Piektdiena, 19.04.2024 03:44
Fanija, Vēsma
Otrdiena, 18. jūlijs, 2023 14:31

Ukrainas bērnu un jauniešu neformālās izglītības pasākumu organizēšanas konkursa rezultāti

Ogresnovads.lv
Ukrainas bērnu un jauniešu neformālās izglītības pasākumu organizēšanas konkursa rezultāti
Otrdiena, 18. jūlijs, 2023 14:31

Ukrainas bērnu un jauniešu neformālās izglītības pasākumu organizēšanas konkursa rezultāti

Ogresnovads.lv

Šī gada 15. jūnijā tika izsludināta iespēja pieteikties projektu konkursam Ukrainas bērnu un jauniešu neformālās izglītības pasākumu organizēšanai Ogres novadā. Pieteikties projektu konkursam varēja gan valsts un pašvaldības dibinātas iestādes, biedrības un nodibinājumi, gan nevalstiskās organizācijas, bērnu nometņu rīkotāji un citas juridiskas personas.

Ogres novada Izglītības pārvalde informē, ka augustā tiek plānots izsludināt projekta konkursa 2. kārtu. Pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības Iekšējo noteikumu Nr. 16/2023 “Ukrainas bērnu un jauniešu neformālās izglītības pasākumu organizēšanas Ogres novadā projektu konkursa nolikums” 23. punktu, ka, ja pēc pieteikumu izvērtēšanas un finanšu līdzekļu piešķiršanas ir izveidojies piešķirto līdzekļu atlikums, Izglītības pārvaldei ir tiesības izsludināt atkārtotu konkursu, ievērojot nolikuma noteikumus.

Pēc konkursa 1. kārtā iesūtītā pieteikuma izskatīšanas un rezultātu apstiprināšanas, pašvaldībā tika pieņemts lēmums piešķirt finanšu līdzekļus biedrībai “Mellene” Ukrainas bērnu un jauniešu neformālās izglītības pasākumu organizēšanai. Ikdienā biedrība “Mellene” darbojas Salaspilī, bet šī projekta ietvaros biedrība sadarbosies ar Ogres 1. vidusskolu un āra aktivitātes plānotas Ogres novadā.

Projekts tiek finansēts Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta ietvaros, kur īstenotājs ir Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām līdz 2023. gada 1. decembrim. Projekts tiek īstenots ar mērķi sniegt atbalstu neformālās izglītības pasākumu nodrošināšanai, t.sk. latviešu valodas apguvei, Ukrainas bērniem un jauniešiem. Lai mazinātu kara notikumu izraisīto psihoemocionālo spriedzi, kā arī stiprinātu Ukrainas bērnu etnisko identitāti un kopību ar Latvijā dzīvojošo ukraiņu kopienu, ir būtiski nodrošināt atbilstīgas aktivitātes bērnu psihoemocionālās labizjūtas un piederības sekmēšanai. Savukārt, lai pilnvērtīgi un veiksmīgi integrētos un iekļautos Latvijas izglītības sistēmā un kultūrvidē, ir jāapgūst latviešu valodas prasmes