Otrdiena, 21.05.2024 12:36
Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme par vēja elektrostaciju parku "Birzgale"

Ogresnovads.lv
16 Apr Birzgales Tautas nams
18:00
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme par vēja elektrostaciju parku "Birzgale"

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme par vēja elektrostaciju parku "Birzgale"

Ogresnovads.lv
16 Apr Birzgales Tautas nams
18:00

16. aprīlī plkst. 18.00 Birzgales Tautas namā notiks klātienes sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme par vēja elektrostaciju parku “Birzgale”. Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA "Crosswind”.

SIA Crosswind” Ogres novada Birzgales pagasta teritorijā ir iecerējusi izveidot vēja parku “Birzgale”. Lai gan šobrīd precīzs izbūvējamo vēja elektrostaciju skaits un novietojums nav noteikts, veicot izvietojuma iespēju analīzi, ir aplēsts, ka pētāmajā teritorijā būtu iespējams izvietot līdz 24 jaunākās paaudzes lielas jaudas vēja elektrostacijām. Līdz ar to paredzams, ka vēja parka kopējā jauda pārsniegs 50 MW. Informācija par izpētes teritorijā iekļautajiem īpašumiem pieejama iesniegumā Vides pārraudzības valsts birojam. 

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

  • Ogres novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā - Brīvības iela 33, Ogre (darba laikā);
  • Birzgales pagasta pārvaldē - Lindes iela 2, Birzgale (darba laikā);
  • ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē environment.lv.

Papildu informācija šeit.