Trešdiena, 29.05.2024 04:55
Maksis, Raivis, Raivo
Piektdiena, 12. maijs, 2023 00:49

Dažādi neparedzēti gadījumi

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem
Dažādi neparedzēti gadījumi
Ogres Tautas nama projekts
Piektdiena, 12. maijs, 2023 00:49

Dažādi neparedzēti gadījumi

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem

Lai gan Ogres novada pašvaldība savu budžetu plāno, laiku pa laikam rodas nepieciešamība lemt par papildu līdzekļu piešķiršanu no šim mērķim speciāli atvēlētās budžeta sadaļas "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem". Šāda nepieciešamība radusies gan saistībā ar kora dalību starptautiskā konkursā, gan īsmetrāžas spēlfilmas uzņemšanu, gan citām vajadzībām.

Ogres novada domes 27. aprīļa sēdē deputāti skatīja lēmumprojektu par gandrīz 380 tūkstošu eiro piešķiršanu no budžeta sadaļas "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem".

Atbalsta kori, filmu, auto iegādi un ēkas pārbūvi

Aprīļa vidū pašvaldībā saņemts Ogres Mūzikas un Mākslas skolas (OMMS) padomes iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt kora "Cielaviņa" dalību 5. Eiropas koru olimpiādē Zviedrijā, Noršēpingā, šogad – no 2. līdz 5. novembrim. Koris jau iepriekš ar labiem panākumiem startējis starptautiskos konkursos. Kopējā izdevumu tāme minētajam braucienam šobrīd ir 29 ar pusi tūkstoši eiro. Tas nozīmē, ka vienam bērnam izmaksas ir 756 eiro. Deputāti lēma atbalstīt kori, piešķirot 10 tūkstošus eiro no budžeta sadaļas "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem", taču, neraugoties uz to, brauciena izmaksas vienam koristam ir ap 500 eiro. Ogres novada pašvaldības domes deputāts un OMMS direktors Atvars Lakstīgala aicināja atsaukties arī uzņēmējus, kuri dažādos veidos varētu atbalstīt jaunos māksliniekus, lai viņi varētu piedalīties minētajā konkursā, kur jau pērn ieguva Zelta medaļu.

Savukārt 19. aprīlī pašvaldībā saņemts SIA "Neonorma" iesniegums par Latvijas Kultūras akadēmijas un studijas "Neonorma" topošās īsmetrāžas spēlfilmas "Ziemeļpols" finansiālu atbalstu. Minētās filmas producente ir ikšķiliete Nikola Ozola, kura no 2012. līdz 2018. gadam Latvijas izlases sastāvā trenējās vieglatlētikā, pārstāvot gan Ogres novadu, gan Latvijas valsti vietēja un starptautiska mēroga sacensībās, tajā skaitā Eiropas un pasaules čempionātā. Kopš 2020. gada Nikola apgūst audiovizuālās un skatuves mākslas producēšanu Latvijas Kultūras akadēmijā. Pašvaldības deputāti nolēma atbalstīt novadnieces radošo darbību, piešķirot 300 eiro.

Neparedzēti izdevumi radušies arī Ogres novada Sociālajam dienestam, jo no ierindas izgājusi dienesta rīcībā esošā automašīna "VW Transporter", kas nepieciešama personu ar kustību traucējumiem pārvadāšanai. Dienestam piešķirti astoņi tūkstoši eiro jauna transportlīdzekļa līzinga maksājumiem.

Vēl trīs ar pusi tūkstoši eiro piešķirti papildu finansējumam projekta "Ēkas" "Viļņi" pārbūve Ķeipenē» realizācijai, kur nepieciešams mainīt vienu divviru ārdurvju bloku galvenajā fasādē un logu bloku sētas puses fasādē. Konstatēts arī, ka ir nepieciešams nomainīt esošo logu iekšējās palodzes, kas ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī.

Nepieciešams būvēt papildu korpusu

Taču vislielākais papildu finansējums – vairāk nekā 356 tūkstošu eiro apmērā – nepieciešams projekta "Būvprojekta "Muzikālais teātris Rīgas ielā 15, Ogre, Ogres novadā" izstrāde un autoratlīdzība" realizācijai. Ogres novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska atgādināja, ka pašvaldība 2020. gada 23. oktobrī lēma par nodomu protokola noslēgšanu ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju par Operetes un muzikālā teātra izveidošanu Ogrē. Tam par piemērotāko vietu atzina bijušo Ogres Tautas namu Ogrē, Rīgas ielā 15, un 2021. gada februārī pieņēma lēmumu par ēkas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām.

