Pirmdiena, 22.04.2024 15:36
Armanda, Armands
Sestdiena, 3. septembris, 2022 09:24

Visās Ogres novada skolās sācies jaunais mācību gads

ogresnovads.lv
Visās Ogres novada skolās sācies jaunais mācību gads
Sestdiena, 3. septembris, 2022 09:24

Visās Ogres novada skolās sācies jaunais mācību gads

ogresnovads.lv

 
Ogres novadā ir 18 vispārizglītojošās skolas, kurās šodien skan skolas zvans par godu Zinību dienai un jauna mācību cēliena sākumam. Šajā mācību gadā pirmo reizi skolas durvis vēra teju 800 Ogres novada pirmklasnieki.

Arī šogad Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis Zinību dienas rītā devās sveikt pagastu skolu saimes ar jauna mācību gada sākumu. E. Helmanis piedalījās Taurupes pamatskolas un tās Mazozolu un Meņģeles filiāļu svinīgajā pasākumā un atgādināja skolēniem, ka viņi var būt dzīvē, kas vien vēlas, ja vien viņi to patiešām vēlēsies: “Jums visas durvis ir atvērtas. Vienīgais šķērslis esat jūs paši. Lai sasniegtu visu ko vēlaties, ir tikai jāgrib un jāizvēlas augsti mērķi. Nav svarīgi, no kurienes nākat, svarīgi ir tikai tas, kur vēlaties nonākt.”

Domes priekšsēdētājs E. Helmanis vienmēr uzsvēris, ka Latvijas valsts identitāte cieši saistīta ar Latvijas laukiem. Rosība pagastos ir šīs identitātes apliecinājums. Kamēr būs lauki un skolas lauku teritorijās, laukos būs dzīvība un mūsu nacionālā identitāte: “Kamēr daudzos Latvijas pagastos tiek aizvērtas skolas, Ogres novada pašvaldība ir saglabājusi skolas, tās uzturot, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt izglītību dzīvesvietas tuvumā, kā arī darba iespējas vietējiem iedzīvotājiem.”

Jaunais mācību gads sācies arī Ogres Centra pamatskolā, kas izveidota uz līdzšinējās Ogres sākumskolas bāzes un ir lielākā pamatskola novadā – jaunajā mācību gadā zinības tajā apgūs 873 skolēni.

Skolas gaitas Ogres Centra pamatskolā uzsāk 131 pirmklasnieks. “Lai šis jaunais dzīves posms jums sniedz ne tikai zināšanas, bet arī prieku un gandarījumu, tiekoties ar saviem skolasbiedriem un skolotājiem ikdienā,” pirmo klašu audzēkņiem vēlēja skolas direktore Dace Bondare, savukārt pārējiem skolēniem direktore vēlēja, lai atgriešanās skolas solā pēc vasaras brīvlaika sagādātu prieku, lai vienmēr būt vēlme apgūt ko jaunu un lai zinātkāre kļūtu par dzīves nepieciešamību.

Ogres Centra pamatskolā skolēniem zināšanas apgūt palīdzēs 69 pedagogi. Skolotājiem direktore vēlēja enerģiju, drosmi un radošu sadarbību visa mācību gada garumā, savukārt vecākus aicināja uz pacietību, iecietību, sapratni un, protams, un sadarbību.

Ogres sākumskolā mācību process tika organizēts 1. – 6. klasēs. Mainoties skolas nosaukums, mainījies arī tās statuss – beidzot skolu, tās absolvents būs ieguvis pamatizglītību, tāpēc arī mācību procesā ir ievērojamas izmaiņas. Šajā mācību gadā Ogres centra pamatskolā ir atvērtas 7. klases, nākamajā mācību skolēni turpinās 8. klasē, pēc tam – 9. klases.

Ogres Centra pamatskolas kolektīvu Zinību dienā sveica Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Gints Sīviņš, vēlot veiksmi un panākumus zinību apguvē, skolotājus un skolēnus sveica Ogres novada pašvaldības domes Izglītības komitejas priekšsēdētājs Raivis Ūzuls.

Skolas vecāku padomes pārstāvis Aivars Spūlis, sveicot skolas kolektīvu Zinību dienā un vēlot ar labām emocijām uzsākt startu un veiksmīgi sasniegt finišu, salīdzināja mācību cēlienu 9 mēnešu garumā ar maratonu, kāpjot kalnos – ieguvēji ir visi – gan tie, kas finišu sasniedz pirmie, gan tie, kas pa vidu, gan pēdējie, un visi ir gandarīti par paveikto.

Ogres Valsts ģimnāzijas (OVĢ) skolēnu un pedagogu kolektīvs jauno mācību gadu uzsāk līdzšinējās Ogres Valsts ģimnāzijas telpās Meža prospektā 14, zem viena jumta ar Ogres Centra pamatskolu, un šajā ēkā mācību process noritēs, līdz pienāks diena, kad varēs pārcelties un jauno OVĢ ēku Gunāra Astras ielā.

