Pirmdiena, 17.06.2024 16:16
Artis, Artūrs
Otrdiena, 26. septembris, 2023 10:48

Turpinās bijušās Kaibalas skolas ēkas pārbūve

Ogresnovads.lv
Turpinās bijušās Kaibalas skolas ēkas pārbūve
Otrdiena, 26. septembris, 2023 10:48

Turpinās bijušās Kaibalas skolas ēkas pārbūve

Ogresnovads.lv

Aktīvi norit bijušās Kaibalas skolas ēkas pārbūves darbi, kurā paredzēts ierīkot pirmsskolas izglītības iestādi.

Pabeigta tērauda siju uzstādīšana, sienu mūrēšana, jaunā korpusa pārseguma betonēšana. Ēkai ir veikta logu, durvju nomaiņa, apkures sistēmas un siltummezgla pilnveidošana. Vecās skolas korpusa ēkai ir izbūvēts jauns koka karkass vēdināmās fasādes izveidošanai, iestrādātas siltās grīdas, veikta lielākā daļa elektroinstalācijas darbu. Objektā turpinās lietus ūdens kanalizācijas tīklu sakārtošanas darbi, laukumu izveidošana ārējām kāpnēm, ēkas nosiltināšanas darbi, kā arī veikta pandusu izbūve, lai nodrošinātu vides pieejamību. Būvnieks uzsācis jaunās piebūves jumta un monolītā betona atbalsta sienas izveidošanas pret zemes nogruvumu izbūvi.

Būvdarbu veic būvuzņēmējs SIA “KUUM” atbilstoši 2022. gada novembrī noslēgtajam līgumam. Būvprojektu izstrādājusi un autoruzraudzību nodrošina SIA “KPB Projektētājs.lv”, būvuzraudzību - SIA "Visi nekustamie īpašumi". Objekta izbūve ir sadalīta divās kārtās. Pirmās kārtas ietvaros tiks pabeigti ēkas pārbūves darbi, ko paredzēts veikt līdz šī gada beigām.

Informācijai

Kaibalas skolas ēkā plānots novērst biroja norādītos trūkumus un pielāgot ēku bērnudārza vajadzībām ar Montesori apmācības metodiku. Investīciju projekta īstenošanas rezultātā ir plānots atjaunot bijušās Kaibalas skolas ēkas vizuālo un uzlabot tās tehnisko, kā arī energoefektīvo stāvokli. Ēkas 1.stāvā paredzēts ierīkot 2 grupiņas, kur katrā būtu 18 audzēkņi. Ēkai paredzēts veikt vairākus energoefektivitātes pasākumus (logu, durvju nomaiņa, gaisa apmaiņas sistēmas izveidošana, apkures sistēmas un siltummezgla pilnveidošana), kā arī ēku nosiltināt no ārpuses. Ēkas pagraba telpās tiks atjaunots virtuves mezgls ar palīgtelpām, kā arī ēdamzāle. Otrās kārtas ietvaros plānots veikt labiekārtošanas darbus (bruģēti/asfaltēti laukumi, gājēju celiņi, brauktuves daļas, kā arī izbūvēts āra apgaismojums). Bērniem tiks izbūvēts jauns rotaļu laukuma komplekss.

{gallery}Kaibalas skola{/gallery}