Svētdiena, 21.07.2024 21:34
Meldra, Meldris, Melisa
Ceturtdiena, 13. jūlijs, 2023 16:13

Lemj par atbalstu sporta organizācijām

Ogresnovads.lv
Lemj par atbalstu sporta organizācijām
Foto - www.ogresnovads.lv
Ceturtdiena, 13. jūlijs, 2023 16:13

Lemj par atbalstu sporta organizācijām

Ogresnovads.lv

13.jūlija Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika nolemts piešķirt finansējumu biedrībai “Latvijas Frisbija federācija”, lai nodrošinātu četru sportistu dalību Eiropas frisbija čempionātā Limerikā, Īrijā, kas norisināsies no 2023.gada 15.jūlija līdz 22.jūlijam. Frisbija federācija apliecina, ka Ogres novada iedzīvotāji pārstāvēs Latviju Eiropas čempionātā jauktās frisbija izlases sastāvā.

Pozitīvu atzinumu par finansējuma piešķiršanu sniegusi Ogres novada pašvaldības Sporta attīstības konsultatīvā komisija. Ņemot vērā iepriekš minēto, Ogres novada pašvaldības dome nolēma piešķirt finansējumu 2812 eiro apmērā no Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļiem – sadaļas “Komandas vai individuālo sacensību dalībnieku atbalstam”.

Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi arī citu sporta biedrību iesniegumus ar lūgumu piešķirt papildu finanšu līdzekļus sportistu dalībai sacensībās, kā arī sporta biedrību darbībai, kas tika izskatīti 13.jūlija Ogres novada pašvaldības Finanšu komitejas sēdē.

Biedrība “Latvijas karate-do J.K.A. federācija” lūdz piešķirt finansējumu sportistes un trenera dalībai SKDUN Pasaules Šotokan karate čempionātā Halkidā, Grieķijā, kas norisināsies no 2023.gada 29.septembra līdz 1.oktobrim. Biedrība norāda, ka sportiste šajā gadā ieguvusi godalgotu vietu starptautiskās sacensībās – Baltijas kausa sacensības Jelgavā.

Ogres novada pašvaldībā ir saņemts arī biedrības “Dambretes attīstības biedrība” iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu piecu Ogres novada iedzīvotāju un divu viņu pedagogu dalībai Eiropas jaunatnes čempionātā 100 lauciņu dambretē Tallinā, Igaunijā, kas norisināsies no 2023.gada 31.jūlija līdz 9.augustam.

Finansiālu atbalstu lūdz piešķirt arī biedrība “Peldēšanas klubs “Ogre””, lai sportistiem nodrošinātu nepārtrauktu treniņu procesu arī vasaras sezonā. Biedrība daudzu gadu garumā aktīvi nodarbojas ar peldētapmācību, izveidotas un darbojas arī sporta grupas, kuru sportisti veiksmīgi piedalās valsts un starptautiska mēroga sacensībās, iegūstot tajās arī godalgotas vietas. Biedrībā tiek īstenota interešu izglītības programma “Peldētapmācība”, kas ir licencēta saskaņā ar Ogres novada Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību. Tā kā peldbaseins “Neptūns” jūlijā un augustā apmeklētājiem nav pieejams, jo šajā laikā tiek veikti plānotie remontdarbi, profilakses un citi komunikāciju uzlabošanas darbi, pelēšanas treniņi peldbaseinā nevar notikt. Tomēr talantīgākajiem un veiksmīgākajiem biedrības sportistiem ir būtiska treniņprocesa nepārtrauktība, tāpēc svarīgi nodrošināt pašvaldības atbalstu peldbaseina apmeklēšanai vasaras sezonā citās pašvaldībās.

Saņemtos iesniegumus izskatījusi Ogres novada pašvaldības Sporta attīstības konsultatīvā komisija, sniedzot pozitīvus atzinumus par šo sporta organizāciju finansiālu atbalstu. Ogres novada pašvaldības Finanšu komiteja atbalstīja sagatavotos lēmumprojektus, kas paredz piešķirt finansējumu no Ogres novada pašvaldības 2023.gada budžeta “Komandas vai individuālo sacensību dalībnieku atbalstam” šādām sporta organizācijām: biedrībai “Latvijas karate-do J.K.A. federācija” 735,94 eiro apmērā sportistes un trenera dalībai SKDUN Pasaules Šotokan karate čempionātā Halkidā, Grieķijā, biedrībai “Latvijas Dambretes federācija” 1200 eiro piecu sportistu un divu treneru dalībai Latviju Eiropas jaunatnes čempionātā 100 lauciņu dambretē, kā arī biedrībai “Peldēšanas klubs “Ogre”” 3400 eiro apmērā sportistu nepārtraukta treniņu procesa nodrošināšanai 2023.gada jūlijā (ar lēmuma pieņemšanas brīdi) un augustā. Gala lēmums tiks pieņemts 20.jūlija domes sēdē.