OVĢ direktore Inna Zeņkeviča Zinību dienas svinīgajā pasākumā pauda prieku par lielo mācīties gribētāju skaitu šajā izglītības iestādē – mācībām 10. klasēs pieteikušies vairāk nekā 200 jauniešu, ģimnāzijas pedagogu kolektīvam pievienojušies 13 skolotāji. ““Mēs – OVĢ skolēni un pedagogi – esam tie, kas veido Ogres novada nākotni. Pēc dažiem mēnešiem būsim jaunajā ģimnāzijas ēkā. Taču ēka bez dzīvības, bez satura ir tikai skaista celtne, par to, lai tā kļūt par gaismas nesēju ikvienam, būs jārūpējas visai skolas saimei,” uzsvēra direktore, atgādinot, ka OVĢ darbā ir pamatvērtības ir atbildība, inteliģence un iniciatīva, un aicināja visus būt atbildīgiem par saviem vārdiem, darbiem, par nākotni un sadarbību, savu inteliģenci pierādīt, veiksmīgi startējot konkursos, olimpiādēs un sacensībās, savukārt iniciatīvu apliecināt, veidojot skolas vidi.

I.Zeņķeviča: “Pasauli un apkārtējo vidi veidojam ar saviem vārdiem darbiem, domām. Domāsim gaišas domas, mūsu ieceres ir ļoti gaišas, darbi jau tagad mums ir izcili, uzlabosim tos. Lai mums visiem panākumiem bagāts ir jaunais mācību gads!”

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks G. Sīviņš, sveicot OVĢ saimi Zinību dienu, pauda prieku un gandarījumu par to, ka tik daudz jauniešu no visa Ogres novada ir iestājušies ģimnāzijas 10. klasēs. G. Sīviņš sveica skolas kolektīvu arī domes priekšsēdētāja E.Helmaņa vārdā.

G. Sīviņš” “Mēs ļoti ceram, ka, neskatoties uz pašreizējām ekonomiskajām grūtībām un sarežģījumiem, Ogres Valsts ģimnāzijas jaunā ēka tiks pabeigta noteiktajā termiņā, un tas ir šī gada 1. decembris. Pašvaldība šogad ir daudz paveikusi, izveidojot jaunus objektus tieši jauniešu aktivitātēm. Tepat blakus ģimnāzijai ir atklāta klinšu kāpšanas siena, pilsētas centrā ir izveidota Jauniešu māja. Aicinu izmantot šos objektus un baudīt patīkamus mirkļus, saturīgi pavadot savu brīvo laiku. Mēs lepojamies ar Ogres Valsts ģimnāzijas skolēniem un pedagogiem. Sveicu jūs Zinību dienā, un lai veiksmīgs un izdevies ir jaunas mācību gads!”

Jauno mācību gadu uzsākusi arī Ogres novada lielākā izglītības iestāde pēc skolēnu skaita - Ogres 1.vidusskola.

Svinīgajā pasākumā, atzīmējot mācību gada sākumu, pie skolas plkst. 9 pulcējās 1.-3. klašu skolēni, 9. un 12. klašu skolēni, savukārt plkst. 11 tikās 5., 6., 7. un 8.klašu skolēni.

Ogres 1.vidusskolas saimi Zinību dienā domes priekšsēdētāja E.Helmaņa vārdā sveica Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis, kurš aicināja skolēnus mīlēt savu ģimeni, skolu, pilsētu, novadu un valsti, kā arī vēlēja veiksmīgu, panākumiem bagātu jauno mācību gadu.

Ogres 1.vidusskolas direktore Ilze Butevica, kura šajā skolā piedzīvo savu pirmo Zinību dienu, sveica ar jauna mācību gada sākumu un vēlēja visiem šajā mācību gadā īstenot savus sapņus: “Neapstāties ceļa sākumā un neteikt - esmu gana gudrs, visu zinu, visu protu. Vēlu jums vienmēr saglabāt vēlmi mācīties un uzzināt daudz jauna. Novēlu, lai jums ir interesants, piedzīvojumiem bagāts, varbūt arī izaicinājumiem bagāts gads, bet atcerieties, ka tikai mēs visi kopā varēsim sasniegt vislabākos rezultātus, un es ticu, ka mums tas izdosies.” I.Butevica īpaši sveica 18 skolēnus no Ukrainas, kas šajā mācību gadā tiks laipni uzņemti Ogres 1.vidusskolā un sagaidīti katrā klasē.

