Pirmdiena, 24.06.2024 05:43
Jānis
Trešdiena, 8. marts, 2023 12:23

Kāpēc ārzemju investori tik aktīvi pērk mežu Latvijā?

ogrenet.lv
Kāpēc ārzemju investori tik aktīvi pērk mežu Latvijā?
Trešdiena, 8. marts, 2023 12:23

Kāpēc ārzemju investori tik aktīvi pērk mežu Latvijā?

ogrenet.lv

Viens no drošākajiem ieguldījumiem ar stabilu iekšējās atdeves koeficientu ir investīcijas mežu īpašumos. Tā kā Latvija ir viena no mežiem bagātākajām valstīm, kur meži aizņem aptuveni 51% no kopējās zemes platības un kur aptuveni 45% no mežu zemēm atrodas privātīpašumos, padarot Latvijas privāto mežu īpašnieku skaitu par vienu no lielākajiem Eiropā, ārvalstu investoru interese par meža zemes tirgus segmentu mūsu valstī nemazinās.

Līdz ar to tā ir lieliska iespēja Latvijas mežu saimniekiem sava īpašuma pārdošanas gadījumā iegūt augstāko cenu, ja zeme tiek pārdota nevis vietējiem meža pārpircējiem, bet gan īstajiem gala pircējiem.


Mežs kā izdevīgs investīciju objekts
Ārzemju investori veic investīcijas meža īpašumos ar mērķi pelnīt ilgtermiņā no 3-6% gadā, līdz ar to spēj piedāvāt augstāko cenu par īpašumu, apzinot Latvijas mežu resursa potenciālu. Prognozētais ikgadējais kokmateriālu cenu pieaugums un meža zemes tirgus segmenta noturība pret ģeopolitiskajām un finanšu tirgus svārstībām padara investīcijas meža īpašumos par saistošām ilgtermiņa ieguldījumu perspektīvām, ko labprāt izmanto ārzemju uzņēmumi un investīciju fondi. Turklāt izmantojot prasmīgu meža apsaimniekošanas sniedzēju pakalpojumus, ienesīgums ilgtermiņā tiek palielināts vēl vairāk. Līdz ar to ārzemju investori ir ieinteresēti iegādāties īpašumus Latvijā un piedāvāt īpašniekiem augstāko cenu, tāpēc, ja pārdod mežu, sākumā pārliecinies par labāko cenu, ko spēj piedāvāt īpašuma gala pircējs (nevis starpnieks).


Latvijas mežu īpašumu perspektīvas
Ārzemju investoru interese par Latvijas meža īpašumiem tiek saistīta ne tikai ar plašo meža resursu pieejamību un stabilu iekšējās atdeves koeficientu, bet arī ar valsts izdevīgo atrašanās vietu un pieeju Eiropas tirgum. Latvijā ir labi attīstīta mežsaimniecības nozare valsts mērogā, kas paredz arī efektīvu infrastruktūru un mūsdienīgus kokapstrādes risinājumus. Tāpat Latvija ir ES un NATO dalībvalsts ar eiro valūtu, kas ievērojami atvieglo dažādus biznesa procesus. Turklāt arvien lielākā daļa no Latvijas mežiem ir FSC un/vai PEFC sertificēta, kas nozīmē, ka šo meža īpašumu kokmateriāli ir zaļš un ilgtspējīgs resurss, kas savukārt nozīmē, ka nākotnē ir gaidāms liels pieprasījums pēc šāda veida koksnes izstrādājumiem.
Investīcijas mežu īpašumos lielā mērā saistītas ar vispārējo meža nozares attīstību Latvijā, kokmateriālu pieprasījumu un to cenu pieaugumu globālajā tirgū, kā arī izmaiņām nākotnē (fosilo izejvielu aizstāšana ar biomateriāliem, ilgtspējīgu resursu izmantošana) un klimata problēmu risināšanu.


Mežs un klimata pārmaiņas
Arvien biežāk lielie rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumi investē mežos, cenšoties risināt klimata pārmaiņu un globālās sasilšanas problēmas. Mežu atjaunošana un apsaimniekošana palīdz piesaistīt CO2 no atmosfēras, tādā veidā ļaujot klimatam atgūt līdzsvaru un mazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju radītās sekas. Tas nozīmē, ka uzņēmumi no dažādām nozarēm iegulda mežu īpašumos ar mērķi radīt ilgtermiņa vērtību. Taču investīcijas mežos sniedz ne tikai pozitīvu ietekmi uz vidi, bet arī komerciālu atdevi, piemēram, pārdodot ilgtspējīgus meža produktus. Kopumā ieguldījumi mežos palielina uzņēmējdarbības rentabilitāti un izaugsmi gan tiešā, gan netiešā veidā.
Investīcijas meža zemē, tāpat kā lauksaimniecības zemē, tiek atzītas par salīdzinoši drošiem ieguldījumiem ar zemu risku. Ņemot vērā stabilu kokmateriālu cenu pieaugumu un meža nozares attīstību kopumā, arvien vairāk ārzemju investoru aktīvi pērk mežu Latvijā ar mērķi izdevīgāk realizēt koksni, atjaunot mežus un piesaistīt CO2 no atmosfēras un citiem mērķiem, kas savukārt paver iespējas mežu saimniekiem īpašuma pārdošanas gadījumā iegūt vairāk pārdodot zemi īstajiem gala pircējiem.