātām skolām un bērnudārziem, bet par privātām mācību iestādēm nē. Lūdzam informāciju sūtīt ne tikai par nākamo mācību gadu, bet arī par tikko aizvadīto.