Svētdiena, 23.06.2024 17:42
Līga

Darbnīcai "Mūsu pūrs" šoruden 5 gadu jubileja!

Ķeguma tautas nams
11 Nov
19:30
Darbnīcai "Mūsu pūrs" šoruden 5 gadu jubileja!

Darbnīcai "Mūsu pūrs" šoruden 5 gadu jubileja!

Ķeguma tautas nams
11 Nov
19:30

Biedrība "Starptautiskais Soroptimistu klubs "Ogre-Ķegums"" ielūdz - darbnīcai "Mūsu pūrs" šoruden 5 gadu jubileja! Šo notikumu atzīmēsim ar savu darbu izstādi, kuri radīti Ogres novada R.A.D.I. projekta "Baltā pārvērtības" ietvaros.

Pateicoties projekta finansējumam, ir uzlabots darbnīcas tehniskais aprīkojums, ir arī iegādāti materiāli, lai apgūtu jaunas aušanas tehnikas. Būtiska projekta daļa ir aušanas pamatiemaņu ierādīšana jauniem darbnīcas dalībniekiem. Darbnīca "Mūsu pūrs" ir vienīgā iespēja Ķegumā apgūt un pilnveidot aušanas prasmes, tas arī izskaidro negaidīti lielo interesi. Turklāt, šī apmācība bija pilnīgi bezmaksas.


Un tā - pavisam 8 jaunas dalībnieces ir guvušas pirmos iespaidus un noaudušas savus pirmos darbiņus. Savukārt, audējām, kuras darbnīcā darbojas jau no paša sākuma, jau top pirmās segas. Būtisks projekta uzsvars ir uz otrreizējo materiālu izmantošanu, aužot lupatu grīdceliņus dažādās tehnikās.


Izstāde ir lielisks projekta noslēguma pasākums apvienojumā ar darbnīcas 5 gadu jubilejas svinībām.

Būsiet mīļi gaidīti!