Arī Ikšķiles vidusskolas Zinību dienas svinīgajā pasākumā, kas norisinājās Ikšķiles estrādē, pulcējās Ikšķiles vidusskolas skolēni, viņu vecāki un skolotāji. Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa sveica ar jaunā mācību gada sākšanos un informēja, ka kolektīvam šajā mācību gadā pievienojās 13 pedagogi.

Ogres novada domes deputāts Artūrs Mangulis sveica Ikšķiles vidusskolas saimi un priecēja ar muzikālu priekšnesumu. Savukārt Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes vadītāja Aiva Ormane vēlēja pirmklasniekiem, lai šī pirmā Zinību diena paliek atmiņā, bet pārējiem pasākuma dalībniekiem - enerģiju un zinātkāri.

Direktora vietniece audzināšanas un ārpusklases darbā Inguna Bērziņa vēlēja šajā mācību gadā satikt jaunus draugus, domubiedrus, domāt pozitīvas un gaišas domas.

Ogresgala pamatskolā skolas gaitas uzsāka 151 skolēns, no tiem pirmo 16 skolēni skolas durvis vēra pirmo reizi, bet 21 skolēnam šis būs pēdējais 1. septembris šajā skolā. Ogresgala pamatskolas direktore Vineta Āboltiņa sveica visus skolēnus, vecākus un skolotājus Zinību dienā un vēlēja veiksmīgu jauno mācību gadu: “Lai mainītu ieradumus un izvirzītu augstākus mērķus, negaidiet ne mirkli un neatlieciet uz rītdienu, bet dariet jau šodien! Esiet aktīvi un atraktīvi, radoši un varoši, esiet darbīgi un atbildīgi. Atcerieties, ka dzīve ir tieši tik interesanta, cik paši mēs to veidojam. Lai jaunais mācību gads nāk ar jauniem pārsteigumiem un idejām, ar labiem darbiem!”

Sveikt skolēnus bija ieradusies arī Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale: “Sveicu visus skolēnus, vecākus un arī skolas kolektīvu Zinību dienā! Sperot pirmos soļus jaunajā mācību gadā, novēlu, lai pietiek spēks iegūt zināšanas, izturēt grūtības. Vēlu spēku vecākiem būt līdzās savām atvasēm un atbalstīt mācību procesā, bet skolotājiem lielu izturību, esot kopā visās veiksmēs un neveiksmēs. Ja paliek pavisam grūti – uzkāpiet jaunajā Klinšu kāpšanas sienā un ieraudzīsiet, ka katram kalnam ir virsotne, ko sasniegt, un arī skolu var pabeigt, turklāt – ar izcilību.”

Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Čiščakova aicināja skolēnus cienīt un mīlēt savus skolotājus, kas atklāj plašo zināšanu pasauli. I.Čiščakova sveica topošos pirmklasniekus un katram dāvināja zīmuli ar uzrakstu “Ogresgala pagasts”, savukārt pirmklasnieku audzinātājai Inesei Grūznovai vēlēja daudz enerģijas, esot skolotājam, draugam un arī mammai saviem 1.klases skolēniem.

V. Āboltiņa kopā ar vietnieci Anitu Gutāni pasniedza pirmklasniekiem sadarbības partnera “Fazer” un skolas sarūpētās dāvaniņas – “ceļa maizi” un sporta maisiņu ar skolas nosaukumu. Pirmklasniekus sveica arī 9.klases skolēni.

Svētku pasākumā V. Āboltiņa iepazīstināja visus pasākuma dalībniekus arī ar “saviem labākajiem Ogres novada skolotājiem un skolas darbiniekiem”.

Zinību dienā novada skolās viesojās un domes vārdā šo izglītības iestāžu kolektīvus sveica vairāki Ogres novada pašvaldības domes deputāti. Andris Krauja piedalījās svinīgajā pasākumā Jumpravas pamatskolā, Jānis Kaijaks – Suntažu vidusskolā, Jānis Iklāvs – Madlienas vidusskolā, Artūrs Mangulis – Lēdmanes pamatskolā un Ikšķiles vidusskolā, Jānis Siliņš – Birzgales pamatskolā un Ķeguma vidusskolā, Dainis Širovs – Lielvārdes Edgara Kauliņa vidusskolā.

Šodien Zinību dienu atzīmēja arī Ogres tehnikumā. Plkst. 9 skolas gaitas uzsāka jaunie Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas audzēkņi, plkst.11 – Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas audzēkņi, bet plkst. 13- Dizaina un mākslas nodaļa.

Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante sveica Zinību dienā un novēlēja visiem izglītības iestādes 1.kursa audzēkņiem: “Lai jums patīk izvēlētā profesija! Lai mācaties ar prieku! Tā jūs sasniegsiet augstus rezultātus.” I.Brante arī iepazīstināja ar izglītības iestādi, tās sasniegumiem un iespējām, direktores vietniece Linda Puķīte sniedza noderīgu informāciju par mācību procesu.

Fotogalerija šeit: