Piektdiena, 14.06.2024 20:44
Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija
Otrdiena, 1. augusts, 2023 08:51

Trim skolām jauni direktori

Ogres Vēstis Visiem
Trim skolām jauni direktori
Otrdiena, 1. augusts, 2023 08:51

Trim skolām jauni direktori

Ogres Vēstis Visiem

Novada dome pēdējā sēdē iecēlusi amatos triju izglītības iestāžu vadītājus. Pirmsskolas izglītības iestādes "Riekstiņš" vadītājas amatā iecelta Daiga Rubene, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktores amatā – Kristīne Balta, Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas direktora amatā – Spodris Kačāns.

Daiga Rubene ar izglītības pārvaldes jomu ir saistīta jau sen. Viņa pēc izglītības ir pirmsskolas izglītības iestādes un sākumskolas pedagoģe. Pašai sirdij tuvāka ir pirmsskolas izglītība, jo, viņasprāt, tā ir pati nozīmīgākā, kas sagatavo bērnu tālākai izglītības apguvei. 30 gadu nostrādājusi bērnudārzā "Laimiņa" – sākotnēji kā auklīte, pēc tam skolotāja un vairāk nekā 19 gadu par vadītāju un metodiķi. Par savu darbu ir saņēmusi pozitīvus vecāku un darbinieku novērtējumus. Jaunā vadītāja vēlas pilnveidot bērnudārza "Riekstiņš" darbu, saglabāt esošās tradīcijas, kā arī nodrošināt bērniem kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītību. "Mana vīzija ir inovatīva, sabiedrībā pozitīvi novērtēta izglītības iestāde ar profesionālu, saliedētu un jaunām idejām atvērtu kolektīvu. Svarīgākais, lai bērni ar prieku katru dienu vēlas nākt uz bērnudārzu, kurā varētu attīstīt savus talantus, radoši darboties un tiktu sagatavoti tālākai dzīvei."

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolu vadīs Kristīne Balta. Viņai ir pieredze gan biznesa vadības, gan izglītības pārvaldes jomā. E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolu viņa vēlas redzēt labi attīstu, tāpēc ir izvirzījusi četras galvenās prioritātes – skolai jābūt enerģiskai un vizuāli redzamai, sadarboties spējīgai ar citām novada un valsts skolām, ar sakārtotu vidi gan iekšēji, gan ārēji, kā arī konkurētspējīgai. Viņa uzsvēra, ka nepieciešams paaugstināt skolas konkurētspēju, piemēram, iesaistoties Erasmus+ projektos un kļūstot par Junior Achievement Latvia dalībnieci, lai jaunieši būtu pārliecinātāki, pilnveidotu savas prasmes. Tāpat svarīga ir arī aktīva sadarbība ar vecākiem un skolotājiem, jāievieš antibulinga sistēma, lai katrs skolēns un darbinieks justos droši un tiktu novērtēts. "Mans mērķis, lai Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola būtu pirmā izvēle gan Lielvārdes, gan citiem skolēniem. Skolēni un darbinieki būtu lepni, ka tajā mācās un strādā."

Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolu turpmāk vadīs Spodris Kačāns. Viņam ir liela pieredze mūzikas un mākslas izglītības pārvaldes jomā – strādājis par Naujenes Mūzikas un mākslas skolas direktoru, Mārupes Mūzikas un mākslas skolas direktora vietnieku, Krāslavas Mūzikas un mākslas skolas direktoru. Tāpat bijis Daugavpils Latviešu kultūras centra direktors, Dienvidlatgales Mūzikas biedrības priekšsēdētāja vietnieks.