2022. gada septembrī pašvaldība izsludināja atklātu konkursu par minētā būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, pagājušā gada decembrī noslēdzot līgumu ar SIA "CMB".
Lai arī kādreizējā Ogres Tautas nama ēka nav kultūras piemineklis, tā ir vecāka par 50 gadiem, tajā nav veiktas nozīmīgas pārbūves, un tā veido Ogres novada vides savdabību. Šādām ēkām ar Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem noteikts aizsargājamas vēsturiskas ēkas statuss. A. Romanovska norāda, ka ir svarīgi saglabāt šīs vēsturiskās ēkas vērtību. Tāpat būvprojektā jāiekļauj pieguļošās teritorijas pārbūve, tajā skaitā Neatkarības laukuma labiekārtošana, to pielāgojot paredzētajai darbībai un uzsverot vēsturiskās pilsētvides identitāti. Saskaņā ar līgumu būvprojekta izstrāde jāpabeidz līdz šā gada oktobrim.

Ņemot vērā, ka pašreizējā Ogres Tautas nama ēkā esošās telpas nevar pielāgot visām mūsdienu prasībām un nepieciešamo funkciju nodrošināšanai, paredzēts būvēt papildu korpusu. Tajā atradīsies lielā zāle (700 skatītāju vietas) un skatuve, publiskās telpas, kafejnīca, noliktavas un tehniskās telpas. Savukārt pašreizējā Ogres Tautas nama ēkā būs administrācija, mēģinājuma zāles un ģērbtuves. Būvprojekta izstrādes laikā secināts, ka nepieciešams paplašināt projektēšanas darbu robežas, proti, jāparedz autostāvlaukums, jāpagarina labiekārtotās Brīvības ielas posms līdz pat Skolas ielai, kā arī projektējamais Rīgas ielas posms, lai tas būtu atbilstoši sakārtots un pieejams iedzīvotājiem, Muzikālā teātra apmeklētājiem un organizatoriem. Līdz ar to paredzētais projekts nav tikai Ogres Tautas nama ēkas renovācija, bet nodrošina plašāku telpu renovāciju un teritorijas sakārtošanu.

Nepieciešami līguma grozījumi

Ņemot vērā, ka tiek palielināts darbu apjoms, nepieciešams slēgt līguma grozījumus par līgumcenas pieaugumu. Paredzētie grozījumi saskaņoti arī Iepirkumu uzraudzības birojā.

Pirms balsojuma A. Lakstīgala norādīja, ka Latvija ir vienīgā valsts Eiropā, kurā nav Muzikālā teātra. Šā teātra izbūve būs liels ieguvums ne tikai Ogres un Latvijas iedzīvotājiem, bet piesaistīs arī Eiropas un pat vēl plašāku sabiedrības uzmanību.

Savukārt Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis piebilda, ka Ogres Tautas nams ir sava veida Ogres pilsētas seja, tā būvniecībai 20. gadsimta divdesmitajos gados saziedoti tautas līdzekļi un tieši šeit Atmodas laikā Ogres rajonā pirmoreiz tika uzvilkts Latvijas karogs, kas virs ēkas plīvo joprojām.

"Mūsu uzdevums ir saglabāt Ogres Tautas nama ēku. Ja izveidosim ko jaunu, tas mainīs Ogres vizuālo tēlu, tādējādi tiktu zaudēta daļa Ogres vēstures. Izstrādājot būvprojektu, tika pieaicināti būvniecības, mūzikas un mākslas jomas pārstāvji. Ņemot vērā, ka esošo Ogres Tautas nama ēku nav iespējams pielāgot visām mūsdienu prasībām, tika nolemts līdzās ēkai veidot jaunu koncertzāli, tam nepieciešams arī papildu finansējums," skaidroja E. Helmanis, piebilstot, ka, īstenojot šo projektu, tiktu sakārtota arī pilsētas daļa, kas savulaik bija Ogres pilsētas centrs.

Ogres novada pašvaldības Budžeta nodaļas vadītāja Silvija Velberga piebilst, ka, ņemot vērā 27. aprīļa sēdē apstiprinātos izdevumus, budžeta sadaļā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" šim gadam paliek vēl 670 tūkstoši eiro.

Uzziņai
No budžeta sadaļas "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" Ogres novada domes 27. aprīļa sēdē kopumā piešķirti 378 736 eiro. No tiem:

finansiāls atbalsts OMMS kora
"Cielaviņa" dalībai olimpiādē Zviedrijā – 10 000 eiro;

finansiāls atbalsts spēlfilmas
"Ziemeļpols" producentei Nikolai Ozolai – 300 eiro;

Ogres novada Sociālā dienesta
jauna transporta operatīvajam līzingam – 8000 eiro;

papildu finansējums projektam
"Ēkas" "Viļņi" pārbūve Ķeipenē" – 3558 eiro;

papildu finansējums būvprojektam
"Muzikālais teātris Rīgas ielā 15, Ogre" – 356 878 eiro.